Annonse

Synspunkt

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Klima og miljø5 enkle steg til miljøansvar – som alle bør ta

SYNSPUNKT: Det grønne skiftet krever handling. På tide å skifte fokus fra prat til konkrete tiltak.

Knekk jobbsøkerkoden

SYNSPUNKT: Bruk nettverk, skreddersy CV-en, vis motivasjon i søknaden og still godt forberedt til intervju.

Synspunkt«Jeg hadde aldri fått jobb i dag»

I vår deltok mer enn 500 studentlag i NM i Økonomi. Det er en historie om ambisiøs ungdom som er helt annerledes den historien vi ofte hører om frafall og problemer.

Aslak BondeMaktpartier er utydelige

Jonas Gahr Støre lover et tydeligere Ap etter landsmøtet. Det er et løfte han bare delvis kan innfri. Ikke bare fordi Arbeiderpartiet er en bred koalisjon av interesser og er redd for å bruke oljepenger, men også fordi det er uklart hvordan alliansen med andre partier vil påvirke Aps politikk.

Annonse

Endringsledelse: Kommunikasjon som virkemiddel

SYNSPUNKT I et moderne arbeidsmarked er endring uunngåelig. Noe av det mest prekære for å lykkes i slike situasjoner er å være bevisst på hvordan endringene kommuniseres internt i virksomheten.

SynspunktArbeidsgiverne og lederutvikling - noen opptegnelser fra et tidsvitne

Alt i 1948, i et fattig etterkrigs-Norge, begynte norske arbeidsgivere å ta ansvar for utvikling av bedre ledelse. Det gikk bra veldig lenge, men på 1980-tallet raknet det - skriver Knut Wollebæk.

SynspunktHvordan skape mål som holder?

Fire spørsmål der svarene kan gi deg mer motstandsdyktige mål og bidra til å sikre at du når dine mål gjennom skiftende tider, skriver Marco Mancesti.

SynspunktVi trenger mer relevant ledelsesforskning

De siste månedene har vi kunnet lese en rekke debattinnlegg om ledelse, målstyring og ikke minst om denne vinterens mest brukte begrep hos ledelsesforskerne; tillitsledelse - skriver Anne-Kari Bratten

Tre grep for økt innovasjonstakt i norske virksomheter

I en tid der stadig flere bransjer og virksomheter blir utsatt for disruptiv teknologi og kjappfotede startupselskaper, big data, robotisering og Internet of Things må norske virksomheter endre måten de jobber på. Smidig metodikk kan være løsningen.

Annonse

God påskeFjellvettregler for nye ledere

ANALYSERen Høyre-regjering rykker litt nærmere

Venstres landsmøte ga ingen garanti for at partiet alltid vil stemme for en borgerlig regjering, men partiets velgere kan likevel være ganske sikre. Et Venstre i vippeposisjon kan komme til å tvinge frem en ren Høyre-regjering, skriver Aslak Bonde.

«Sannheten» om ledelseSannhet med modifikasjoner fra BI

Forskere ved BI har avdekket "hemmeligheten" som gjør at ansatte yter sitt aller beste: «Utøv ledelse som lar medarbeiderne få bestemme selv». Det er en sannhet med modifikasjoner.

God ID-forvaltning i Norge – nå eller aldri

Kjeden er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi må unngå at de nye løsningene vi utvikler gjør det mulig å fortsette med hvitvasking av falske identiteter i Norge.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Annonse

AnalysePolitisk formalisme er ut

Regjeringen gir blaffen i Kongens rett til å være den første til å bli kjent med regjeringens politikk og Arbeiderpartiet bryter med sentrale ansvarsfordelingsprinsipper. Det er dårlige kår for politiske formalister.

PersonvernNye EU-regler krever om­fattende endringer for norske virksomheter

Snart får alle EU- og EØS-land et nytt personvernregelverk, som gir likere praksis på tvers av landene. Er din virksomhet rigget for det som i praksis blir en total utskifting av vår nasjonale personvernlovgiving? Somler du, står du i fare for å få et skyhøyt overtredelsesgebyr.

Næringspolitisk innspill for omstilling

Minstefradrag for enkeltpersonsforetak, bedre sykeforsikring og bedre opsjonsordninger er noe av resepten Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring foreskriver for å få økt fart i utviklingen av kreative næringer.

Annonse

Tillitsledelse – hva er det, egentlig?

