Annonse

Synspunkt

Lerø om TraasethGuruen for de nyskapte

Her er det driv og trøkk, noen elsker det, andre synes det blir for mye av det gode.

Fremtiden ER her

Den store digitaliseringstrenden er i ferd med å integreres for fullt i industriell produksjon. Det handler om et paradigmeskifte, ofte og med rette omtalt som «den fjerde industrirevolusjon».

Norsk finanspolitikk med feil fokus

«Politikkens retning må dreies bort fra den nyliberale troen på markedsløsninger og jobbskaping ved skattekutt for de rike,» skriver professor i offentlig politikk, Noralv Veggeland,

Grønne investeringer på vent

Skal vi skape grønn vekst av fornybar energi i Norge, må vi begynne å behandle kraftselskapene som det øvrige næringslivet.

Markedsføringens framtid

Lærdom fra et møte mellom markedsføringens klokeste hoder: Her er sju trender som kommer til å forme markedsføringens framtid

Annonse

Nye norske muligheter i et mer tilgjengelig Kina

Det nye forholdet til Kina gir svært interessante muligheter for norsk forskning, og norske bedrifter gis tilgang til verdens største og mest innovasjonshungrige marked.

Uforutsigbar kamp om Venstre

Venstre er i en desperat situasjon. Det er årsaken til at noen stortingsrepresentanter foreslår noe så ulogisk som å gå inn i den regjeringen partiet har fjernet seg stadig mer fra. Det er også årsaken til at man ikke kan utelukke at det vil skje.

Sosial kompetanse kan læres

Sosial kompetanse i medarbeidersamtaler er låsoljen som får nøkkelen til å gå lettere.

Boomen i forbrukslån viser sviktende økonomi­kunnskaper

Kredittkortene gikk varme i desember. Den sure svie kommer nå i januar, da skal all moroa gjøres opp.

Fagbevegelsens dilemma

Havnearbeiderne tapte i Høyesterett, regjeringen har revidert Arbeidsmiljøloven. Vi er i ferd med å få en rettsliggjøring av norsk arbeidsliv, der konsekvensen er svekkelse av fagbevegelsen.

Annonse

Den norske dobbeltsatsingen

Politikere er ikke alene om å slite med prioriteringene i oljerike Norge. Næringslivseliten er også preget av troen på at man kan få i pose og sekk: Radikal grønn omstilling samtidig som vi fortsetter den sterke satsingen på olje- og gassutvinning.

Kjære bygda

Jeg visste egentlig at det ikke kom til å bli oss to. Ikke på lang sikt. Det var alltid noe som skurra, noe det er vanskelig å sette ord på. Det er ikke meg, det er ikke deg, det er oss begge. Skylden er delt.

Med fare for drus i løsvekt

Jeg har kjøpt meg en ny blazer. En blazer som for alvor kommer til å blåse nytt liv i homoryktene i bygda der jeg er fra.

Kjære stortingspolitiker, klart du kan!

Jul er tid for ettertanke, og vedtaket om etterlønn er vel ikke det som våre stortingspolitikere tenker tilbake på med størst stolthet. Det dere bør være stolte over, kjære stortingspolitikere, er den unike kompetansen dere har tilegnet dere som profesjonelle politikere på tinget.

Annonse

Digitalisering krever ny kompetanse

Det er interessant å se hvor liten del av virksomheters samlede tidsressurser som brukes til systematisk kompetanseutvikling.

Den norske modellenGutten som kappåt med trollet

Asbjørnsen og Moe forteller om gutten som lurte trollet ved å putte grøten i skreppa og skjære hull i den, mens trollet dyttet alt ned i maven til det holdt på å sprekke.

Annonse

2017: Jeg ønsker meg flere og større forretningsmodell-innovasjoner

Kostnader kan kuttes over natten. Innovasjoner som skal gi kostnadsreduksjoner, tar litt lengre tid. Men er kostnadsreduksjon den sikreste veien til økt verdiskaping? Jeg savner og ønsker meg flere og større markedsinnovasjoner - innovasjoner som bedrer markedstilbudet eller forretningsmodellen - for 2017. Om du lurer på hvorfor: les videre!

Fortsatt et annerledesland

Trump og Brexit-bølgen kan kanskje treffe Norge til høsten, men vårt Brexit-øyeblikk kom egentlig for nesten 45 år siden. Etter 1972 har populismen blitt delvis integrert i det politiske systemet – noe også statsrådsskifter viste.

