Annonse

Setter det utypiske på dagsordenen

Det florerer med faglige temaseminar for tiden – fra roboter som tar over verden til diskusjoner om populismens fremmarsj i Europa. Men hva er nøkkelen til å sette et vellykket arrangement sammen?

Flere sykmeldes for alvorlige psykiske lidelser

Det norske arbeidslivet makter ikke å presse sykefraværet ned. Samtidig faller en stadig økende andel ut av arbeidsmarkedet grunnet alvorlige psykiske lidelser. – Bør kunne forvente mer, sier forsker.

Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

Etter at 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, tar politikerne tak for å stanse sosial dumping på sjøen.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

HK og FellesforbundetVi krever likepensjon

Pensjon er utsatt lønn. Det er derfor like naturlig å kreve likepensjon som likelønn. HK og Fellesforbundet har foreslått noen små endringer av tjenestepensjonslovene som bidrar til å utjevne pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn og bedre pensjonen til midlertidig ansatte.

Annonse

Nå skal LO sluke de kreative

Mens enkelte mener Landsorganisasjonen i Norge har svulmet ut av alle proporsjoner, velger landets største arbeidstakerorganisasjon å starte nye initiativ for å lokke flere inn i sin vide favn. Nå intensiveres jakten.

Slik sikrer du fornøyde ansatte på en mobil arbeidsplass

I dag har mange en fleksibel jobbhverdag og kanskje ikke engang fast kontorplass. Dette har mange fordeler, men det forutsetter at organisasjonen er forberedt på hvilke utfordringer som kan oppstå når tradisjonelle arbeidsplasser skiftes ut med mobile arbeidsplasser, skriver Rolf A. H. Gjerdsjø.

Unge motiveres av gleden over å lykkes i yrket sitt

Yngre medarbeidere er mindre opptatt av lønn, bonusordninger, fritid, hobbyer og tid med familie og venner enn man hittil har trodd, viser en tysk undersøkelse.

Krav på fast ansettelse ved innleie?

DP-juristene svarer.

En ansatt har gjort en feil og påført bedriften tap. Kan vi trekke han i feriepengene?

DP-juristene svarer.

Annonse

Vet du for mye om kundene dine?Ny personvernlov kan koste bedrifter dyrt

Den 26. mai 2018 trer den nye personvernloven i kraft i Norge. Hvis du ikke er forberedt på den, kan det koste deg dyrt, hevder ekspert. Dette må du passe på.

Arbeidsmiljøloven skal begrense bruk av klausuler

1. januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver.

Kompetanse NorgeLyser ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring på arbeidsplassen

Nå skal flere få kurs i digitale ferdigheter.

ForskningÅ bli frosset ut er det verste

Å bli ekskludert og frosset ut på jobben kan være mer skadelig enn annen, mer trakasserende mobbing, viser studie.

SommertidÅtte spørsmål og svar om ferie

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Vårt juristpanel svarer på lesernes spørsmål om ferieavvikling.

Annonse

Hvor mye feriepenger har jeg krav på ved 5 ukers avtalt ferie?

DP-juristene svarer.

Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år

Tall fra Nav viser at sykefraværet i aldersgruppen 67–69 år har doblet seg på elleve år. Økningen forklares med endringer i regelverket.

Færre unge får sommerjobb– Vil havne bak i køen

Antall tenåringer med jobb halvert siden slutten av 1990-tallet. – Ungdom uten arbeidserfaring vil stå lenger bak i køen etter endt utdanning, sier Arbeidsforskningsinstituttet.

Annonse

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

15 tegn på at medarbeideren din har psykopatiske trekk

Har dine kollegaer sadistiske intensjoner?

Hva er reglene for overføring av feriedager?

DP-juristene svarer.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

Ny sjeføkonom til KS

Cand. Oecon Torbjørn Eika er ansatt som ny sjeføkonom i KS. Han kommer fra stilling som forsker i SSB og overtar stillingen fra Per Richard Johansen.

Kan du forlenge prøvetiden fordi arbeidstaker har vært borte på grunn av ferie?

DP-juristene svarer.

TeknaFortsatt grunn til bekymring i oljebransjen

70 prosent av arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år. Så selv om ledigheten går ned, er det ifølge Tekna grunn til bekymring.

Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft

Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10–15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.

VestlandsindeksOptimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet

Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året.

Rapport: Datasentre kan gi hundrevis av jobber

Etablering av nye datasentre i Norge kan skape flere hundre arbeidsplasser og milliardverdier, ifølge en ny rapport.

Valget innledet i Storbritannia

Britiske velgere har begynt å stemme i et valg som den britiske statsministeren etter alt å dømme skrev ut for å styrke sitt mandat i forbindelse med brexit.

EU gir etterNorge får redusere arbeidsgiveravgiften i distriktene

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi. – Nå kan transport- og energibedrifter igjen se seg tjent med å lokalisere sine virksomheter til kommuner som har redusert arbeidsgiveravgift, sier Senterpartiet.

Gullkantede betingelser for ansatte i styrer

Hva er en rimelig lønn for ansattevalgte styrerepresentanter, og er ikke vervet en del av jobben deres? Nå avdekkes gullkantede avtaler for ansatte i styrer.