Tillitsledelse er et relativt nytt begrep. Et Google-søk på tillitsledelse for årene 2015-2017 gir mange treff, mens et tilsvarende søk for perioden 2005-2010 gir to. Hva dreier tillitsledelse seg om? Er tillitsledelse det samme som trust management på engelsk?

Vi må innse at det nye arbeidslivet utfordrer det etablerte

I Dagens Næringsliv kunne vi nylig lese at mange unge er positive til mer fleksibilitet og løsere tilknytningsformer til arbeidslivet. Betyr dette at gullklokka og andre ­lojalitetssymboler hører fortiden til?

Medarbeidere som vil hverandre vel gir best samspill

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energisløsing i allerede krevende dager.

Gjenstridige etatsjefer

Politidirektøren har for andre gang fått kritikk fra statsministeren for å feilinformere. Er det fordi han er unnværlig for politireformen at han får lov til å bli sittende? Eller er det bare en generell undergraving av ansvarsprinsippet som gjør seg gjeldende?

Never walk aloneNettverk og frihet gir bedre ­resultater

Frihet i arbeidssituasjonen og evne til å jobbe i nettverk påvirker hvilke resultater man oppnår i jobben. I tillegg er effekten av nettverk sterkere når arbeidstakeren har høy autonomi.

Svar til BrattenArbeidsgiver­foreningenes ansvar for lederrollen og arbeidsgiverrollen

Anne-Kari Bratten er i Dagens Perspektiv og Ukeavisen Ledelse forleden, ille berørt av at jeg har kalt henne et historieløst barn av sin tid. Jeg er lei for det og vil gjerne begrunne mitt ordvalg litt bedre.

Sverige-Norge 1-0

Svenskene skal nå innføre koding som en del av skoleopplæringen, mens vi her hjemme ennå mangler en nasjonal digital framtidsstrategi for utdanningssektoren.

Håndballguttas suksessChristian Berges styringsfilosofi

Landslagstrener Christians Berge bruker kultur som drahjelp for å skape fremragende prestasjoner på håndballbanen.

Regjeringen moderniserer andre – ikke seg selv

Den åpenbare forklaringer på at regjeringen bruker for mye penger er at den har god råd, men regjeringens organisering kan også ha betydning. Statsrådenes kamp for å blåse opp egne budsjetter ser ut til å ha blitt så rituell at det kanskje er tid for radikal endring.

Bill.merkKonkrete eksempler ønskes

«Jeg er hardtarbeidende og dårlig på sette grenser for meg selv». Har du sagt den setningen under et jobbintervju? Da er du langt fra alene.

Til en vordende lederDu har ingen anelse om hva som venter deg

Undersøkelser dokumenterer at du, som er på vei inn i din første lederjobb, med stor sannsynlighet har en rekke feiloppfatninger om hva som vil møte deg i lederjobben og om hvordan du best opptrer som leder.

EUs avmakt – en ny begynnelse

EU er i krise. EU-parlament-president Donald Tusk omtalte nylig USAs nye regjering som en av flere trusler mot EU.

Industrimeldingens store betydning

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen hadde et innlegg i VG i februar der hun påstod at Regjeringens kommende industrimelding ikke vil gi nye jobber. Med stor sannsynlighet tar hun feil. Antall jobber er uansett ikke det viktigste med Industrimeldingen. Men det bor altså industriansatte i alle norske kommuner, bortsett fra Utsira.

Høyres tvil om valgfriheten

Delegatene på Høyres landsmøte er mer optimistiske enn de har grunnlag for å være. Riktignok er meningsmålingene relativt gode, men for øvrig er partiet plaget av uforsonlige samarbeidspartier og dårlige, eller manglende, resultater av politiske fanesaker.

Høyrepopulisme i fåreklær

Mot nyliberale teorier og politikk står i dag teori og politikkutforming som omtales som «ny-keynesiansk høyrepopulisme». Den tar utgangspunkt i klassisk keynesiansk teori, understreker behovet for statlige intervensjoner når arbeidsledigheten øker og depresjon inntrer nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, svarer på rådgiver Knut Wollebæks anklager om «arbeidsgiverorganisasjonenes historieløse holdning til sitt eget ansvar».

Kompetanseheving sikrer fremtiden

Ansatte hos teknologikjempen IBM får månedlig kompetansepåfyll for å henge med på utviklingen. Hva gjør virksomheten din for å møte fremtidens behov?

EU: Polen blir det nye Ungarn.

Angrepene på den 4. og 3. statsmaktfortsetter i Polen. Parlamentet også truet.

