Annonse

tb6be1a2.jpg

Adm. dir. i Virke, Vibeke Hammer Madsen, vil ikke vente til 2018 med å diskutere IA-avtalen og sykelønnsordningen. Foto: NTB scanpix

Virke-sjefen sår mer tvil om IA-avtalen

Det har lenge vært bred enighet i det politiske landskapet og i det organiserte arbeidslivet om at sykefraværet i Norge er for høyt.

De seneste par årene har en noe positiv utviklingen stoppet opp, og i fjorårets siste kvartal lå det nasjonale, sesongjusterte legemeldte sykefraværet på 6,4 prosent. Det er svært høyt, for eksempel sammenliknet med andre OECD-land.

Lese resten?
Få tilgang til alt innhold for bare en krone den første måneden
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Annonse

IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv ble vedtatt i 2001, og har som overordnede mål å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Ifølge en rapport lansert 22. november i fjor er IA-avtalens foreløpige måloppnåelse som følger:

Delmål 1: 20 prosent reduksjon i sykefraværet

 • Halvveis til målet i 2015
 • Ingen utvikling siste fire årene
 • Store forskjeller mellom kjønn, fylker og næringer

Delmål 2: Redusere frafall og øke sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Nesten ingen endringer i utviklingen over tid
 • Andelen unge (18-29) som får arbeidsavklaringspenger og uføretrygd har økt fra 2010

Delmål 3: Forventet yrkesaktivitet etter 50 år skal økes med 12 måneder sammenlignet med nivået i 2009

 • Uendret fra 2014
 • Yrkesaktiviteten har økt med to årsverk siden 2001, og er på sitt høyeste nivå noen gang, med 11,6 forventede årsverk etter fylte 50
 • Dette skyldes bl.a. økt levealder, bedre helsemessige forutsetninger, høyere utdanningsnivå, pensjonsreformen og endrede holdninger

Kilde: regjeringen.no


Virke

Ledende hovedorganisasjon for tjenestenæringer

Adm. dir.: Vibeke Hammer Madsen

Representerer: Over 20.000 virksomheter som til sammen utgjør over 225.000 arbeidsplasser innen handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.


Annonse

IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv ble vedtatt i 2001, og har som overordnede mål å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Ifølge en rapport lansert 22. november i fjor er IA-avtalens foreløpige måloppnåelse som følger:

Delmål 1: 20 prosent reduksjon i sykefraværet

 • Halvveis til målet i 2015
 • Ingen utvikling siste fire årene
 • Store forskjeller mellom kjønn, fylker og næringer

Delmål 2: Redusere frafall og øke sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Nesten ingen endringer i utviklingen over tid
 • Andelen unge (18-29) som får arbeidsavklaringspenger og uføretrygd har økt fra 2010

Delmål 3: Forventet yrkesaktivitet etter 50 år skal økes med 12 måneder sammenlignet med nivået i 2009

 • Uendret fra 2014
 • Yrkesaktiviteten har økt med to årsverk siden 2001, og er på sitt høyeste nivå noen gang, med 11,6 forventede årsverk etter fylte 50
 • Dette skyldes bl.a. økt levealder, bedre helsemessige forutsetninger, høyere utdanningsnivå, pensjonsreformen og endrede holdninger

Kilde: regjeringen.no


Virke

Ledende hovedorganisasjon for tjenestenæringer

Adm. dir.: Vibeke Hammer Madsen

Representerer: Over 20.000 virksomheter som til sammen utgjør over 225.000 arbeidsplasser innen handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.