Arbeidslivskriminalitet– Enklere for de seriøse og verre for de kriminelle

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Entreprenør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

TimeregistreringEr det egentlig lov å kontrollere ansatte på denne måten?

DP-juristene svarer.

Juristene svarerHar ansatt rett til stilling tilsvarende faktisk arbeid?

DP-juristene gir deg svaret.

JobbindeksNordmenn er optimistiske til fremtidens arbeidsmarked

I fjor trodde 76 prosent at arbeidsledigheten ville øke, mens bare 32 prosent tror det samme for 2017.

StudieAktivitetsplikt kan bety mindre kriminalitet

Aktivitetskrav til sosialhjelp kan gjøre at ungdom begår mindre kriminalitet, ifølge en ny studie.

1900 færre ledigeMarkant nedgang i arbeidsledigheten i mai

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Jobbmobbing på nett får store konsekvenser

Mobbing via e-post og sosiale medier er en type jobbmobbing som kan pågå døgnet rundt.

I disse bransjene får du bestemme mest på jobb

Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre?

Frp på Stortinget vil frata ekstremister Nav-støtte

Frp på Stortinget ønsker å kunne frata antatte ekstremister Nav-støtte. Ekstreme ytringer på Facebook som blir sett på som en trussel, er et eksempel.

Stadig færre svindelforsøk avdekkes

I løpet av årets fire første måneder har svindelforsøk for over 50 millioner Nav-kroner blitt avslørt. På samme tid i fjor var tallet dobbelt så høyt. Etaten insisterer på at «kontrollnivået» er høyt.

Én av fem lever på penger fra Nav

21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18-66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall.

Sykefraværet stupte da If kuttet bonusene

– Drastiske endringer var helt nødvendig. Vi innså at det var for vanskelig å være kunde hos oss. Vi var ikke flinke nok til å lytte, og det ble gjort for mange feil, sier Ifs konserndirektør for privatmarkedet i Norden, Morten Thorsrud.

Flere kommunale ledere tjener mer enn statsrådene

23 kommunale og fylkeskommunale ledere her i landet hadde høyere inntekt enn statsrådene i fjor.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

DelingsøkonomiArbeidstakere venter på svar fra statsministeren

Like etter at rapporten om delingsøkonomien ble overlevert i starten av februar, sendte LO, Unio, YS og Akademikerne et brev til statsminister Erna Solberg. Snart fire måneder senere venter de fortsatt på svar. – Arrogant, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Venter nedgang i arkitektbransjen

En fersk oversikt viser at arkitektmarkedet fortsatte å vokse i fjor. Men i årene framover er det ventet tøffere tider.

DelingsøkonomiNHO hardt ut mot «skattefrie hoteller»

Norsk reiseliv konkurrerer gjerne med digitale utleieaktører som Airbnb, men da må spillereglene være like. Det er de ikke i dag, mener NHO Reiseliv.

Juristene svarerHar en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger?

Den ansatte er sagt opp i prøvetiden, men hevder hun har rett til å stå i jobben under forhandlingene.

Juristene svarerTilkallingsvikar

Hvor lenge kan vi ansette på tilkalling?

Juristene svarerStreikebryteri?

Er jeg streikebryter, hvis jeg fortsetter å arbeide?

Arbeidstilsynet– Manglende begrepsavklaring svekker vår tilsynsmyndighet

Arbeidsgiverbegrepet i delingsøkonomien må avklares for at Arbeidstilsynet skal være i stand til å gjøre jobben sin i fremtiden, skriver tilsynet i sitt høringssvar.

Funnet på FinnStilling ledig: Direktør for direktørens stab

Hva norsk arbeidsliv trenger denne uken: Direktør for direktørens stab, bankrobot-trener, akustikkrådgiver, sykkelplanlegger, idesnekker, IT-magiker, analytiker med totalt overblikk og evne til å fokusere på detaljnivå samt et sosialt geni.

IMF med full støtte til regjeringens årelating av oljefondet

Varsler samtidig behov for flere «billige» lønnsoppgjør fremover.

Parat fornøyd med regjeringens nei til internasjonale helikopterregler

Spør juristeneHvor lenge kan en oppsagt kreve å stå i stillingen?

Har en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger når vedkommende er sagt opp i prøvetiden?

SokkeloppgjøretOljebransjen på bristepunktet

Oljebransjens hovedorganisasjon for arbeidsgivere nådde kun enighet i ett av tre parallelle oppgjør tirsdag kveld. Lederne på norsk sokkel varsler streik.

Franske fagforeninger ber Macron ta seg god tid med reform av arbeidsmarkedet

Ingen lokal pott i Oslo kommune

Akademikerne og Oslo kommune kom tirsdag til enighet under meklingen i årets mellomoppgjør, men arbeidstakerorganisasjonen er ikke fornøyd.

Sosialt entreprenørskap– Vil kutte Nav-strengen

Gründer Chris Klemmetvold ansetter tidligere rusmisbrukere til å hente pant, småelektronikk og glass- og metallemballasje hjemme hos folk.