Annonse

Ferie i oppsigelsestiden

SVAR:

Dersom ferien allerede var avtalt, så endrer ikke oppsigelsen på dette. Arbeidstaker har da rett til å forholde seg til det avtalte ferietidspunkt. Dersom ferietidspunktet ikke var avtalt før arbeidstaker sa opp arbeidsforholdet, kan han ikke kreve å få ta ut verken årets alminnelige ferie eller ferie overført fra fjoråret, med mindre oppsigelsen faller på et slikt tidspunkt at arbeidstakeren vil miste muligheten til å ta ut ferie dersom han ikke får ta den i oppsigelsestiden, jf. ferieloven § 8. Skal ferie ellers tas ut i oppsigelsestiden, er en avhengig av arbeidsgivers samtykke. Husk at arbeidsgivers beslutning om ikke å tillate ferie må bygge på saklige hensyn. Dersom overført ferie ikke kan tas ut, har imidlertid arbeidstakeren krav på økonomisk kompensasjon for dette, jf. ferieloven § 11.

Dersom det er arbeidsgiver som har gått til oppsigelse, så kan arbeidsgiver ensidig bestemme at ferie skal avvikles i oppsigelsestiden dersom oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre jf. ferieloven § 9 nr. 1. Dette gjelder imidlertid ikke dersom ferietidspunkt allerede er avtalt. I slike tilfeller må man forholde seg til det man allerede har blitt enige om.


Advokatene Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett.

Annonse
Annonse
Annonse