Annonse

tbba520a.jpg

Stein Lier-Hansen er ikke i tvil: Norge trenger EØS-avtalen. Foto: NTB scanpix

Norge trenger EØS-avtalen!

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, og skriver fast for Dagens Perspektiv. Les alle hans innlegg her.

SYNSPUNKT:

Utenriksminister Børge Brende leverte en glitrende analyse under Arendalsuka. Han tok for seg fremveksten av EU og minnet om hvordan internasjonalister som Winston Churchill løftet frem tanken om et forent Europa etter annen verdenskrig. Så ble det bygget opp sterke og vide internasjonale organisasjoner. IMF, OECD, Bretton Woods, for å nevne noen. Alt for å sikre gode og rettferdige kjøreregler og konkurranse på like vilkår.

Nå er det dessverre Brexit som gjelder. Forhandlingene om hvordan Storbritannias utmeldelse fra EU skal bli, er så vidt kommet i gang. Mye tyder på en «hard Brexit», altså en løsning der britene melder seg helt ut. Det at man overhodet er kommet opp i denne ulykksalige situasjonen har negative konsekvenser, også for Norge. En britisk EØS-løsning - som noen eksperter tror på - vil også by på utfordringer. Vi risikerer å gå inn i en lang periode med uforutsigbarhet og usikkerhet.

EØS har siden 1994 vært svært bra for industri-eksporten fra Norge. Vi har fått markedsadgang til hele Europa (550 millioner mennesker). Vi er sikret likeverdige konkurransebetingelser til vårt viktigste marked. Samtidig må vi si at EØS ikke gir oss medbestemmelse i de politiske prosesser som leder frem til stadig nye direktiver (som Norge må akseptere). Vi har heller ikke retten til delaktighet i handelspolitikken og markedsadgangen for fisk kan når som helst bli ilagt straffetoll.

For norske industriarbeidsplasser vil jeg si at det er livsviktig at Norge holder fast på EØS-avtalen. Bare denne avtalen gir oss tilnærmet like betingelser som EU-konkurrentene. Og det er viktig å huske på at likeverdige betingelser handler om langt mer enn toll: Vi snakker for eksempel om fjerningen av plunder og heft ved grensepasseringer, gjensidig produktgodkjenning, adgang til tjenestehandel, fri bevegelse av kapital og arbeidskraft, forsknings- og utdanningssamarbeid, fravær av antidumping-tiltak, felles regler med hensyn til industri-, energi- og klimapolitikk.

For norske industriarbeidsplasser vil jeg si at det er livsviktig at Norge holder fast på EØS-avtalen

Når vilkårene for internasjonal handel endres, endres også vilkårene for norsk industri. Og den norske industrien er ikke lenger bare «norsk». Utenlandske eiere vokser seg stadig større i mange industribransjer. Det har Norsk Industri absolutt ingenting imot. Men vi skulle gjerne sett et skattesystem som ikke diskriminerer norske, personlige eiere. Tesla-gründer Elon Musk kunne aldri ha startet sin virksomhet i Norge. Han ville ha måttet betale 800 millioner kroner i formuesskatt, samtidig som selskapet hans bare i år går med 85 milliarder dollar i underskudd.

Utenriksminister Børge Brende kommer til vår store Industrikonferanse – Industri 2017 – i Bodø, 27. og 28. september. Det blir en fin anledning til å diskutere våre nye geopolitiske utfordringer. Det handler ikke bare om Brexit. Like mye handler det om Trump, om Kina, om endringer og prosesser som vi må håndtere og finne løsninger på, om industri-eksporten skal kunne sikres også for fremtiden.

Det er mye kraft i norsk industri. Mye kreativitet også. Og jammen trenger industrien både kraft, kreativitet og omstillingsevne om verdiskapingen skal kunne økes og velferden reddes! Velkommen til Bodø og Industri 2017!

Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Har du meninger som ledere og andre fremtredende deltakere i arbeids- og samfunnsliv bør høre? Send ditt Synspunkt til Dagens Perspektiv.

Les alle synspunkt her.

(Illustrasjon: Flaticon/CC3.0 BY)


Prøv DP

Prøv Dagens Perspektiv for kun 20,- første måned.

 


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Har du meninger som ledere og andre fremtredende deltakere i arbeids- og samfunnsliv bør høre? Send ditt Synspunkt til Dagens Perspektiv.

Les alle synspunkt her.

(Illustrasjon: Flaticon/CC3.0 BY)


Prøv DP

Prøv Dagens Perspektiv for kun 20,- første måned.

 


Annonse