Annonse

Meningsfull medarbeiderutvikling

John Hagel og John Seely Brown, to konsulenter som står bak boken ”The power of pull”, skriver i Fortune om hvordan økt globalisering og raske teknologifremskritt har skapt et nytt konkurranselandskap hvor endringene kommer raskt. Skal bedriftene klare å hamle opp med dette, må de endre fokus fra å bare tenke vekst i form av økt størrelse til å tenke at de skal øke kunnskapen blant de ansatte, forfekter de to herrene.

De mener imidlertid at mange bedrifter sliter med å tilby en form for talentutvikling som faktisk hjelper medarbeiderne med å holde tritt med de endringene som skjer i markedet. Tempo er et poeng, skriver de. De viser til at ansatte som lærer raskere, forbedrer seg raskere og leverer bedre resultater for selskapet raskere. For å trekke i gang en slik innovativ prosess, mener Hagel og Brown man kan bruke fire prinsipper de har hentet fra et team som skulle konstruere en superrask racerbil:

 • Få med engasjerte folk
  Å smarte folk i bedriften er ikke nok, dere vil også trenge et nettverk med flere smarte, engasjerte mennesker som dere kan trekke på. Her kan ulike former for sosiale medier være nyttige. Få med engasjerte folk. De liker gjerne utfordringer og ser dem som en mulighet til å lære raskere. De har også ofte lett for å komme i kontakt med andre som kan ha relevante erfaringer.

 • Jobb med korte tidsfrister
  Jobb i korte sykluser hvor dere hele veien kan reflektere over resultater og tenke gjennom hva dere kan gjøre bedre i neste syklus.

 • Gi folk frihet
  Bryt prosessen ned i mindre deler og la folk få frihet til å eksperimentere med mindre biter av prosjektet. Frihet og improvisasjon kan øke sjansen for et innovativt gjennombrudd. All den tid det skjer i relativt liten skala, er det imidlertid liten risiko for å ramme hele prosjektet hvis man feiler.

 • Skap muligheter for praktisk læring
  Du kan lære av å lese i en bok, men du får en annen type kunnskap av praktisk førstehåndserfaring. Det er en kraftfull og effektiv måte å lære på. En god måte å bedrive praktisk opplæring på, kan være å la en erfaren medarbeider jobbe sammen med en som ikke er like erfaring. Dette kan gjøres i levende live, men det finnes også programvare for samarbeid som kan være nyttig å bruke når folk er lokalisert på ulike steder.
Annonse
Annonse
Annonse