Annonse

100295_162228_1705969.jpg

162228_1705969.jpg
De tre lederne Inger Elisabeth Sagedal (til venstre), Christian Bjøntegaard og Ulrica Risberg trodde først invitasjonen til konferansen om hvordan man leder kvinner var en spøk.

Konferanse om å lede kvinner provoserer

Å demme opp for misnøye og surmulig/suring. Slik tar du brodden av lite konstruktive diskusjoner. Bli en mer tydelig leder – unngå baksnakking og usikkerhet i avdelingen. Dette er tre av temaene som skal tas opp på en Confex-konferanse hvor ledere skal lære å bli bedre ledere for kvinnelige medarbeidere.

Da invitasjonen fra den eksterne kurs- og konferanseleverandøren kom i hyllen til Christian Bjøntegaard, markedssjef hos Norges Automobilforbund (NAF), var han først overbevist om at det var en spøk.

– Vi har grafikere som lett kan kunne ha laget en slik invitasjon, og jeg trodde det var noen av de kvinnelige medarbeiderne her på huset som drev ap med meg, sier Bjøntegaard.

Han lo av episoden, og viste invitasjonen til markeds- og kommunikasjonsdirektør Ulrica Risberg og kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal. Da de gikk inn på hjemmesiden til kurs- og konferansearrangøren Confex ,oppdaget de at dette ikke var noen spøk. Konferansen Slik blir du en bedre leder for kvinnelige medarbeidere eksisterer. Den har vært arrangert tidligere, og den skal arrangeres igjen i april.

– Gammeldags og stigmatiserende

I reklamen står det at du skal lære å motivere dine kvinnelige medarbeidere. Du skal blant annet lære deg å tolke de non-verbale signalene – hva sier hun egentlig? Du skal videre lære å unngå konflikter, lære å bli forstått og unngå feiltolkninger.

– Dette er gammeldags, stereotypisk og stigmatiserende, konstaterer de tre NAF-lederne.

– Du skulle ikke tro at vi befinner oss i år 2012. Å snakke om surmulig, sutring og dobbeltkommunikasjon og knytte det direkte til kvinner. Det er helt utrolig og ganske sjokkerende, sier Ulrica Risberg.

– Kurset tar opp mange reelle problemstillinger som ledere kan trenge hjelp til å løse, men dette handler ikke om kvinner. Min erfaring som leder er at sutring og baksnakking like gjerne skjer blant menn. Dette handler om personlighet, ikke kjønn, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Forsvarer konferansen

De tre lederne hos NAF er ikke de eneste som har reagert på konferanseinvitasjonen. I de sosiale mediene har debatten rast. I Dagbladet har kommentator Marie Simonsen harselert med konferansen i spalten På kornet.

Therese Sørensen, kommunikasjonsansvarlig i Confex forsvarer konferansen. Hun forteller at de gjør research i markedet før de setter i gang konferanser, og at konferansen ble til etter tilbakemeldinger om at det bød på ulike utfordringer å lede kvinner versus menn.

– Vi setter ting på spissen, og er avhengig av å ha titler som vekker oppmerksomhet. Vi ser at vi her har truffet noe som provoserer noen, men vi kunne like gjerne kalt en konferanse som dette Slik leder du ulike mennesketyper. Dette en konferanse som har en positiv vinkling på tematikken, sier Sørensen.

Confex arrangerte konferansen første gang høsten 2011, og ifølge Sørensen fikk de svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

– Hvor mange ledere deltok?

– Noen og tyve. 88 prosent av dem var kvinner.

– Valgfritt

– Er ikke en type konferanse som dette gammeldags og stigmatiserende?

– Nei, jeg vil ikke si at det er det. Jeg tenker at dette handler om å forstå hvilke mekanismer som styrer kvinner versus menn. Vi har to kvinnelige forelesere og en mannlig. Alle har de erfaring med å lede både kvinner og menn.

Foreleserne på konferansen er Live Bressendorf Lindseth, rådgiver med kroppsspråk og kommunikasjon som spesialfelt, psykolog John Petter Fagerhaug og Vigdis Reksten, gründer med 30 års ledererfaring fra kvinnedominerte arbeidsplasser.

– Vi har en kursserie om kvinner og arbeidsliv. Vår erfaring er at mange kvinner ønsker denne typen kurs, og jeg tenker at det skal være rom for dette. Det er valgfritt om man ønsker å delta eller ikke, og man skal ikke stigmatisere dem som har lyst til å være med, sier Therese Sørensen.

– Kommer dere til å kjøre konferansen om å lede kvinnelige medarbeidere igjen?

– Vi er ydmyke overfor debatten som har funnet sted og tar den til etterretning. Vi kommer til å utvikle markedsresearchen vår videre, så får vi se.

– Det er forskjell på kjønnene

Psykolog og foredragsholder John Petter Fagerhaug mener at det å anerkjenne at det er forskjell på kvinner og menn er et spørsmål om respekt.

Psykolog John Petter Fagerhaug er en av foreleserne på konferansen Slik blir du en bedre leder for kvinnelige medarbeidere. Han holder seksjonene Bli mer tydelig som leder – få det beste ut av medarbeiderne dine og Unngå konflikter – styr dine ferdigheter på menneske- og relasjonsorientert ledelse. I sistnevnte bolk, er et av undertemaene Å demme opp for misnøye og surmuling/sutring.

– Er surmulig og sutring noe som er spesielt for kvinnelige medarbeidere?

– Nei, jeg tror ikke det er noe som er spesielt for kvinner, men jeg tror de er flinkere til å ytre det. De kommuniserer det tydeligere, og dermed blir det mer synlig. Menn holder slike ting mer for seg selv.

– Ikke gammeldags

– Er det ikke gammeldags og stigmatiserende å skille mellom kjønn på denne måten?

– Litt av problemet i vårt samfunn er at vi ønsker likestilling så sterkt at vi ønsker at kvinner og menn er like. Vi er imidlertid forskjellige, og det er ikke gammeldags å akseptere dette.

– Noe av kritikken har dreid seg om at temaene på konferansen handler mer om forskjeller i personlighet enn om forskjeller mellom kjønn? Hva tenker du som psykolog om det?

– Det handler om begge deler. Du har kvinner som er ganske ulike og menn som er ganske ulike. Det er imidlertid en tendens at det er forskjeller mellom kjønnene, blant annet når det gjelder språk og valg av ord.

– På hvilken måte?

– Menn bruker enklere ord og et klarere språk. Kvinner er flinkere til å nyansere og bruke følelser.

– Mangel på respekt

Fagerhaug registrerer debatten om konferansen som går i sosiale medier. Han mener at de som kritiserer konferansen legger for dagen en mangel på respekt.

– Hvis kritikerne ikke respekterer at det er forskjell på kjønnene, har likestillingen gått for langt. En konferanse som dette handler ikke om å være nedsettende overfor kvinner. Det handler om å ha respekt for forskjellen mellom kvinner og menn.

Annonse

Nettdebatt
Annonse

Nettdebatt
Annonse