OVERBLIKK​Slik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Pilene i norsk arbeidsliv er i ferd med å snu i positiv retning, ifølge flere undersøkelser. Ifølge både SSB og Nav er 2017 året da Norge kan legge oljekrisen bak seg.  

 

 

jobbskaping

Arbeidsdeltakelse

opp

67.2%

 

kø

Arbeidsledighet

ned

4.2%

 

Med ett blikk

Arbeidsdeltakelsen har tradisjonelt vært, og er, svært god i Norge. Men utviklingen de seneste årene, spesielt nedturen i oljebransjen, har jekket Norge ned noen hakk, og nivået nærmer seg europeisk standard.

 

 

Historisk utvikling i arbeidsledigheten

Nedturen i oljesektoren har rammet norsk arbeidsliv hardt, og følgelig har mange mistet jobben. I tredje kvartal 2017 var 115.000 arbeidsledige, ifølge SSB. Det tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken - noe ned fra kvartalet før.

 

Deltakelsen i arbeidslivet fordeler seg på følgende måte:

 

Og slik har den norske arbeidsstyrken utviklet seg:

 

Midlertidighet

Sommeren 2015 endret myndighetene reglene for midlertidige ansettelser, og gjorde det enklere for arbeidsgivere å tilby jobbsøkere korte kontrakter. Frem til 3. kvartal 2016 økte midlertidighetsgraden i norsk arbeidsliv kraftig, før den begynte å falle igjen. I tredje kvartal 2017 var midlertidighetsgraden likevel den høyeste i tilsvarende kvartal siden 2012. Tallene er svært utsatte for sesongvariasjoner.

 

Utdanning

Jo høyere utdanning, jo lavere arbeidsledighet. Det har vært regelen, og er fortsatt fasiten for det norske arbeidsmarkedet. Med trøbbel i oljebransjen har imidlertid mange høyt utdannede mennesker blitt kastet ut i arbeidsledighet. Arbeidsdeltakelsen blant de med videregående utdanning eller høyere er generelt under fire prosent, og avstanden til de uten formell utdanning er tradisjonelt stor.

 

Tallgrunnlaget er hentet fra SSBs kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser og supplerende statistikk. Les mer om hvorfor SSB og Nav opererer med forskjellige arbeidsledighetstall her.