Hva gjør bedriftene hvis ­globaliseringen rakner?

Bedriftsledere går en usikker og risikofylt framtid i møte dersom verden i stedet for å forenes, blir enda mer oppstykket. Men det finnes tiltak man kan gjennomføre i dag, for en ny og bærekraftig globalisering i morgen.

Det lille maktspillet

SV gjør ganske mye for å ødelegge for Arbeiderpartiet for tiden. Men partiet vil bare ødelegge litt. Akkurat så mye at noen velgere blir minnet om Aps mange blå avvik, men ikke så mye at Jonas Gahr Støres troverdighet blir vesentlig svekket.

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

Nei til EU ønsker like regler for arbeidsinnvandring fra alle land. Vi mener særregler for borgere fra EU/EØS-land er diskriminerende.

OmstillingKunstig intelligens gir ­markedsførere nye muligheter

Kunstig intelligens vil påvirke hvordan vi markedsfører våre produkter og tjenester i fremtiden.

Den norske modellenDebatt rundt grøten?

Vi kan gjerne snakke om verdier, men det blir vanskelig å ta debatten om «Den norske modellen» hvis vi ikke skal forsøke å presisere et nærmere innhold.

Et farlig forslag fra arbeids- og sosialministeren

Det eneste alle elever som skårer svakt helt sikkert har til felles, er at de skårer lavt, skriver 2. nestleder i Utdanningsforbundet

SYNSPUNKTAMAZON GO revolusjonerer varehandelen

Amazon – varehandelens innovasjonsfyrtårn – gjør det igjen. Denne gangen er det dagligvarehandelen som får merke det. Men snart vil all handel med standardvarer som ikke krever kunderådgivning bli berørt. Fremtidens handling, for dem som er presset på tid, er her. «No time to sleep!»

Donald Trump’s «New Deal»?

Vil det bli «New Deal» etter Keynes og Roosevelt-metoden med Donald Trump, eller er den kommende presidenten en eksponent for nyliberalismen?

Mer helse for forskningspengene

Helseforskningen får sin egen kjernejournal. Det vil gi bedre oversikt over forskningsinnsatsen og en smartere bruk av offentlige forskningspenger.

Dagen da alt har en sensor kommerEr din virksomhet godt nok forberedt på fremtiden?

En fersk undersøkelse viser at 81 prosent av verdens bedriftsledere tror at Tingenes Internett er kritisk for deres virksomhets fremtidige suksess. Likevel er det bare 25 prosent som har en tydelig strategi for dette.

ANALYSESolberg tvinges til dårlig ledelse

Statsminister Erna Solberg fremstår ikke nå som en trygg og klok leder. Mye tyder på at det først og fremst skyldes politikk. Hun tvinges til dårlig lederskap av samarbeidspartier som er mer opptatt av seg selv enn av regjeringens overlevelse.

Norge leder innen fornybar

Ikke noe annet land i fastlands-Europa har større andel av fornybar kraft i sitt energisystem enn Norge. Da er det underlig å lese hos Dagens Perspektiv at Norge «sakker akterut på fornybar energi».

Er det for lett å sparke sjefen?

Stadig flere ledere, også i mindre bedrifter, sparkes uten dialog eller begrunnelse. Det er en utvikling som bør diskuteres.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Politidebatten«Ansvar og styring uten ressurser»

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, svarer leder av Politijuristene, Curt A. Lier.

Magne Lerø Katolsk bedrageri

Når staten snakker om et bedrageri på 40,5 millioner og statsadvokaten nøyer seg med to millioner, daglig leder og ikke biskop Eidsvig blir tiltalt for bedrageri, har myndighetene ikke en god sak, skriver redaktør Magne Lerø.

Totalitær vending i BrasilNorge tar oljen og lar det brasilianske folket i stikken

I høst har millioner av brasilianere tatt til gatene i Brasils største byer i protest mot at den ikke-valgte presidenten Michel Temer selger ut nasjonale oljereserver langt under markedspris. Statoil er en av kjøperne.

–KS motarbeider ikke BPA

Politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan, anklager meg for å angripe BPA, og skriver at KS motarbeider BPA. Mitt poeng var imidlertid et helt annet, nemlig at Stortinget må ta ansvar for egne vedtak.

