Annonse

Vant europeisk pris

European Diversity Awards delte nylig ut 13 priser til personer som har jobbet med mangfold og inkludering på en måte som har ført til reelle endringer i organisasjoner, forbedringer i menneskers liv og økt forståelse og forbedring av næringsliv og sosiale relasjoner.

Prisen Campaigner of the Year gikk til Benja Stig Fagerland. Hun er dansk, bor i Norge, var initiativrageren til NHO-programmet Female Future og er nå rådgiver for ledergrupper og politikere, også internasjonalt. I Danmark ble hun hentet inn til likestillingsministerens ekspertgruppe for kvinner i styrer.

Fagerland er blitt tildelt mange internasjonale og nasjonale priser. Denne prisen, som deles ut i regi av The Guardian, ble fulgt av følgende hederlige omtale fra Viviane Reding, EU-kommisær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap:

”Jeg tror det er på høy tid at Europa bryter glasstaket som fortsetter å forhindre kvinnelige talenter fra å nå toppen i børsnoterte selskaper i Europa. Benja Stig Fagerlands arbeid har hjulet kvinner med å bryte barrierer og tatt europeiske likestillingsspørsmål til et høyere nivå. Arbeidet hennes har bidratt til flere kvinner i mektige posisjoner i Europas børsnoterte selskaper, hvilket er bra for kvinner og bra for økt vekst. ”

 

Annonse
Annonse
Annonse