Annonse

3 spørsmål til intervjueren

Tenk deg at du sitter i et jobbintervju. Dere har snakket sammen en stund, og du har etter beste evne svart på ventede og uventede spørsmål som har dukket opp. Intervjueren lurer nå på om du har noen spørsmål.

Dette er en mulighet for deg. Stiller du gode spørsmål, kan du få i gang en samtale intervjueren vil huske deg for. Andrew Sobel, en av forfatterne bak boken Power Questions: Build Relationships, Win New Business, Influence Others gir på nettsidene til magasinet Fortune noen tips om ulike typer spørsmål som kan fungere i situasjonen. Dette er tre av dem:

* Hvorfor?
"Hvorfor har dere lagt ned deler av forretningsvirksomheten?" "Hvorfor har dere endret organisasjonsstruktur?" Slike spørsmål viser at du har satt deg inn i selskapets gjøren og laden, og tenkt noen tanker om det. Spørsmålene er imidlertid også åpne nok til å sparke i gang en interessant samtale. Et generelt tips er for øvrig: Still spørsmål som ikke kan besvares bare med kun ja eller nei.

* Fokuser på fremtiden
Still spørsmål av typen: ”Dere har økt produktiviteten de siste årene. Hvor tror du forbedringene kommer i fremtiden?” ”Hvilke potensielle vekstområder er de ansatte mest opptatt av?” Denne typen spørsmål kan gi deg en pekepinn om retningen på din egen karriere hvis du blir ansatt.

* Still spørsmål om kultur
Du kan finne ut noe om hvordan det er å jobbe for dette firmaet gjennom å stille spørsmål som: ”Hvilken type mennesker blomstrer i denne organisasjonen?” ”Hvorfor velger folk å jobbe her, og ikke hos konkurrentene?"

Sobel sier til Fortune at gode spørsmål hjelper deg å vise fram hva du kan, uten at du fremstår som arrogant. Gode spørsmål kan skape gode samtaler, som igjen kan bidra til at du gir et godt inntrykk under intervjuet.

Annonse
Annonse
Annonse