Annonse

Anniken HauglieTommelen ned for Høyre-forslag om karensdag

Agder Høyre vil ha et prøveprosjekt med karensdag ved sykdom, men ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er det ikke aktuelt å oppfylle ønsket fra partifellene i sør.

HR-ekspert– Vil innføre «Nav-leger» og begrepet «arbeidsfør»

Daglig leder i HR Norge Even Bolstad mener IA-avtalen ikke har levert.

Norsk industri– IA-avtalen har fått ned sykefraværet i Norge

Status quo for sykefraværet - igjen

Heller ikke i år maktet arbeidslivet å få ned sykefraværet.

LederIA-avtale i tynnere tråd

Hvis regjeringen på sikt ser for seg endringer i sykelønnsordningen som innebærer lønnstrekk ved sykdom, kan det være et fornuftig første skritt å droppe IA-avtalen, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse

Hauglie vil ikke forlenge IA-avtalen slik den er i dag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å forlenge avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) slik den er i dag.

Foreslår firepartssamarbeidKrever fundamentale endringer i IA-avtalen

Forholdene for handikappede i arbeidsmarkedet har knapt endret seg på ti år.

Fortsatt høyt sykefravær i kommunene

Kommunene henger langt etter med å få ned sykefraværet. Privat sektor har allerede redusert det med 20 prosent.

Ny rapportTo av tre IA-mål utenfor rekkevidde

I fjor gikk en like stor andel årsverk tapt til helseplager som i 2001. Offentlige virksomheter svikter i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Det murrer i arbeidsliv og fagmiljø.

Forsker ber norske ledere brette opp ermene– Bør kunne forvente mer av IA-avtalen

Det norske arbeidslivet makter ikke å presse sykefraværet ned. Samtidig faller en stadig økende andel ut av arbeidsmarkedet grunnet alvorlige psykiske lidelser.

Annonse

Den syke elefanten kan ha mange diagnoser

Det er prisverdig at Virke ved Vibeke Hammer Madsen tør å utfordre til debatt om sykefravær og IA avtalen, skriver Pårørendealliansens Antia Vatland.

IA-avtalen under pressHelsefremmende tiltak treffer dårlig

Én av fem tilbys trening på jobben. Men det er de som minst trenger det som benytter seg av tilbudet.

SynspunktEn syk elefant i rommet

Det henger ikke på greip at verdens beste land å bo i ligger på topp i sykefravær, skriver adm. dir. i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Virke-sjefen sår mer tvil om IA-avtalen

Administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen går rett i strupen på kolleger i arbeidslivet og politikere som «har gitt seg selv munnkurv i debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut». Nå trekker hun hele IA-avtalen i tvil.

– Detaljstyring skapte 20 prosent sykefravær

Forsikringsselskapet Ifs kundesenter har skrotet detaljstyringen sin og lagt det evige jaget etter salgsmål på hylla. Nå får de ansatte styre hverdagen selv, og det har gjort underverker for sykefraværet.

Annonse

Nye sykefraværstallKryper sakte men sikkert mot IA-målet

Sammenlignet med sykefraværet i andre kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 13,6 prosent, viser ferske tall.

Inkluderende arbeidsliv– IA-avtalen skaper hellige kyr

IA-avtalens fjerde periode er halvspilt, og man har etter 15 år fortsatt ikke kommet nevneverdig mye nærmere å oppnå avtalens viktigste mål – lavere sykefravær.

– Fraværsarbeidet virker

LO slår tilbake mot tidligere departementsråd, som er bekymret over stadig økende kostnader.

Annonse

FFO er bekymret over økt arbeidsledighet blant unge funksjonshemmede

Ferske tall fra SSB viser at bare 44 prosent av funksjonshemmede er i arbeid. Verst er det likevel for de unge mellom 15 og 24 år, der sysselsettingen har falt hele ni prosentpoeng.

Flere syke på jobb

Steinar J. Olsen har helt rett i at folk som ikke er alvorlig syke bør møte på jobben framfor å være hjemme. Det er grunn til å ta et oppgjør med den ubegrensede rettighetstenkningen knyttet til sykefravær og maset om all verdens tilrettelegging.

Sykefraværet varer like lenge som før

Selv om politikerne har satt inn en rekke tiltak for å få syke arbeidstakere raskere tilbake i jobb, indikerer en artikkel at vi er syke like lenge som før.

Forsker frykter økt sykefravær med ny IA-avtale

Sykefraværet kan øke med den nye IA-avtalen som ble signert onsdag, mener forsker Arnstein Mykletun.

NHO: – Ny IA-avtale kutter 1500 skjemaer daglig

Den nye IA-avtalen blir mye enklere. Én av endringene innebærer at hele 1.500 skjemaer kuttes daglig, påpeker NHO.

Regjeringen har ikke gitt opp normerte sykmeldinger

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) slår fast at ordningen med normerte sykmeldinger skal gjennomføres, men sier det aldri har vært noe tema å få ordningen inn i den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Eriksson mener at vi ligger langt etter når det gjelder å øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne og med å øke gjennomsnittlig avgangsalder.

Kaller IA-avtalen mislykket

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener avtalen ikke har innfridd på de viktigste målsettingene.

sykefrav__r.jpg

Høyere fravær i IA-bedrifter

De siste ni årene har fraværet falt mindre i bedrifter med avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

direkt__r_stabe.jpg

Skrotet IA-avtalen og fikk ned sykefraværet

Teknikk-entreprenøren Bravida kuttet ut avtalen om inkluderende arbeidsliv og senket sykefraværet med to prosentpoeng. – Imponerende, sier Arbeidsdepartementet.