Annonse

Fagskoleinnstilling– Nødvendige krafttak for yrkesfaglig utdanning

Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag frem sin innstilling på Stortingsmeldingen om fagskolene.

Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning

Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning».

Det er aldri for sent å studere

Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdannelse

VeterinærstudieMenn får ikke lenger tilleggspoeng

Denne praksisen har vist seg ikke å være i tråd med likestillingsregelverket.

Tre av fire studenter har akademikerforeldre

Hver fjerde student i Norge har foreldre uten høyere utdannelse. Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.

Annonse

NHO– Jenter bør vurdere teknologifag

Fristen for årets studieopptak nærmer seg. NHO oppfordrer spesielt jenter til å vurdere real- og teknologifag, og alle til å tenke tverrfaglighet.

Dette må unge arbeidstakere huske

Å stå i samme jobb resten av livet er en ting som hører fortiden til.

Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig

Andelen midlertidige ansatte er mer enn dobbelt så høy ved høyere utdanningsinstitusjoner som i hele den norske arbeidsstyrken.

KlimaForskning er nøkkelen til nye arbeidsplasser

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

– Norge beveger seg vekk fra forskningen som bidrar til omstilling

Abelia mener den ferske gjennomgangen av Forskningsrådet fører norske politikere på ville veier.

Annonse

På stedet hvilStudentene minst fornøyd med undervisning, veiledning og medvirkning

Studentenes dom over egen utdanning, Studiebarometeret, ble i dag presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Karakterkrav for sykepleiere kan snart bli en realitet

– Det er en myte å si at det ikke har noe å si hvem som kommer inn og at det er det du lærer som betyr noe. Det stemmer rett og slett ikke, sier kunnskapsministeren.

Ap– Skuffende å se at regjeringen ikke har en plan for å hindre frafall

I dag fullfører ikke 40 prosent av studenter studieløpet på normal tid. Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marianne Aasen, etterlyser tøffere tiltak.

Regjeringens midlertidighetsstrategi slaktes

Kunnskapsministeren sier at flere burde ansettes i faste stillinger og vurderer nå å sette inn flere tiltak. Det holder ikke. Statsråden er for passiv, mener Akademikerne, som etterlyser et skikkelig løft mot midlertidighet i akademia.

Studentene– Bekymret for at det tas midler fra institusjonenes basisfinansiering

Norsk studentorganisasjon mener det er bra at det satses på nasjonal konkurransearena, men er bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonens basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger.

Annonse

Høyskoler og universiteter skal konkurrere om undervisningsmidler

– Også undervisning må fremme den akademiske karrieren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere tas i juks på universiteter og høyskoler

Tall fra fire universiteter og fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser samlet sett at antall studenter som blir tatt for juks på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.

Ønsker bedre praksisordninger for studentene

Norsk studentorganisasjon, Tekna og Unio vil ha tettere samarbeid med arbeidslivet gjennom studietiden.

Annonse

Høyere utdanningStrengere krav til faglig fordyping og karakterer

Solberg-regjeringen vil tillate høyskoler og universiteter å skreddersy sine opptakskrav.

Erna Solberg– Fremtidens sykepleier vil være en blanding av ingeniør og sykepleier

I stedet for å satse på teknologi isolert, ønsker regjeringen å få teknologi inn i alle utdanninger.

LO og NHO vil innføre praksis i alle studier

LO og NHO vil gjøre studier mer relevante for arbeidslivet og vil at alle høyere utdanninger skal ha poenggivende praksis.

Studentene– Dagens undervisning er forhistorisk

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener undervisningen må gjenspeile den teknologiske tiden vi lever i og ikke basere den på eldgamle tradisjoner.

Arbeiderpartiet– Det må stilles tydelige krav til studentene

I en fersk undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) slår mange undervisere fast at studentene er altfor dårlig forberedt til forelesningene og jobber lite med studiene.

MastergraderØker i antall og faller i kvalitet

Antall masterprogrammer i Norge har økt med 44 prosent på ti år. Akademikerne mener det er alt for mye, og en NIFU-rapport påpeker at kvaliteten er varierende.

NetthandelTre av fire handlet på nett det siste året

Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fagfolk for fremtiden– Vi skal løfte fagskolestudentene opp der de hører hjemme

Regjeringen legger opp til en fagskolereform med studiepoeng, finansiering med utviklingsmidler, mulighet for treårig fagskoleutdanning, og rett til deltakelse i studentsamskipnadene.

Ny styreleder i NOKUT

Professor i norskdidaktikk skal lede styret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning de neste fire årene.

Rekordmange nordmenn studerer ute

Rekordmange nordmenn studerer i utlandet. I fjor reiste 25.350 studenter ut, ifølge Lånekassen.

Slår alarm om fryktkultur på filmskolen

Kvinneandel på studium halvert uten kjønnspoeng

Oljekrisen skremmer ikke studentene fra teknologi

Kravene for å bli universitet skjerpes: – Jeg fryktet at det skulle bli verre

HiOA-rektoren sier seg fornøyd med regjeringens nye forskrifter.

