Annonse

Hvordan bli ekstremt produktiv uten å bli utbrent

Arbeidsmarkedet er i økende grad konkurransepreget. Men det å legge inn flere og arbeidstimer er oppskriften på en katastrofal utmattelse.

Varmere klima gjør oss mindre produktive på jobben

Produktiviteten på jobb kan falle med opptil en firedel når temperaturen stiger viser en ny studie.

Norge på topp i pensjonsindeks

Ikke i noe annet land er det så godt å være pensjonist som i Norge, viser en pensjonsindeks fra Natixis Global Asset Management.

Slik krever du jobbtittelen du fortjener

Alt handler ikke om jobbtittelen, men den har en viss betydning.

Enslige menn på sosialhjelpstoppen

Fire av ti sosialhjelpsmottakere er enslige menn.

Annonse

Nordmenn ønsker læring på jobben – tror gullklokkas tid for lengst er forbi

Hver tredje arbeidstager, som nylig deltok i en global undersøkelse, mener fenomenet ”livslangt ansettelsesforhold” for lengst er borte.

Få vil bli fastlege i Norge

Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. Flere arbeidsoppgaver og lengre pasientlister skaper stor mangel på fastleger.

Slik kan kvinner knuse sexisme på arbeidsplassen

Kjønnsdiskriminering i arbeidslivet fortsetter å undergrave kvinners karrieremuligheter. Her får du tre råd om hvordan du kan stå opp mot kvinnediskriminering på jobb.

Fire av ti bedrifter ansetter sommervikarer under ulovlige forhold

LOs sommerpatrulje avdekker flere lovbrudd ved norske arbeidsplasser enn tidligere. Over 40 prosent av bedriftene bryter loven.

10 tegn på at sjefen ikke bryr seg om deg

Det kan være vanskelig for vanlige arbeidstakere å ta innover seg de enorme omstillingene som nå skjer på arbeidsplassen. Det kan være over og ut for langtidssysselsetting.

Annonse

McDonald’s med første restaurant på 100 medarbeidere i Norge

Samtidig som McDonald’s opplever 10 prosent økning i antall jobbsøkere til stillinger, er selskapet nå i ferd må ansette medarbeider nummer 100 ved restauranten i Rådalen utenfor Bergen.

1 av 3 opplever ubalanse mellom jobbinnsats og anerkjennelse

Denne type ubalanse er langt vanligere blant kvinner enn menn, og blant deltidsansatte sammenliknet med heltidsansatte.

Er det nødvendig med varslingsrutiner for en virksomhet med bare 10 ansatte?

DP-juristene svarer.

Ny rapport– Nulltimerskontrakten bør bestå

En ny rapport om «moderne arbeidspraksis» som skal danne grunnlaget for britisk politikk på området, foreslår nye definisjoner av tilknytningsformer i arbeidslivet og regelendringer for nulltimerskontrakter.

Vil gi arbeiderne mer makt

Britenes statsminister Theresa May ble i dag overrakt en rapport som skisserer en ny retning for et moderne arbeidsliv. Debatten er ikke helt ulik den norske - men nulltimerskontraktene vil bestå.

Annonse

Hydro blir Norges største private arbeidsgiver

Når Norsk Hydro tar over aluminiumsselskapet Sapa, går selskapet forbi Telenor og blir Norges største arbeidsgiver med 35.000 ansatte.

Rekordmange tror de vil skifte jobb neste halvår

Andelen ansatte i privat sektor som forventer å skifte jobb de neste seks månedene, er den høyeste på 10 år i Norge.

Kritisk til antall lærlingplasser i Statens vegvesen

Av de 7.500 ansatte i Statens vegvesen var kun fem lærlinger i vår. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, mener det ikke tas samfunnsansvar.

Annonse

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Hva er egentlig ordensstraff?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 11 timers hviletid mellom arbeidsdagene?

DP-juristene svarer.

Streikefare ved Bodø lufthavn

Den sivile flytrafikken ved Bodø lufthavn stopper hvis ikke LO og Spekter blir enige i meklingen for ansatte i brann og redning innen natt til lørdag.

Kan jeg heve ansettelsesavtalen uten å gå veien om en formell oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Fullføring av videregående har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning.

Advokat– Nye varslingsregler vil ramme tusenvis

Ekspert på arbeidsrett forklarer de nye reglene for varsling på jobb, og hvorfor de har betydning for deg.

Bonusen er ikke med i beregningsgrunnlaget for feriepenger. Er det riktig?

DP-juristene svarer.

Har jeg ikke krav på feriepenger også av etterlønnen?

DP-juristene svarer.

Tidligere statsråd blir helsedirektør i Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter henter Sylvia Brustad til en nyopprettet stilling som direktør for deres helseavdeling.

Nye tallArbeidsledigheten faller i nesten alle yrkesgrupper

På et drøyt halvår har bruttoledigheten falt med nesten 7000 personer. Men andelen langtidsledige øker fortsatt.

Fortsatt høyt sykefravær i kommunene

Kommunene henger langt etter med å få ned sykefraværet. Privat sektor har allerede redusert det med 20 prosent.

Helsesøstre på stedet hvil i fire av ti kommuner

Nye tall viser nullvekst i nye årsverk innen skolehelsetjenesten og helsestasjonene i fire av ti kommuner. Nå vil Ap ha forlik om bemanningsnorm.

