Annonse

Krav på sykepenger?

I juni 2009 ble jeg trukket for fem ukers ferie, og fikk utbetalt feriepenger. I juli 2009 skulle jeg på en utenlandsreise og måtte søke NAV om å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet og det ble godkjent. I den forbindelse krevde også min arbeidsgiver at jeg skulle bruke ferie de to ukene utenlandsoppholdet varte. Dermed står jeg igjen med tre uker ubrukt ferie. Den 13. oktober 2009 hadde jeg vært sykemeldt i ett år, og gikk over på rehabiliteringspenger fra 14. oktober 2009. Har jeg krav på å få utbetalt disse tre ukene som jeg har igjen som ubrukte feriedager?

Svar: Feriefritid som sådan kan ikke omsettes i penger. Når du skriver at du i juni 2009 ble «trukket» for 5 uker ferie og samtidig utbetalt feriepenger, legger jeg til grunn at du får sykepenger utbetalt fra arbeidsgiver (som igjen søker refusjon hos NAV). Praksisen med å «trekke» for 5 ukers ferie er ok så lenge man rent faktisk får tatt ut ferie på et senere tidspunkt. I din sak så er jo ikke det tilfellet. I juni 2009 var du sykemeldt og du hadde da krav på sykepenger. Feriepengene var en rettighet du allerede hadde opptjent. Slik jeg ser det har du altså et sykepengekrav til gode. Jeg stusser litt over at arbeidsgiver krevde at du skulle ta ut ferie da du var 100 prosent sykemeldt. Etter ferieloven § 9 nr. 1 har en arbeidstaker som er 100 prosent sykemeldt rett til å få utsatt ferien. Det at du får samtykke fra NAV til å reise utenlands innebærer ikke at du er å anse som frisk og arbeidsufør. Bestemmelsen oppstiller en rett til å kreve ferie utsatt. Så vidt jeg forstår så motsatte for så vidt ikke arbeidsgiver seg en utsettelse av ferien, men ba deg om å ta ut ferie. Dette blir imidlertid lek med ord. Etter min oppfatning har arbeidsgiver her tilsidesatt dine rettigheter etter ferieloven. Dette vil innebære at «avtalen « om å ta ut ferie er ugyldig. Følgelig har du etter min mening krav på sykelønn for 5 uker.

Advokatene Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Still ditt spørsmål her.

Annonse
Annonse
Annonse