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

I dagens arbeidsgiverforeninger river man seg daglig i håret på grunn av sine medlemmers manglende kunnskaper vedrørende norsk arbeidslovgivning og avtaleverk. Vel, i stedet for å skylde på konsulenter og professorer, burde man kanskje gått noe mer i seg selv?

Beskatning av roboter? Nei takk!

Både Bill Gates og Rasmus Hansson tar feil når de sier beskatning av roboter kan være et effektivt virkemiddel for å opprettholde velferdsstaten, skriver Tor Wallin Andreassen.

Forskningssjefens sisteOm forholdet mellom ­forskning og politikk

I mer en 12 år har jeg som leder av Forskningsrådet skrevet innlegg i denne spalten. Når jeg nå takker for meg er det på et tidspunkt der forskningen står sterkere enn før og betyr enda mer for politikk og samfunn, skriver Arvid Hallén.

Oljepengefesten fortsetter

Regjeringen har advart om at det er slutt på de gode tidene med et voksende oljefond, men advarslene virker ikke engang på egne statsråder og partier. Forslaget til ny Nasjonal Transportplan forutsetter fortsatt oljepengefest.

Kundemøtene automatiseres

Industriroboter har lenge vært brukt i produksjonen. Mens noen arbeidsplasser har blitt overflødige er andre oppgaver blitt endret. Nå beveger roboter og kunstig intelligens seg opp i verdiskapingskjeden: mot nedstrømssiden mot kundene. Dette er et område som har vært «eid» av mennesker. Her peker jeg på seks områder kunstig intelligens vil endre måten kundeflatene blir håndtert på.

Om å sitte i en badstue på Finnmarks­vidda og le av norsk næringsliv

I en tid hvor vi rister på hodet over en viss presidents bruk av alternative fakta og angrep på personers integritet, er det interessant å se hvor lett de samme virkemidler taes i bruk i vår egen andedam selv på så uskyldige tema som teambygging i norsk næringsliv.

I dag kan din bedrift lett leve lenger enn de fleste store selskapene

Før var den vanlige levetiden til store selskaper 61 år. Nå er den redusert til 18 år.

Striden om SSBFinansdepartementets jakt på evig sannhet

Hvis modellekspertisen bygges ned i Statistisk sentralbyrå og tilsvarende opp i selve Finansdepartementet, kan det gå på bekostning av en svært viktig kvalitetssikring.

Når statlig målstryring skygger for målet

De sterke statlige hierarkiene og prinsippet om målstyring setter begrensinger for tverr-etatlig samordning og samarbeid.

Utdanning og kompetanseVi konkurrerer i VM, ikke NM

Norske utdanningsinstitusjoner bør lære av idretten.

Frykten for Oslo-politikerne

Kommune- og regionreformen kan bli en vinnersak for regjeringen og støttepartiene om de får frem at den er langsiktig, og de i tillegg klarer å klistre Ap til Senterpartiet. Men det blir ikke lett. Foreløpig ser det ut til at de fire partiene er i ferd med å gjøre det maksimalt vanskelig for seg selv.

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Norske ledere vet alt for lite om hva det innebærer å være arbeidsgiver. Heller ikke forskere og ledelseskonsulenter virker å bry seg noe særlig om denne avgjørende delen av lederrollen.

En mer effektiv velferdsstat

Norge ligger på verdenstoppen i levekår, og vi har «pæeng på bok» som Sigbjørn Johnsen pleide å si, skriver Anne-Kari Bratten

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Fra operasjonelt lederskap til ledelse på et høyere nivåSyv overganger gode ledere må mestre

Det er ingen tvil om at ledere må gjennom betydelige endringer etter hvert som de trer inn i nye roller. Og de mest krevende overgangene oppstår når man går fra operasjonelt lederskap til å bli daglig leder, enhetsleder eller virksomhetsleder for første gang.

Trump tror på ulikhet for innovasjon. Hva med vår regjering?

President Donald Trump henfaller til ideologisk tro på vilkår for innovasjon. Han tror på sosial ulikhet blant folk som forutsetning for innovasjon og skattelette for kapitaleierne av samme grunn. Langt på vei gjør det norske regjeringen det samme.

AnalyseHøyre – ufølsomt eller handlekraftig?

Om Høyre vinner noe på sin dristighet, er tvilsomt, skriver Aslak Bonde.

Innovasjon skjer best i det skjulte

Muligheten for å lykkes med nyskaping er størst i utkanten av egen organisasjon.

Harde og myke virkemidler

– Vi bryter ned tilliten ved å bruke de harde maktmidlene feil, skriver skattedirektøren.