Annonse

Synspunkt

Utdanning og kompetanseVi konkurrerer i VM, ikke NM

Norske utdanningsinstitusjoner bør lære av idretten.

Frykten for Oslo-politikerne

Kommune- og regionreformen kan bli en vinnersak for regjeringen og støttepartiene om de får frem at den er langsiktig, og de i tillegg klarer å klistre Ap til Senterpartiet. Men det blir ikke lett. Foreløpig ser det ut til at de fire partiene er i ferd med å gjøre det maksimalt vanskelig for seg selv.

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Norske ledere vet alt for lite om hva det innebærer å være arbeidsgiver. Heller ikke forskere og ledelseskonsulenter virker å bry seg noe særlig om denne avgjørende delen av lederrollen.

En mer effektiv velferdsstat

Norge ligger på verdenstoppen i levekår, og vi har «pæeng på bok» som Sigbjørn Johnsen pleide å si, skriver Anne-Kari Bratten

Annonse

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Fra operasjonelt lederskap til ledelse på et høyere nivåSyv overganger gode ledere må mestre

Det er ingen tvil om at ledere må gjennom betydelige endringer etter hvert som de trer inn i nye roller. Og de mest krevende overgangene oppstår når man går fra operasjonelt lederskap til å bli daglig leder, enhetsleder eller virksomhetsleder for første gang.

Trump tror på ulikhet for innovasjon. Hva med vår regjering?

President Donald Trump henfaller til ideologisk tro på vilkår for innovasjon. Han tror på sosial ulikhet blant folk som forutsetning for innovasjon og skattelette for kapitaleierne av samme grunn. Langt på vei gjør det norske regjeringen det samme.

Annonse

AnalyseHøyre – ufølsomt eller handlekraftig?

Om Høyre vinner noe på sin dristighet, er tvilsomt, skriver Aslak Bonde.

Innovasjon skjer best i det skjulte

Muligheten for å lykkes med nyskaping er størst i utkanten av egen organisasjon.

Harde og myke virkemidler

– Vi bryter ned tilliten ved å bruke de harde maktmidlene feil, skriver skattedirektøren.

– Send prøver av maten til et dopinglaboratorium

Tidligere professor i helsetjenesteforskning og forskningssjef ved Folkehelseinstituttet mener «WADA er mer interessert i at absolutt alle juksere blir tatt enn hensynet til muligheten for å dømme en uskyldig».

Annonse

Spennende valg i Pajottenland

Følger Nederlendere i brexit- og Trump-sporet og velger en Wilders?

Elefanten i Davos

Beste metode mot økt ulikhet, mer makt til lønnsmottakerne.

Annonse

Kompetanseløft(et)

La oss sørge for at Norge står på pallen blant globaliseringsvinnerne. En kompetansepolitikk som ser næringslivets behov er et viktig steg på veien.

OmstillingUnngå å gå i «suksessfellen»

Lever bedriften din av fortidens glans uten evne til samtidig å skape en plattform for fremtidig suksess? Da er det mulig dere har gått i den berømmelige suksessfellen.

Hele folket på kurs

Digitalisering og innvandring gir samfunnet en lik utfordring: De voksne må på skole, eller i hvert fall gjennomgå systematisk kvalifisering og oppgradering av kunnskap, og organisasjonene i arbeidslivet må slutte å være bremsekloss i kompetanseutviklingen.

Ledelsesutfordringer mot 2020

Dagens ledere opplever en rekke utfordringer som endrer den tradisjonelle oppfatning av organisasjon og ledelse. Særlig er det to utfordringer som begge påvirker utviklingen på en dramatisk måte: Den digitale revolusjon og endring i arbeidsplassens sosiale systemer.

Ingen snarveierNorge trenger flere teknologer

Tverrfaglighet er viktig, men det betyr ikke at samfunnsvitere og humanister kan gjøre jobben til teknologer.

Automatisering: Ikke en sky på himmelen?

