Annonse

Tidlig innsats er nøkkelen til flere kvinnelige toppledere

For å få flere kvinner i konsernledelsen må virksomhetene sette inn støtet tidlig – i førstelinjen, blant jenter og gutter «på gulvet», heter det i ny McKinsey-rapport.

Hvordan skal en oppsigelse overleveres?

DP-juristene svarer.

DigitaliseringHva den norske modellen kan lære av den tyske modellen

Sein-tidlig vakter øker sykefraværet

Arbeidsretten har konkludert, men Spekter nekter fortsatt å gå med på legenes tariff-krav

Freden mellom legene og Spekter ble kortvarig.

Annonse

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Mer enn 70 millioner unge arbeidsledige i verden i dag

Ny ILO-rapport viser at unge har tre ganger så stor sannsynlighet for å være arbeidsledige som voksne.

Kan jeg kreve å få tilbake de arbeidsoppgavene jeg likte best når stillingen er redusert?

DP-juristene svarer.

Schjøtt-Pedersen om oljestans i Oljefondet– Langt mer fornuftig enn forslag fra miljøbevegelsen

Ni tilfeller av seksuell trakassering i LO–systemet

Annonse

IKT Norge – Digital spisskompetanse er noe av det mest lukrative du kan ha

De mest digitaliserte yrkene er også de best betalte, ifølge ny rapport.

Når du ikke føler deg velkommen på jobb

4 grep du selv kan ta.

Politiforfatter– Ansatte tier om kritikkverdige forhold for å overleve i systemet

ESA– Norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, mener EØS-tilsynet ESA.

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Annonse

10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

10.000 fagorganiserte over hele landet går ut i politisk streik onsdag for å kreve forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden.

Riksrevisjonen tordner mot Nav– Sikrer ikke at dagpenger går til reelle arbeidssøkere

Nav mener Riksrevisjonen bommer.

Humor på jobben gir bedre trivsel, færre sykemeldinger og lavere turnover

Annonse

Sjefen vil flytte ansatt for å «følge med»

Er det lov? DP-juristene svarer.

Sekstimersdag reduserte stress, viser funn fra svensk doktorgradsstudie

Helse Sør-ØstVarsler utsettelse av outsourcing-anbefaling

Skal nedbemanning drøftes med verneombudet?

DP-juristene svarer.

Rømte fra kontoret

Ved Høyskolen i Malmø sluttet de ansatte å komme på jobb i det åpne kontorlandskapet. Nå må hele stedet bygges om.

Det ukonsentrerte kontorlandskapet

Det bråker og du blir avbrutt – åpne kontorløsninger møter motstand fra flere hold, og mange steder flykter de ansatte til hjemmekontoret for å finne arbeidsroen. Hos Snøhetta har de gjort det stikk motsatte. Der ønsker de avbrytelsene velkommen.

Forbrukerrådet– Gebyrer spiser opp pensjonssparing

Forbrukerrådet advarer om høye gebyrer ved individuell pensjonssparing. Setter du inn 40.000 kroner i året i 25 år, betaler du også 110.000 kroner i gebyr.

Arbeidslivet krever full stans i omorganiseringen av SSB

Både NHO og LO ber SSB stanse de pågående omorganiseringsprosessene i byrået, og vente på Statistikklovutvalgets rapport.

Høyere minstepensjon har gitt flere minstepensjonister

Antallet minstepensjonister har steget med 4.900 fra august til september i 2017.

Treningsløsning for eldre ble årets sosiale entreprenør

– Det er en stor ære og anerkjennelse, sier daglig leder i Motitech AS Jon Ingar Kjenes.

– Flaut å trene med kollegaer

Treningsgrupper på arbeidsplassen kan oppleves som både stigmatiserende og lite inkluderende for lavaktive, viser ny forskning fra NIH.

Eksplosiv vekst for Abelia

NHO-foreningen Abelia har økt medlemsmassen med 50 prosent på fire å

Det positive i at flere unge blir uføreFlere overlever alvorlig sykdom

ArbeidskulturBli kvitt sex-vitser og slibrige kallenavn på jobb

Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer bransjeledere til å ta et høylytt standpunkt mot seksuell trakassering.

Flere mødre jobber heltid

Antallet mødre som jobber heltid har økt betydelig de siste ti årene. – En likestillingspolitikk som virker, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i SSB.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Hva kan referentene mine bli spurt om?

DP-juristene svarer.

Slik skal HR håndtere seksuell trakassering på jobb

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt, råder Even Bolstad, leder i HR Norge.

Legene vant i ArbeidsrettenMå bryte ny mark

Legen vant overraskende rettsaken om Rikslønnsnemndas kompetanse. Avgjørelsen sender den norske arbeidslivsmodellen inn i ukjent territorium.

Cyberangrep kan føre til økonomiske tap for din bedrift

74 prosent av virksomhetene har blitt utsatt for nettfiske og 68 prosent har gått på økonomiske tap som følge av den digitale snokingen.

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

Må ansatte få ny ferie ved arbeid i ferien?

Eller holder det med lønn? DP-juristene svarer.

Statoil rapporterte inn gasslekkasje som «uønsket HMS-hendelse»

13 alarmer ble utløst da gassen sivet ut på en Statoils plattformer i desember i fjor. Det ble aldri rapportert som en gasslekkasje.

Arbeidsretten overprøver Rikslønnsnemnda– En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten har gitt legene fullt medhold i legekonflikten. Dermed kjennes Rikslønnsnemndas avgjørelse fra i vår ugyldig.

Legene krever oppvaskmøte med regjeringen

Legene mener det er behov for en snarlig gjennomgang av en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til regjeringens involvering i en rettssak. De kan ikke forvente å bli prioritert, svarer departementet.

Økt andel gründere blant innvandrerne

Sterkest omsetningsvekst har foretak drevet av innvandrere fra Asia.

Færre østeuropeere kommer til Norge

Flere østeuropeiske land opplever rekordlav arbeidsledighet og bedre økonomi. Det fører til at flere østeuropeere flytter fra Norge og hjem.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

217 år til likestilling på arbeidsplassen

Det spår Verdens økonomiske forum i deres årlige rapport om globale kjønnsforskjeller.

Seks av ti tror ikke de vil få roboter som nærmeste kollega

– Her er det en del som ikke har forstått hvor mye arbeidslivet vil automatiseres fremover. Det er mange flere som vil få en robot som kollega, sier konsernsjef Torben Sneve i Adecco.

Store kjønnsforskjeller allerede ved inngangen til arbeidslivet

Langt flere menn enn kvinner blir fast ansatt når de trer inn i yrkeslivet etter endt utdanning. Samtidig står 70.000 unge helt utenfor arbeidsmarkedet.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgiver nekter å skrive arbeidskontrakt. Hva gjør jeg?

DP-juristene svarer.

Hvorfor fikk jeg oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Slik får du respekt på jobb

Er du bestemt eller aggressiv?

Pensjonerte politifolk hentes inn, men få nyutdannede får jobb

12 prosent av dem som gikk ut av Politihøgskolen i sommer, har fått faste stillinger. Samtidig har Vest politidistrikt hentet inn 22 pensjonerte politifolk.

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

Godt, systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid gir milliongevinst til industrisektoren

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig.

1 av 3 vil jobbe til de er 70 år eller eldre

Stadig flere ønsker å jobbe til de er minst 70 år gamle. Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere over 50 år er lite attraktive.

SSBArbeidsledigheten ned til 4,1 prosent

Det var 114.000 arbeidsledige i august. Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned med 0,2 prosentpoeng fra mai, viser tall fra SSB.