Hauglie vil ha maksgrense på vikarbrukLO mener regjeringen setter domstolene til side

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha maksgrense på bruk av vikarer i bygg og anlegg. Bemanningsbyråene skal få egen hjemmel for midlertidige ansettelser.

Kommuner bryter Grunnloven - best å holde kjeft

Mange kommunale ledere går lenger enn det Grunnloven åpner for når de gir korreks til ansatte som har uttalt seg offentlig, mener Sivilombudsmannen.

«Varsling etter boka» fungerer ikke i praksis

Ny rapportTo av tre IA-mål utenfor rekkevidde

I fjor gikk en like stor andel årsverk tapt til helseplager som i 2001. Offentlige virksomheter svikter i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Det murrer i arbeidsliv og fagmiljø.

Dilemma– Driverne bak økt ulikhet er ønskede

NHO advarer mot en utvikling som lander landet i en «selvforsterkende negativ spiral».

Pilotleder– Det vil bli verre for Norwegian

Lederen i Norsk Pilotforbund mener pilotmangelen vil oppstå på nytt for Norwegian etter helgens mange kanselleringer.

NHO tror på moderat oppgang i norsk økonomi

Optimismen er stigende og vedvarende blant NHOs medlemsbedrifter. I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet.

Norske arbeidstakere trygge på egen jobb

Nedturen i oljesektoren har gitt ringvirkninger, og frykten for å miste jobben har spredt seg til tilhørende bransjer. Men på det øvrige arbeidsmarkedet hersker tryggheten.

Ap vil endre retningslinjene for pensjonsoppgjøret

Arbeiderpartiet vil om kort tid legge fram en plan for å endre forholdet mellom pensjonsoppgjøret og lønnsoppgjøret, skriver VG.

Norwegian– Et grunnleggende problem med for få piloter

Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer jobber på spreng for at passasjerene skal komme seg på ferie.

Kan vi avtale at feriepengene skal være innbakt som en del av lønnen?

DP-juristene svarer.

YS– Frykten må tas på alvor

Frykten for å miste jobben kan bidra til dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere produktivitet, understreker Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

Færre løfter tungt, jobber i dårlig inneklima eller i passiv røyk

Sykepleiere er mest utsatt for ryggsmerter og 44 prosent av dem sier at de har dårlig inneklima på jobb.

Én av tre oljearbeidere frykter for jobbene sine

Oljearbeidere opplever en kraftig økning i jobbusikkerhet, i tillegg stuper motivasjonen deres, viser SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

Dårlig stemning og konflikter på jobben?

Her er noen tips til deg som jobber i et slikt miljø.

Voldsom økning i antall tvangsavviklinger i mai

Antall tvangsavviklinger tidoblet seg i mai i år sammenlignet med året før. Økningen forklares med endringer i regnskapsreglene.

Delingsøkonomi Lovutvalg på trappene

Arbeidstakerorganisasjonene fikk omsider svar fra statsministeren. I det går Erna Solberg langt i å antyde at det blir nedsatt et lovutvalg som skal avklare arbeidstakerbegrepet i delingsøkonomien.

Kan jeg kreve feriepengene utbetalt før?

DP-juristene svarer.

Sterk lønnsvekst for amerikanske toppsjefer

Medianlønnen til toppsjefene i USAs 500 største selskaper økte i fjor med 6,1 prosent, til 11 millioner dollar, melder Fortune.

Rødgrønn dragkamp om statlige arbeidsplasser

Senterpartiet vil flytte flere eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo, mens Arbeiderpartiet vil nøye seg med å etablere nye utenfor hovedstaden.

LO ber sommerjobbende ungdom være obs i et tøft marked

Et presset arbeidsmarked gjør sommerjobbende ungdommer ekstra utsatt. Vi har sett at lovbruddene er blitt flere de siste årene, sier LOs sommerpatrulje.

Slik oppnår du feriemodusTren på å ta ferie

Klarer du ikke å slippe tak i jobben på ferie? Du er ikke alene. Et tips er å øve seg litt hver dag før du drar.

Må de ansatte ta ferie?

DP-juristene svarer.

Setter det utypiske på dagsordenen

Det florerer med faglige temaseminar for tiden – fra roboter som tar over verden til diskusjoner om populismens fremmarsj i Europa. Men hva er nøkkelen til å sette et vellykket arrangement sammen?

Forsker ber norske ledere brette opp ermene– Bør kunne forvente mer av IA-avtalen

Det norske arbeidslivet makter ikke å presse sykefraværet ned. Samtidig faller en stadig økende andel ut av arbeidsmarkedet grunnet alvorlige psykiske lidelser.

Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

Etter at 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, tar politikerne tak for å stanse sosial dumping på sjøen.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

HK og FellesforbundetVi krever likepensjon

Pensjon er utsatt lønn. Det er derfor like naturlig å kreve likepensjon som likelønn. HK og Fellesforbundet har foreslått noen små endringer av tjenestepensjonslovene som bidrar til å utjevne pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn og bedre pensjonen til midlertidig ansatte.

Nå skal LO sluke de kreative

Mens enkelte mener Landsorganisasjonen i Norge har svulmet ut av alle proporsjoner, velger landets største arbeidstakerorganisasjon å starte nye initiativ for å lokke flere inn i sin vide favn. Nå intensiveres jakten.