Annonse

Undervurderer intuisjon

Hvis det virkelig haster og står om sekunder, er det ikke lurt å begynne å bla i prosedyrepermen. Det sier kriseforsker Bjørn T. Bakken til bladet NHH Bulletin.

Bakken, som foreleste under FIBE-konferansen ”Beslutninger – teft eller tanke” på NHH, er forsker ved Forsvarets høyskole og i ferd med å avslutte sin doktorgradavhandling ved Handelshøyskolen BI. Forskeren viser til at det i kriser oppstår situasjoner som aldri har skjedd før.
– Ting som er utenkelige kan du ikke analysere, men du kan være kreativ. Det er ikke alltid to streker under svaret, og hvis det haster og er kritisk, er det ikke nødvendigvis riktig respons å analysere, sier forskeren til NHH Bulletin.

I forbindelse med Bakkens doktorgradsarbeid har BI-studenter og krigsskolekadetter fått prøve seg i en krisesimulator. Kontrollert for iq, faglig bakgrunn og erfaring, viser resultatene at personer med intuitiv stil scorer best i simulatoren.

Ifølge Bakken er det en kombinasjon av høy intuitiv og høy analytisk stil som fungerer best. Dårligste kombinasjon er høy analytisk stil og lav intuitiv stil. Forsvaret mener imidlertid at hvis man ikke har erfaring og kunnskap som bakgrunn, og trener på å ta intuitive beslutninger, så vil det heller ikke fungere i en reell situasjon.

Intuisjons- og beslutningsforskningen er på langt nær entydig, og Bakken viser til at Nobelprisvinner Daniel Kahnemann mener at en tar bedre beslutninger om en bruker analyser og matematiske regler. Ifølge Kahnemann har vi mennesker en tendens til å generalisere på bakgrunn av begrensede erfaringer. Vi har også en tendens til å stole på tilgjengelig informasjon når vi skal ta beslutninger.

Annonse
Annonse
Annonse