Annonse

Lærer av konsekvenser

Det skriver det svenske magasinet Chef i temaheftet Chef.Guide – Motivera til framgång.

En vanlig måte å forsøke å påvirke på, er å kommunisere. Du sier at du vil ha rapporten levert innen viss tidsfrist. Skjer ikke dette, kommuniserer du det samme igjen. Og kanskje igjen og igjen og igjen. Uten at noe skjer.

Problemet her er kanskje ikke kommunikasjonen, men at du ikke har fulgt opp kommunikasjonen med noen konsekvenser, skriver Chef. Verken av positivt eller negativt slag.

Magasinet beskriver i guiden sin blant annet følgende situasjon: Ledelsen har høyt og tydelig sagt at fra nå av skal det fokuseres på kvalitet. I etterkant viser det seg imidlertid at medarbeidere som har tatt dem på ordet og blitt mer nøye i arbeidet sitt, får påpakning for at de jobber for sakte. Gjett hva de da kommer til å rette seg etter? Pratet eller de konsekvensene de opplever i praksis?

Kommunikasjon er med andre ord ikke alltid nok.

Annonse
Annonse
Annonse