NHH får ansatt-rektor

NHH endrer ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor og ekstern styreleder. To av de tre faglig ansatte i styret stemte mot.

Høyere utdanning som livbøye: – Vi trenger ikke lydige og logrende universiteter

Under HiOAs kunnskapskonferanse ba kunnskapssjefen i NAV utdanningsinstitusjonene om å bevege seg ut på dypt vann oftere. Men forskerne er allerede i ferd med å drukne.

"Skolen fra fremtiden"

Den franske nyvinningen innen høyere utdanning, 42, ekspanderer.

Hver fjerde student faller fra

Norske universiteter og høgskoler har flere studerer enn noen gang tidligere, men bare fire av ti studenter fullfører til planlagt tid. Det kommer fram i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Nå skal undervisning i akademia løftes og gis høyere lønn

Vil belønne undervisning bedre: Lærer av svenskene

Institusjonene for høyere utdanning har begynt å interessere seg for undervisning. I Bergen ser man mot Sverige og Universitetet i Lunds modell for belønning for god undervisning.

Støtten til de svakeste og mest utsatte av oss minsker jo høyere utdanning og inntekt vi har.

Eliten er mindre villig til å gi ytelser til de svake

Oppslutningen om den norske velferdsstaten er fortsatt stor. Men de rikeste og best utdannede av oss er blitt skeptiske til å gi mer til de svakeste, ifølge trygdeforsker.

– Nesten alle insentiver i høyere utdanning er rettet mot forskning

Og professor Gunnar Grepperud ved UiT ønsker å gjøre noe med det ved å gi høyere lønn til de gode underviserne.

Dagens system åpner for å gi de beste foreleserne høyere lønn

Men det blir ikke brukt. – Jeg kan ikke skjønne annet enn at man rett og slett har nedprioritert en viktig del av samfunnsoppdraget, nemlig undervisningen, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Vil gi bedre lønn til de beste underviserne

Prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU vil ha premiering til de som er best på å undervise.

Finske universiteter sier opp flere tusen ansatte

Helsingfors Universitet sier opp 1000 ansatte, og 300 skal bort fra Aalto-universitetet. Omfattende nedbemanninger ved universiteter og høyskoler ryster finsk akademia.

Høyskole ansetter topp-konsulent

Sammenslåing har gitt behov for ny direktørstilling ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Danske politikere lemper på kravene til studentene

Fremdriftsreformen endres. Reformen skulle sikre at flere fullførte høyere utdanning raskere.

Hennes mannlige kolleger søkte professorat: – Det utfordret feministen i meg

Kristin Skare Orgeret ble professor før hun fylte 45, og er dermed en sjeldenhet i norsk akademia. Hun hadde egentlig ikke tenkt tanken ennå, men da hennes mannlige kolleger søkte på et ledig professorat, våknet feministen i henne.

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og det jobber omtrent like mange kvinner som menn som forskere i Norge. Men i toppen – blant professorene – er 74 prosent menn – kun 26 prosent er kvinner. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. – Kvinner må produsere mer for å bli vurdert likt som menn, hevder HIOA-rektoren.

UiO med byks på universitetsrangering

Universietetet i Oslo rykker opp 51 plasser på universitetsrangeringen Times Higher Education og plasseres som det 135. beste universitetet i verden mot en plassering på 186. plass i 2014. Forbedrede resultater på rangeringens omdømmemåling er hovedgrunnen til at UiO klatrer oppover.

Danskene vil innføre elitenivå i høyere utdanning

Den nye Venstre-regjeringen i Danmark vil pleie eliten på universitetene.

Norge utdanner for mange økonomer, jurister og samfunnsvitere

Det norske arbeidslivet oversvømmes av høyt utdannede. I 2030 kan Norge ha et overskudd på 50.000 økonomer.

Her vil studentene jobbe

På Universums årlige kartlegging av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge finner vi DNB, Statoil og Google. For første gang på flere år er det endringer i toppen av listen.

Universitetsfusjon kan gi mer byråkrati

Forskning på tidligere fusjoner i skandinaviske forskningsinstitusjoner tyder på at fusjoner i høyere utdanning vil føre til flere byråkrater.

Tegner nytt kunnskapskart

14 universiteter og høgskoler skal bli til fem. Videre vurderer regjeringen å slå ni andre universiteter og høyskoler til tre. I dag legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag fram en ny strukturreform for universitets- og høyskolesektoren.

Røe Isaksen vil halvere antall høyskoler i Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil fusjonere universiteter og høyskoler og dermed halvere antall høyskoler. Han er villig til å bruke tvang for å få dette til.

Svenske med oppskrift på kvalitet i norsk forskning

Frie midler, faste jobber og gode ledere er oppskriften for økt kvalitet i norsk forskning og høyere utdanning.

skole_l__rer.jpg

Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Sykepleiere og førskolelærere tjener mindre.