Annonse

Våre faste bidragsytere | Synspunkt


 


Vil du bidra til Synspunkt-spalten? Send oss en mail!

Hold farten i motbakkene

Du vil forbedre organisasjonen din, men glemmer å utvikle deg selv. Da ender du fort opp som en skiløper som skylder på smøreteamet, når det var formen som brast, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Rekordlang politisk tenkepause

Norsk politikk er på hold. Statsrådene tar ingen initiativ så lenge de venter på beskjed om de får fortsette. Opposisjonspartiene vinner noen voteringer i Stortinget, men sliter med å utforme langsiktige strategier så lenge de ikke vet hva de står opp mot, skriver Aslak Bonde.

Prosjekt- og teamorganisering i staten

«Moderne» organisering utfordrer etablerte, hierarkiske trekk i stats­administrasjonen og medfører dilemmaer for mellom­ledere og ansatte, skriver Torstein Nesheim.

Ulik erfaring gir nye patent

Kan menneske sine erfaringar ha ulik påverknad på ­innovasjon? I ein ny studie finn vi ein positiv samanheng mellom mangfald i erfaring og søknadar om nye ­innovasjonar, patent, skriv Marte C. W. Solheim og Sverre J. Herstad.

Positivisme og klientalismePolitikere og ideologier utsletter sin egen fornuft

Hvordan kan sosialdarwinismen overleve i vårt opplyste samfunn? spør professor Noralv Veggeland.

Annonse

Tillit er lederens fundament og grunnmur

Det er ingenting som er så ødeleggende for lederskapet som manglende eller brutt tillit, skriver lederskapsutvikler John Kjetil Wang-Hansen.

Analyse

Venstres vei inn i regjering

På Stortinget vil det være en stor overraskelse om Venstre blir stående utenfor regjering, skriver Aslak Bonde.

Verdien av ledelse i prosjektledelse

Gode prosjektledere ser ikke bare prosjektverktøyet og regnearket. De ser også menneskene som skal prestere og samhandlingen mellom dem. Det lønner seg! Skriver Vegard Rooth.

Fusjonere? Se opp for kulturkollisjon!

Ved fusjoner og oppkjøp kan kulturkollisjon mellom to ­virksomheter bli en vesentlig risikofaktor. Økt bevissthet knyttet til dette vil kunne gi resultater på bunnlinjen, skriver forretningsrådgiver Stephen Baxter i Sopra Steria.

Hva gjør at noen er best, gang på gang?

Bedriftsrådgiver Ivar Årnes skriver om et ledereksempel fra Nordpolen.

Annonse
Kommentar

Når menn skal lage egne kvinne­programmer

Ikke mer opplæring, nettverksbygging eller flere mentor­ordninger nå. Vi er (kvinnelige) ledere og vi er her for å drive business, skriver Rosalin Harrison.

Slutt for maskinskatten

I Norsk Industri har vi alltid vært innstilt på at industrien – som andre næringer – skal betale eiendomsskatt. Men vi har aldri akseptert at det finnes noen rimelig grunn for at industrien skal betale maskinskatt; altså en egen skatt på det produksjonsutstyret som industrien benytter, skriver Stein Lier-Hansen.

Senterpartiet – for folk flest

Sp lover mer enn alle andre til Forsvaret, raser mot høye bompengesatser og forhøyet sukkeravgift og finansierer populære utgiftsøkninger med urealistiske byråkrati-kutt. Det er til forveksling likt Fremskrittspartiets politikk fra noen år tilbake, skriver Aslak Bonde.

Går du på tomgang?

En alarmerende høy prosentandel av toppledere drives av betydelige emo­sjonelle underskudd. De er gjerne hyper-­funksjonelle – men går på tomgang, skriver Nicholas Janni og Michael Watkins.

De første lederne vi møter er våre foreldre

Både foreldre og ledere må klare balansegangen mellom krav på den ene siden og respons på den andre for å kunne lykkes med å lede og å utvikle mennesker og resultater.

Annonse

Brexit - en norsk hodepine

Med Storbritannia ute av EU, endrer situasjonen seg. Konsekvensene kan potensielt bli dramatiske, skriver Erik Oddvar Eriksen.

Slik får vi oppfylt FNs bærekraftsmål

Klimatoppmøtet i Bonn er nylig avsluttet. Dette møtet var først og fremst et arbeidsmøte for å forberede større beslutninger som skal tas neste år. Verden har aldri vært med på en dugnad som den vi nå står sammen om, skriver John-Arne Røttingen.

Analyse

Krf skal lokkes med

Høyre strakk seg lenger enn de fleste hadde ventet for å få en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti, skriver Aslak Bonde.

Annonse

Lov og rett i nedbemanningsprosesser

Advokat Nicolay Skarning skriver om sin nye bok «Permittering, nedbemanning og sluttpakker – en praktisk håndbok om omstillinger og endringsoppsigelser».

Er ledere godt nok forberedt på å håndtere kriser?

Nei, mener ledelsesrådgiver Frode Dale. Men slik kan de bli det.

Har du hatt innbrudd?

