Annonse

Ferie i oppsigelsestid

Jeg vil starte hos ny arbeidsgiver den 01.08. Det vil si at jeg står "arbeidsledig" i juli. Siden jeg har jobbet i selskapet i hele 2011 har jeg opptjent 25 feriedager. Disse vil jeg derfor ikke få "benyttet" hvis jeg ikke tar ferie i nåværende jobb. Vi får normalt utbetalt feriepenger den 25. juni - og tar ferie i hele juli. Den 25. juli får vi vanlig lønn. Jeg har derfor noen spørsmål:

  1. Kan jeg ta ut min ferie (18 dager minimum) i juni?
  2. Hvis ja - Vil jeg få utbetalt vanlig lønn i juli (sluttoppgjør)?
  3. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie i juni?
  4. Hvis ja - Vil jeg ikke få utbetalt vanlig lønn i juli (pga pålagt ferie)?
  5. Risikerer jeg å både tape feriedagene og lønn ved å si opp i akkurat denne måneden?

Svar: Vi forstår det slik at du har opptjent 5 ukers ferie, hvorav 4 uker og 1 dag er den lovbestemte etter ferieloven og de siste 4 feriedager enten kommer som følge av tariffavtale eller bedriftsintern ordning. Da jeg ikke vet noe om hva som er avtalt rundt disse 4 dagene, må jeg her svare basert på ferielovens regler (husk at ferieloven opererer med "virkedager", som også omfatter lørdager).

Det er riktig at du ikke vil få "benyttet" feriedagene hvis du ikke tar ut ferie i oppsigelsestiden. Så lenge du jobber i oppsigelsestiden har du imidlertid krav på lønn alle tre måneder, i tillegg til feriepenger. Velger du å gjøre det slik, og får lov til det av arbeidsgiver, vil du ha lønn til og med juni og kunne benytte feriepenger i juli før du starter i nytt arbeid 1. august.

Så til dine spørsmål:

1. Kan jeg ta ut min ferie (18 dager minimum) i juni?

Når en Arbeidstaker har sagt opp selv, kan han eller hun kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf ferieloven § 8.

Hovedferieperioden varer helt til 30. september, så du har ikke slik rett til å kreve ferie. Likevel kan du selvsagt be om det, hvis det er det du ønsker. Jeg vil likevel minne om at du kan jobbe i juni for full lønn og spare feriepengene til juli måned.

2. Hvis ja - Vil jeg få utbetalt vanlig lønn i juli (sluttoppgjør)?

Hvis du får tatt ut ferie i juni har du fått feriepenger som skal dekke denne ferien. Du har da ikke krav på vanlig lønn i juli, hvor du faktisk har sluttet. Det du vil ha krav på i sluttoppgjøret, med mindre flere ting er avtalt, vil være opptjente feriepenger for første halvår 2012.

3. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie i juni?

Som utgangspunkt er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie, men Arbeidstaker kan kreve at "hovedferien" (18 "virkedager", altså 3 uker) skal gis gis i hovedferieperioden (1 juni - 30 september), jf ferieloven § 7. Denne regelen gjelder også når du som arbeidstaker har sagt opp selv.

4. Hvis ja - Vil jeg ikke få utbetalt vanlig lønn i juli (pga pålagt ferie)?

Hei, hvis din arbeidsgiver pålegger deg å ta ut ferie i juni, har du ikke krav på lønn i tillegg til feriepenger verken i juni eller i juli, hvor oppsigelsestiden er ute.

5. Risikerer jeg å både tape feriedagene og lønn ved å si opp i akkurat denne måneden?

Du taper ikke feriedagene, du får dem enten i juni mot feriepenger eller i juli mot feriepenger etter å ha jobbet mot lønn i juni.

SBDL v/Kari B. Andersen

Annonse

Spør om arbeidsrett
Annonse

Spør om arbeidsrett
Annonse