ANALYSERegjeringskriser må forberedes

Hvis det ikke blir noen budsjettavklaring på Stortinget innen starten av neste uke, betyr det at det faktisk kan bli regjeringskrise. Men det er også mulig at budsjettforhandlerne spiller med oss – at de er avhengig av at krisetruslene oppfattes som reelle.

SYNSPUNKT– Gi musikk og scenekunsten moms!

At det skulle være en kampsak å få betale moms, vil nok kunne oppfattes som snodig og sært. Mange vil nok heller mene at det ville være best å slippe. For når folk hører moms, så hører de høyere priser på alt fra tannkrem til tubaer. Men for en virksomhet som også kan føre fradrag for inngående moms blir bildet et helt annet.

SYNSPUNKTBig Data løser «små» problemer

Big Data er ikke lenger bare et moteord, men en nøkkelfaktor i måten vi gjør forretninger på. Veksten i antall mengde bytes vi bruker hver dag er eksplosiv.

Uforberedte førstegangsledere

Raske endringer – kompetanse som ferskvare

SYNSPUNKT: Det er ikke noen brannfakkel å hevde at omstillingstakten i arbeidslivet akselererer. Men ferske undersøkelser kan tyde på at norske ledere ikke tar dette godt nok innover seg. Det kan få alvorlige konsekvenser for mange virksomheter, både i det offentlige og i privat sektor. Det mest alvorlige? At kompetanse på kritiske områder blir utdatert.

SYNSPUNKTHva kan vi lære fra omstillingsdyktige og lønnsomme virksomheter?

Vet du hva 3M, Danaher, Google, OXY, og Ford Motor har til felles – i tillegg til en kontinuerlig markedsverdi på over 20 milliarder dollar fra 2006 til 2011? De topper listen på verdens mest omstillingsdyktige og bærekraftige virksomheter. Hvordan får de det til?

Å ta Trump med det gode

ANALYSE: USAs kommende president er kanskje opptatt av å få et godt ettermæle. Da trenger han hjelp til å finne andre politiske svar enn de han lanserte i valgkampen. Norge kan gjøre seg interessante ved å hjelpe til med å finne de svarene.

SYNSPUNKTHva kan Alex Ferguson lære oss om ledelse?

Sir Alex Ferguson er beundret av mange for sin suksess som manager i fotballklubben Manchester United. Men i en ny bok kommer det fram at han som leder var både autoritær og kontrollerende. Er det noe å la seg inspirere av?

OmstillingEt grønt skifte nå! – ellers… katastrofe

Hvor er næringslivets ledere i omstillingsdebatten om det grønne skiftet? De vet jo at konsekvensene ved ikke å handle, blir dramatiske.

Det nye arbeidslivet krever ny kompetanse

Virke tar daglig pulsen på norsk arbeidsliv og vi ser at nordmenns tillit til økonomien har økt det seneste året. Samtidig ser vi at tilgangen på relevant kompetanse er en nøkkelutfordring for å skape nye lønnsomme jobber.

UlikhetResultat- eller sjanselikhet?

Økonomen Raj Chetty minner om at kampen mot ulikhet dreier seg om mer enn skattepolitikk. Han legger mest vekt på at alle skal ha like mulighet til å lykkes, og da blir skole- og boligpolitikk vel så viktig. Resultatet for den norske debatten er at frontene blir mindre klare.

LegerollenEndring er ikke degradering

Sykehusstreiken i høst brakte stor frustrasjon blant legene til overflaten. Både beskyldninger om at byråkrater og politikere lenge har jobbet målrettet for å svekke legers status og harde personangrep på lederen i Spekter.

LederrollaSorg på arbeidsplassen

Sorg er noko me alle opplever frå tid til annan. Nokre gonger rammar sorga så hardt at ein ikkje klarer å fungere på jobben. Korleis skal ein som sjef, som kollega eller som tilsett handtere ein kraftig sorgreaksjon?

IKT NorgeBudsjett med stort forbedringspotensiale

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder flere gode tiltak, som oppfølging av skatteforliket med blant annet nedsettelse av selskapsskatten og endringer i formueskatten som reduseres skattefavoriseringen av investering i eiendom i forhold til investeringer i bedrifter.

En budsjettfloke ekstra

POLITISK ANALYSE: Regjeringen har stelt til ekstra problemer for seg selv før budsjettinnspurten i Stortinget. Sannsynligvis må den tvinge Krf og Venstre til å finansiere en forsvarsplan som støttepartiene selv har sagt nei til.