Tenk deg at du oppdager at noen har fått tak i feriebildene fra din personlige PC, eller du oppdager at bedriftsintern informasjon er borte, skriver Derya Køse og Maiken Michelsen.

DigitaliseringFarvel til regional stat?

Når arbeid og organisasjon i offentlige direktorater og etatater digitaliseres, utfordres både arbeidsplassene og hvordan disse etatene blir organisert og styrt, seniorforsker Torstein Nesheim.

Ta ansvar før julebordet

MeToo-kampanjen har satt sine spor. Julebordsesongen er rundt hjørnet. Hva nå? spør Econa-leder Tom Bolstad.

Kommentar

Vipps mot verden

Vipps er en røverhistorie, et lærebokeksempel på nettverkseffekten, og et bevis på samarbeidsvilje og internasjonal ambisjon, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Kommentar

Innovativ oljebransjeOrdskifte via brev

Norsk industri og Norsk olje og gass mener Anita Krohn Traaseth ikke heier høyt nok på oljeindustrien. Så nå skal de sladre til pappa.

Kampen om Barentshavet

Petroleumsaktivitet utenfor Lofoten/Vesterålen/Senja er ikke lenger miljøbevegelsens viktigste sak. Nå er det kampen om Barentshavet det står om. Miljørettssaken i Oslo Tingrett og striden om Goliat-prosjektet gir mange antydninger om hvordan kampen kommer til å arte seg.

DigitaliseringSkal vi gå om bord på toget, løpe etter eller stå igjen på plattformen?

I tillegg til kompetanse, blir de enkelte lands tilrettelegging for digitalisering viktig med tanke på hvor det er lønnsomt å ­plassere fremtidens produksjon, skriver Asbjørn Rolstadås.

Derfor er Facebooks pause i utviklingen av kunstig intelligens skremmende

Hvorfor skal beste fagperson bli leder?

Det er stor forskjellig på jobbinnholdet til en fagperson og til en leder. Likevel rekrutteres ofte gode fagpersoner som ledere, skriver Mats Kristensen.

Arbeidsdeling på rødgrønn side

Arbeiderpartiet skal slite med å ta tilbake velgere fra SV og Senterpartiet. Sannsynligheten er stor for at vi vil få den samme arbeidsdelingen på rødgrønn side som det er hos de blå. Et moderat og ganske stort parti med ett eller to rene og ranke partier på utsiden av seg.

Digital darwinisme

Antitrustlovene går ikke langt nok når de adresserer selskaper som ikke produserer noen fysiske varer. Internett-økonomien trenger nye spilleregler. Ellers vil vår fremtidige økonomi bli dominert av kun noen få selskaper, skriver økonomiredaktør Armin Mahler i Der Spiegel.

SSBUavhengig og nøytral tjener for det politiske lederskap?

Christine Meyer har påført seg en politisk farge som hun vil måtte bruke lang tid på å få vasket bort som embetskvinne, skriver høgskolelektor Karl Johan Gloppen.

Bruk kunstig intelligens for å kommunisere med millenniumsgenerasjonen

Mange merkevarer bommer på kommunikasjon rettet mot yngre forbrukere. Skal du prøve ut kunstig intelligens i reklame, er milleniumsgenerasjonen en smart gruppe å begynne med, skriver Magnus Johansson.

Vil det norske kronprinsparet ta opp menneskerettigheter i Etiopia?

Norges Kronprins og Kronprinsesse besøker Etiopia i dag. Da bør de løfte menneskerettigheter, skriver Lemma Desta.

– Du blir mindre empatisk av teknologi

Tapper teknologiutviklingen samfunnet for empati som er nødvendig for et velfungerende samfunn? spør Erlend Vestre.

Positivisme og klientalisme i politikken: – Det er bare sånn det er

At noen er rike og mektige, mens andre er fattige og hjelpetrengende, er politisk akseptert i dag. Det er sånn det er. Og slik er vi blitt fanget i positivismes og klientalsmens klør, mener Noralv Veggeland.

Eit fradrag kan'kje vara evig, veit du

I en fersk rapport ser Skatteetaten på opprinnelsen til utvalgte fradrag og hvordan de blir brukt i dag. Fungerer regelverket vi forvalter slik det var tiltenkt, eller har utviklingen gått fra regelverket? spør Hans Christian Holte.

Analyse

KrFs rødgrønne budsjettpolitikk

Kristelig Folkeparti og Venstre går hver sin vei i skatte- og avgiftspolitikken, og det blir tydelig hvorfor de tar ulike valg i regjeringsspørsmålet. Men én ting har de to partiene felles: Det er FrP som skal tvinges på plass i høstens budsjettforhandlinger.

Kommentar

Nå handler det om taxi, Andreassen

Det er interessant hvordan professor Tor W. Andreassen nå forsøker å vri fokus, og rømme fra sin rolle i det som har vært en krig om drosjemarkedet i Oslo-området de siste tre årene, skriver Atle Hagtun i Norges Taxiforbund.

