Annonse

Willoch: Åpenbart at beredskapen sviktet

– Det er avdekket svært alvorlige svakheter ved beredskapen. En gjennomgang av politiets og statsansattes virke er helt naturlig. Men arbeidet må ikke stoppe der. Det er et politisk ansvar å sørge for at beredskapen er i orden, sier Willoch til NTB.

Han ledet det regjeringsoppnevnte sårbarhetsutvalget som avla rapport om norsk beredskap i 2000. Willoch mener oppfølgingen av rapporten har vært mangelfull.

– Alt ansvar for sivil beredskap burde samles hos én og samme statsråd. Først da vil det bli gjort noe, sier Høyre-nestoren.

– Motsatt retning

Da sårbarhetsutvalget la fram sin rapport for daværende justisminister Hanne Harlem (Ap) sto dette poenget på topp blant forslagene som ble trukket fram i pressemeldingen.

Her foreslås det å «samle den sivile del av statens arbeid for sikkerhet mot ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet og ikke-militære angrep i et eget departement.»

– Odd Einar Dørum var på riktig spor som justisminister, men så kom Stoltenbergs andre regjering. Da gikk utviklingen i feil retning og beredskapen havnet i bakgrunnen, sier han.

Willoch etterlyser også bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

– Denne debatten, om hvem som skal gjøre hva, er fullstendig gammeldags. De som har størst mulighet til å komme først til åstedet, må få komme først. Det kan ikke være slik at justisministeren må spørre forsvarsministeren om tillatelse før militære styrker settes inn. Man har da ikke tid til sånt.

Feil

Han mener den alvorligste svikten 22. juli var manglende helikopterberedskap.

– At politiet ikke hadde helikopter i beredskap fortjener en meget kraftig karakteristikk. Det er opplagt at katastrofen hadde vært vesentlig begrenset med et helikopter og en skarpskytter.

Men Willoch stopper ikke der. Han mener de ufattelige drapstallene fra 22. juli kun kan forklares med svikt og feil på flere plan. Både PSTs arbeid i forkant og politiets prioriteringer underveis gir grunn til kritikk, sier Willoch.

– Sikringen av regjeringskvartalet var heller ikke god nok. Trass i advarsler fem år tidligere, var ikke Grubbegata stengt. Mye tyder dessuten på at bemanningen og vaktholdet var helt utilstrekkelig.

At det tok så lang tid før gjerningsmannen ble overmannet på Utøya, fikk holde på så lenge, mener Willoch er ubegripelig.

– Det er rimelig å mene at han burde væt stoppet på vei til Utøya ettersom politiet kjente nummeret på bilen. Samtidig har jeg lyst til å trekke fram den store tapperheten som politifolkene utviste på vei til Utøya. De gikk inn i en usikker situasjon med stor risiko for eget liv. (©NTB)

Annonse
Annonse
Annonse