Annonse

To spørsmål og svar om fortrinnsrett

DP-juristene svarer.

Krav på betalt lunsjpause?

DP-juristene svarer.

Hvor lang tid må det gå før jeg har krav på pause?

DP-juristene svarer.

Skal jeg ikke ha feriepengene utbetalt skattefritt?

DP-juristene svarer.

Rettssaken om legenes arbeidstid starter i dag– Avgjørelsen kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv

I fjor høst ble tidenes lengste sykehusstreik avsluttet med tvang av regjeringen. Denne uken avgjøres spørsmålet om legenes medbestemmelse og arbeidstid i retten.

Annonse

Krav på ansettelse ved overtagelse?

Ansatte krever ansettelse hos ny driver.

Ikke møtt på jobb etter ferien– Kan vi si opp den ansatte?

DP-juristene svarer.

Hvordan håndterer jeg at en ansatt skulker?

DP-juristene svarer.

Når er søksmålsfristen ved oppsigelse?

Har man krav på fri med lønn for å gå i begravelse?

Annonse

Varsling og taushetspliktHar jeg gjort noe galt?

DP-juristene svarer.

Kan man nekte å inngå en tariffavtale?

DP-juristene svarer.

Advarsel til mindreårig arbeidstaker

DP-juristene svarer.

Bemanningsbyrå ber ansatte melde seg ut av fagforening

Flere hundre ansatte i et bemanningsbyrå på Vestlandet er bedt om å melde seg ut av Fellesforbundet innen en uke.

Kan man si opp en ansatt etter langvarig sykemelding?

DP-juristene svarer.

Annonse

Jobben glapp - Hvilken informasjon har man krav på?

Kan man kreve gratis kaffe på jobb?

DP-juristene svarer.

Syk under ferieopphold i utlandet

Annonse

Bindingstid ved videreutdannelse

Arbeidsgiver betaler videreutdannelse. Er jeg bundet av bindingstiden?

Hvilke typer opplysninger kan jeg innhente fra aktuelle søkere i en rekrutteringsprosess?

DP-juristene svarer.

Er forfalskning av vitnemålet oppsigelsesgrunn?

DP-juristene svarer.

Er det nødvendig med drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Er man rettslig forpliktet til å følge ­­­ansiennitet ved enhver anledning?

DP-juristene svarer.

Må arbeidsgiver betale lønn i suspensjonsperioden?

DP-juristene svarer.

Rett til ammefri

Er det riktig at jeg har rett til en times ubetalt fri hver dag for å amme, men at denne timen ikke kan være på slutten av arbeidsdagen?

Kan vi nekte en ansatt å ytre seg offentlig på en måte som går utover arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

SommerjobbMå jeg legge frem legeerklæring hvis jeg skal ha rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg endrer ferietidspunktet?

DP-juristene svarer.

Hvilke overgangsregler gjelder for midlertidige ansatte i staten?

DP-juristene svarer.

Kan jeg innhente vandelsattest fra de arbeidssøkerne jeg innkaller til intervju?

DP-juristene svarer.

Norske gründere på vei opp

Forskningsparken i Oslo er blitt en yngleplass for ideer og drømmer. Og produkter som kaster av seg. Norske gründere ser ut til å få fart på sakene.

Er sykdom i ferien noe jeg selv har risikoen og ansvaret for?

DP-juristene svarer.

Var det riktig å trekke av feriepengene da det ikke var nok å trekke av lønn?

DP-juristene svarer.

Er det nødvendig med varslingsrutiner for en virksomhet med bare 10 ansatte?

DP-juristene svarer.

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Hva er egentlig ordensstraff?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 11 timers hviletid mellom arbeidsdagene?

DP-juristene svarer.

Kan jeg heve ansettelsesavtalen uten å gå veien om en formell oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Advokat– Nye varslingsregler vil ramme tusenvis

Ekspert på arbeidsrett forklarer de nye reglene for varsling på jobb, og hvorfor de har betydning for deg.

Bonusen er ikke med i beregningsgrunnlaget for feriepenger. Er det riktig?

DP-juristene svarer.

Har jeg ikke krav på feriepenger også av etterlønnen?

DP-juristene svarer.

Kan vi avtale at feriepengene skal være innbakt som en del av lønnen?

DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve feriepengene utbetalt før?

DP-juristene svarer.

Må de ansatte ta ferie?

DP-juristene svarer.

Krav på fast ansettelse ved innleie?

DP-juristene svarer.

En ansatt har gjort en feil og påført bedriften tap. Kan vi trekke han i feriepengene?

DP-juristene svarer.

DP-juristeneHar jeg krav på feriepenger som frilanser?

DP-juristene svarer.

Hvor mye feriepenger har jeg krav på ved 5 ukers avtalt ferie?

DP-juristene svarer.

Hva er reglene for overføring av feriedager?

DP-juristene svarer.

Kan du forlenge prøvetiden fordi arbeidstaker har vært borte på grunn av ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarerHar en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger?

Den ansatte er sagt opp i prøvetiden, men hevder hun har rett til å stå i jobben under forhandlingene.

Juristene svarerTilkallingsvikar

Hvor lenge kan vi ansette på tilkalling?

Juristene svarerStreikebryteri?

Er jeg streikebryter, hvis jeg fortsetter å arbeide?

Kan konsernledelsen bestemme at den lokale ledelsen ikke får tillegg?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Lønnskrav etter streik

Har ansatte krav på lønn fra det tidspunktet streiken ble avblåst, eller fra det tidspunkt de faktisk var i arbeid? DP-juristene svarer.

Ugyldighet i oppsigelsessaker

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Kan jeg trekke tilbake min egen oppsigelse?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Høyeste antall arbeidskonflikter siden 2002

Fjoråret bød på flere arbeidskonflikter enn på 14 år. Kun ved to anledninger siden 1992 har hver arbeidstaker mistet flere arbeidsdager i snitt.

Juristene svarerMå vi gi de ansatte overtidsbetalt?

Juristene svarerOppslutning om bedriften og dens produkter

Når en ansatt på fritiden undergraver bedriftens virksomhet.