Mens kunstig intelligens og automatisering tiljubles ved inngangen til 2017, er jeg selv ikke sikker på om dette er et gode eller onde. Problemet er at jeg sliter med å forstå effektene – ikke på virksomhetsplan, men på samfunnsplan.

Det forventningsfulle året

Aldri har det vært mer spennende å jobbe med digitaliseringspolitikk enn nå, aldri har Norge hatt flere muligheter og aldri har vi, som nasjon, hatt større fallhøyde. Vår naturgitte ressursrikdom reduseres og vi står som nasjon overfor utfordringer vi ikke før har stått i.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

Gahr Støre tvinges til å låse politikken

Høyre oppfordrer til internseminar om partiprogrammet, mens Ap låser sak etter sak allerede før de tillitsvalgte får se et eneste programutkast. Likevel er det Ap som sliter med ryktet om å vingle og å være ubestemt. Pussig.

Etikk og ledelseKorsfest, korsfest!

Trude Drevland ble frikjent for korrupsjonsanklager i retten, men var allerede dømt i offentligheten. Therese Johaugs dopingsak behandles i idrettens domsutvalg neste uke. Men hun er også allerede «dømt».

Er du i hjernetåka etter jul?

Er du tom for pågangsmot og motivasjon etter jul? Er du mer distré enn du pleier, glipper på flere eposter, mister tråden i samtaler, har vanskeligere for å få oversikt og prioritere riktig? Er du dårligere på å lytte og har kortere lunte? I det hele – går det tregt i toppen?

Jussen binder og frigjør

Ulvesaken og den feilslåtte søppelpolitikken i hovedstaden har én ting felles. Jussen binder politikken i så stor grad at det nesten ikke er til å leve med for mange politikere. Men hvilke politikere som kan leve med hva skifter. Det er derfor rettsliggjøringen fortsetter.

Fremtiden ER her

Den store digitaliseringstrenden er i ferd med å integreres for fullt i industriell produksjon. Det handler om et paradigmeskifte, ofte og med rette omtalt som «den fjerde industrirevolusjon».

Norsk finanspolitikk med feil fokus

«Politikkens retning må dreies bort fra den nyliberale troen på markedsløsninger og jobbskaping ved skattekutt for de rike,» skriver professor i offentlig politikk, Noralv Veggeland,

Grønne investeringer på vent

Skal vi skape grønn vekst av fornybar energi i Norge, må vi begynne å behandle kraftselskapene som det øvrige næringslivet.

Markedsføringens framtid

Lærdom fra et møte mellom markedsføringens klokeste hoder: Her er sju trender som kommer til å forme markedsføringens framtid

Nye norske muligheter i et mer tilgjengelig Kina

Det nye forholdet til Kina gir svært interessante muligheter for norsk forskning, og norske bedrifter gis tilgang til verdens største og mest innovasjonshungrige marked.

Uforutsigbar kamp om Venstre

Venstre er i en desperat situasjon. Det er årsaken til at noen stortingsrepresentanter foreslår noe så ulogisk som å gå inn i den regjeringen partiet har fjernet seg stadig mer fra. Det er også årsaken til at man ikke kan utelukke at det vil skje.

Sosial kompetanse kan læres

Sosial kompetanse i medarbeidersamtaler er låsoljen som får nøkkelen til å gå lettere.

Boomen i forbrukslån viser sviktende økonomi­kunnskaper

Kredittkortene gikk varme i desember. Den sure svie kommer nå i januar, da skal all moroa gjøres opp.

Fagbevegelsens dilemma

Havnearbeiderne tapte i Høyesterett, regjeringen har revidert Arbeidsmiljøloven. Vi er i ferd med å få en rettsliggjøring av norsk arbeidsliv, der konsekvensen er svekkelse av fagbevegelsen.

Den norske dobbeltsatsingen

Politikere er ikke alene om å slite med prioriteringene i oljerike Norge. Næringslivseliten er også preget av troen på at man kan få i pose og sekk: Radikal grønn omstilling samtidig som vi fortsetter den sterke satsingen på olje- og gassutvinning.