Skyld har ingen plass i endringsprosessar

I meir enn ti år har eg vore overtydd om potensialet som ligg i coaching som tilnærming. Ut frå eiga erfaring har eg altså belegg for å seie at at coaching verkar.

Kommentar

Taxiforbundet mot UberKampen om privilegier

Norges Taxiforbund er allergisk mot nytenking og kjemper med nebb og klør for å opprettholde et status quo med tilhørende privilegier som drosjeeierne har glede av, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Kommentar

TaxiforbundetSkremmende mangel på rettskaffenhet

Professor Tor Wallin Andreassen «lener mot» at det er en dårlig nyhet for kundene og Norge at Uber nå har lagt ned sin hovedtjeneste også her. Det er skremmende, skriver Atle Hagtun i Norges Taxiforbund.

Kommentar

NærpolitireformenGlemmer dem som skal gjøre jobben

Politireformens største utfordring er å ta nok hensyn til de mange som har skoene på. Den blir i for stor grad et verktøy for departement og direktorat – ikke for politifolkene som skal gjøre jobben, skriver redaktør Knut Petter Rønne.

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv må raske på, for fremtiden er ikke noe som kommer – den er her allerede, skriver Vegard Rooth.

Tilgjengelighet på nett lokker jobbsøkere

Teknologiens utvikling påvirket arbeidsplasser alle ledd ved tusenårsskiftet. Millenniumsgenerasjonen har brukt den nye teknologien helt fra starten. Det stiller nye krav til arbeidsgiverne, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann.

Kommentar

Prof. AndreassenUber ut av Norge. Hvem taper?

Uber har trykket på pauseknappen i Norge. De er frustrert over at politikerne ikke vil eller kan gi dem vilkår som gjør det mulig for dem å operere lovlig i Norge. Mens noen synes Ubers beslutning er gode nyheter, er andre av en annen oppfatning. Kan det være at det er kundene og Norge som er de store taperne? spør NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Analyse

Leter etter ny klimapolitikk

Arbeiderpartiet vil ha en mer offensiv klimapolitikk, men tør ikke å utfordre oljenæringen, landbruket og distriktene. Da gjelder det å tenke nytt – spesielt når det gjelder transport-, industri- og arealpolitikk, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Har du allerede glemt produktivitetskommisjonen, Siv Jensen?

Enten har SSB-sjefen overtolket mandatet sitt, eller så har finansministeren glemt anbefalingene fra sin egen produktivitetskommisjon.

KompetansemangelKan du skylde på de ansatte?

I omstillingstid sier mange at de trenger ny kompetanse til virksomheten. Men det betyr ikke nødvendigvis at man trenger nye folk, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Kommentar

DigitaliseringBlir roboter våre nye møteledere?

Etter en god helg hvor du har ladet batteriene starter mandagen med minst ett dårlig møte. Kan robotene lede møter bedre?

EndringsledelseForandring er uunngåelig – fremskritt er noe annet

Alle sammen går vi gjennom forandringer i løpet av livet, om vi liker det eller ikke. Men forandring er ikke alltid det samme som fremskritt, skriver partner og konsulent Per Egill Frostmann.

Analyse

Den politiserte militærfagligheten

Generalene krangler offentlig om behovet for helikopter i nord. Etterretningssjefen går til frontalangrep på anonyme kolleger, og tidligere Forsvarssjefer skifter mening når de blir pensjonister. Tilliten til militærfaglige råd burde være lavere enn den er, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Statsbudsjettet bygger ikke et Norge som funker

Statsbudsjettet kan i beste mening leses som et forhandlingsutgangspunkt for regjeringen og deres støttespillere på Stortinget, skriver Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge.

GjeldLa seddelpressa gå?

USA, Storbritannia, Frankrike og landene i Sør Europa er økonomier basert på statsgjeld. Hva skjer når et land nærmest drukner i gjeld? Kan man kanskje bare trykke mer penger?

Blikk for bedre ­beslutninger

Ledere som tegner bilder av nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre ­strategiske beslutninger, Morten H. Abrahamsen og Lars Huemer ved BI.

Mobbe­ombud også for arbeids­livet

Erna Solberg har en plan

Regjeringens trontale og budsjettforslag er nøye uttenkt med tanke på én ting: Å overleve i fire år. Statsminister Solbergs viktigste enkelthandling denne høsten er å hente inn Svein Flåtten som stats­sekretær og stedlig representant i Stortinget.

Kommentar

Statsbudsjettet 2018Det beste og verste for norsk industri

Statsbudsjettet byr på både godt og dårlig nytt for industrien, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Kommentar

Frister og provoserer med skatteklasse og elbilRegjeringen har startet budsjett-spillet

Regjeringens budsjettforslag inneholder en klar beskjed til KrF og Venstre: Bli med på budsjettavtale eller så går hjertesakene deres fløyten».

Cyberkriminalitet må på styrets og daglig leders bord

Hvordan sørge for at du sikrer deg mot de reelle truslene som virksomheten din er utsatt for? Etabler et robust program for sikkerhetsrutiner som starter på toppen av organisasjonen, skriver Helge Kvamme og Nils Kristian Einstabland i Advokatfirmaet Selmer DA.