Annonse

Spenninger i LO foran lønnsoppgjøret

Tirsdag møtes representantskapet i LO for å meisle ut kravene i årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet vil forhandle i front, men møter motstand – også internt.

Slik kommer du over frykten for selvpromotering

Blås i Janteloven.

Akademikere mot strømmenForbereder fremstøt i privat sektor

Kraftig nedgang i varsler om permitteringer og oppsigelser

– Det siste året har vi sett en klar bedring av situasjonen på arbeidsmarkedet, men det er fortsatt utfordringer i deler av norsk arbeidsliv, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Annonse

Akademikerne ser nye muligheterVil slå kloa i lærerne

Mens lærerstanden roper «avskilting» fra barrikadene, beredes grunnen for en ny generasjon undervisere med strenge krav til status og lønn i arbeidslivets organisasjon for høyt utdannede.

Rekordmange bedrifter fikk skattefradrag for sine investeringer i forskning i fjor

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

Fare for jernbanestreik neste uke

Jo eldre HR-sjefen er, desto mindre betyr karakterene

Annonse

Etter og videreutdanning i arbeidslivetStort sprik mellom behov og realitet

Nesten 90 prosent av norske arbeidstakere mener etterutdanning er viktig. Men kun 32 prosent har noen plan for faglig påfyll. – Vi trenger bedre insentiver, mener Nito.

Flere konkurser i 2017

Det ble registrert totalt 4.557 konkurser i løpet av 2017. Det er en økning på 0,3 prosent fra 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Å se OL på jobb kan styrke arbeidsmoralen din

Arbeidsledigheten marginalt høyere enn anslått av sentralbanken

– Men seriøst, Norges Bank. Det kan dere ikke legge vekt på?

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

Annonse

SverigeEksplosiv vekst i psykisk sykefravær

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser er mer enn fordoblet i Sverige i løpet av seks år. Halvparten av alle svenske kvinner som er langtidssykmeldt, har nå en psykisk diagnose.

Foreslår skattereduksjon for selskaper som ikke erstatter ansatte med roboter

Har ansatte krav på 40% tillegg fra første overtidstime?

DP-juristene svarer.

Annonse

Ap vil skjerpe innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

ESA har godkjent tilskuddsordningen for historiske pensjonsutgifter

Rekordhøy overgang fra tiltak til jobb

Aldri før har så mange jobbsøkere gått fra tiltak til ordinært arbeid som i 2017, ifølge bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering. I NHO-bedrifter økte antall ansettelser med mer enn 40 prosent.

Arbeidstilsynet varsler storaksjon i industrien

Skal stanse bruk av utrygt arbeidsutstyr med uanmeldte tilsyn.

Sivilingeniører og naturvitere– Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant sine medlemmer.

Kan arbeidsgiver redusere min stilling for å ansette en ny?

DP-juristene svarer.

FellesforbundetStreikevilje for å stanse billig innleie

Fellesforbundet er villig til å streike for å styrke vilkårene for innleid arbeidskraft, varsler forbundsleder Jørn Eggum.

Innvandrere tvinges til å bli næringsdrivende

Det blir stadig flere gründere blant innvandrere, fortalte Statistisk sentralbyrå i høst. Men det er tvang snarere enn entreprenørskap som får innvandrere til å starte egen virksomhet, mener Jonas Bals i LO.

Dette hindrer bedriftene fra å ta i bruk kunstig intelligens

Virksomheter sløser bort flere hundre millioner kroner på prosjekter som tar for lang tid å få på plass.

«Det er mulig at reformen har bidratt til at sysselsettingen ikke har falt enda mer»

Slik kommer du overens med de irriterende kollegene

Virke rigger seg for ny virkelighetSkal drive mer som bedriftene

For å møte «det nye arbeidslivet» på best mulig måte, gjennomfører hovedorganisasjonen Virke store endringer i egen virksomhet. Det deles ut mer makt, men klare forventninger om resultater ligger i bunn.

Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

Kraftig økning i klager til Nav

Antall klager på servicen i Nav har mer enn doblet seg det siste året. – Vi er ikke glade for utviklingen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Over 100 metoo-saker i akademia

I forbindelse med metoo-kampanjen er over 100 saker om seksuell trakassering blitt kjent og registrert ved norske universiteter og høyskoler.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å gi meg så lav timelønn?

DP-juristene svarer.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

Arbeidstilsynet bruker maskinlæring for å finne skurkene i arbeidslivet

IBM– Kunstig intelligens erstatter ikke jobber, det hever kvaliteten

Innovasjonsdirektør i IBM Norge, Thomas F. Anglero, mener man ikke trenger å bekymre seg for at robotene skal ta over jobbene våre.

Juristene svarer

Hva slags alderspensjon har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

@else er en personalsjef med kunstig intelligens

Kunstig intelligens sitt store potensial er foreløpig uutnyttet innen human resources, mener ekspert på feltet. Chatboten @else vil gjøre noe med det.

Aldri før har så mange fått lærekontrakt

Godt nytt for et arbeidsmarked som skriker etter fagarbeidere.

Slik beskriver vi oss selv på LinkedIn

Juristene svarer

Ny jobb?Dette må arbeidskontrakten inneholde

DP-juristene svarer.

Behovet for sykepleiere kan bli doblet innen 2040

I løpet av de nærmeste tiårene kan det bli behov for dobbelt så mange sykepleiere som i dag, viser en ny rapport.

– Seniorgründere er gull for Norge

Folk over 50 år står bak mer enn en fjerdedel av alle nyetableringer i Norge, viser en ny undersøkelse. – Vi som har rundet 50, er «the dream team», mener eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Over én milliard kroner til innovasjon og nye arbeidsplasser for norske bedrifter

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar en personlighetstest?

DP-juristene svarer.

MotivasjonMer penger gir ikke alltid økt arbeidslyst

Både for høy og for lav betaling kan gi lavere arbeidsinnsats, viser adferdsforskning. Og noen ganger motiverer små gaver mer enn penger.

Få bytter pensjonsparing etter bytte av arbeidsgiver

Norske arbeidstakere endrer sjelden pensjonsavtalen de fikk av tidligere arbeidsgivere. Nesten 65 milliarder kroner står derfor med opprinnelig spareprofil.

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

En av verdens største arbeidsgivere sparker 10.000 og setter inn roboter

Advokater med radikalt forslag Vil bruke boikott i kampen mot sosial dumping

Norske forretningsadvokater vil bruke boikott i kampen mot sosial dumping. De mener seriøse selskaper bør gå sammen med LO og NHO om å boikotte useriøse aktører.

Svensk sjefspsykiater– Ansett psykisk syke for å tenke «utenfor boksen»

Lønnsforhandlingene blir lett, pensjon blir en plage

Tonen for årets tariffoppgjør er satt.

Flest nye jobber i kommuneforvaltningen

Økningen er størst i Oslo.

Helsefagarbeidere havner i deltidsklemme

NHO-sjefen ut mot Helleland

NHO-sjef Kristin Skogen Lund går ut mot likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands (H) uttalelser om arbeidsgiveres rolle for likestillingen i arbeidslivet.

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Norge ledende på samarbeid internt i selskaper

Men holder ikke følge med landene som er flinke til å utveksle ideer og skape og innovasjon.

Tror ikke tradisjonell høyere utdanning er bra nok for fremtiden

Bare 1 av 3 norske arbeidstakere og ledere har tro på at dagens høyere utdanning kan løse fremtidige utfordringer i arbeidslivet, viser Randstad Arbeidsmarkedsanalyse.