Kjære bygda

Jeg visste egentlig at det ikke kom til å bli oss to. Ikke på lang sikt. Det var alltid noe som skurra, noe det er vanskelig å sette ord på. Det er ikke meg, det er ikke deg, det er oss begge. Skylden er delt.

Med fare for drus i løsvekt

Jeg har kjøpt meg en ny blazer. En blazer som for alvor kommer til å blåse nytt liv i homoryktene i bygda der jeg er fra.

Kjære stortingspolitiker, klart du kan!

Jul er tid for ettertanke, og vedtaket om etterlønn er vel ikke det som våre stortingspolitikere tenker tilbake på med størst stolthet. Det dere bør være stolte over, kjære stortingspolitikere, er den unike kompetansen dere har tilegnet dere som profesjonelle politikere på tinget.

Digitalisering krever ny kompetanse

Det er interessant å se hvor liten del av virksomheters samlede tidsressurser som brukes til systematisk kompetanseutvikling.

Den norske modellenGutten som kappåt med trollet

Asbjørnsen og Moe forteller om gutten som lurte trollet ved å putte grøten i skreppa og skjære hull i den, mens trollet dyttet alt ned i maven til det holdt på å sprekke.

2017: Jeg ønsker meg flere og større forretningsmodell-innovasjoner

Kostnader kan kuttes over natten. Innovasjoner som skal gi kostnadsreduksjoner, tar litt lengre tid. Men er kostnadsreduksjon den sikreste veien til økt verdiskaping? Jeg savner og ønsker meg flere og større markedsinnovasjoner - innovasjoner som bedrer markedstilbudet eller forretningsmodellen - for 2017. Om du lurer på hvorfor: les videre!

Fortsatt et annerledesland

Trump og Brexit-bølgen kan kanskje treffe Norge til høsten, men vårt Brexit-øyeblikk kom egentlig for nesten 45 år siden. Etter 1972 har populismen blitt delvis integrert i det politiske systemet – noe også statsrådsskifter viste.

Hva gjør bedriftene hvis ­globaliseringen rakner?

Bedriftsledere går en usikker og risikofylt framtid i møte dersom verden i stedet for å forenes, blir enda mer oppstykket. Men det finnes tiltak man kan gjennomføre i dag, for en ny og bærekraftig globalisering i morgen.

Det lille maktspillet

SV gjør ganske mye for å ødelegge for Arbeiderpartiet for tiden. Men partiet vil bare ødelegge litt. Akkurat så mye at noen velgere blir minnet om Aps mange blå avvik, men ikke så mye at Jonas Gahr Støres troverdighet blir vesentlig svekket.

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

Nei til EU ønsker like regler for arbeidsinnvandring fra alle land. Vi mener særregler for borgere fra EU/EØS-land er diskriminerende.

OmstillingKunstig intelligens gir ­markedsførere nye muligheter

Kunstig intelligens vil påvirke hvordan vi markedsfører våre produkter og tjenester i fremtiden.

Den norske modellenDebatt rundt grøten?

Vi kan gjerne snakke om verdier, men det blir vanskelig å ta debatten om «Den norske modellen» hvis vi ikke skal forsøke å presisere et nærmere innhold.

Et farlig forslag fra arbeids- og sosialministeren

Det eneste alle elever som skårer svakt helt sikkert har til felles, er at de skårer lavt, skriver 2. nestleder i Utdanningsforbundet

SYNSPUNKTAMAZON GO revolusjonerer varehandelen

Amazon – varehandelens innovasjonsfyrtårn – gjør det igjen. Denne gangen er det dagligvarehandelen som får merke det. Men snart vil all handel med standardvarer som ikke krever kunderådgivning bli berørt. Fremtidens handling, for dem som er presset på tid, er her. «No time to sleep!»

Donald Trump’s «New Deal»?

Vil det bli «New Deal» etter Keynes og Roosevelt-metoden med Donald Trump, eller er den kommende presidenten en eksponent for nyliberalismen?