Annonse

KarrierestopperAdvarer kvinner i oljebransjen fra å snakke om likestilling

Offentlig sektorMinst likestilt arbeidsmarked på Vestlandet

Fortsatt krav om å redegjøre for likestilling

Flere representanter fra opposisjonen byttet side til liten nytte.

LikestillingKun 3 av 10 intervjuobjekter i norsk presse er kvinner

LederForsøk uten kontantstøtte

Det er naivt å tro at mange flere innvandrerkvinner vil komme i jobb og bli bedre integrert bare man fjerner kontantstøtten.

Annonse

FN kritiserer norsk likestillingspolitikk

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

217 år til likestilling på arbeidsplassen

Det spår Verdens økonomiske forum i deres årlige rapport om globale kjønnsforskjeller.

Mistillit til fotballpresidenten– Dramatisk forslag

Oslo fotballkrets ønsker å kaste fotballpresident Terje Svendsen etter bare to år i sjefstolen. Det er dramatisk dersom han må gå av etter bare to år, sier idrettsprofessor.

Annonse

Mor og far mer likestilte – men…

Jo, da – mor jobber mer og far er mer hjemme. Men fortsatt er mor på deltid og klart mest borte fra jobb når barna er små.

Derfor tar det så langt tid å oppnå likestilling

World Economic Forum tror det kommer til å ta 170 år før man har global likestilling.

Kvinner i arbeidslivet– Du trenger ikke lenger ha på panserantrekket for å bli tatt seriøst

Forrige uke samlet 600 deltakere fra hele verden seg i Oslo for å lære mer om feminin ledelse, fremtidens arbeidsliv og banebrytende teknologi.

«Hvis kvalifikasjoner hadde ført til lederstillinger, hadde kvinnene dominert»

Kvinner er stort sett bedre kvalifisert til å bli toppledere, men barn skader mulighetene deres i årevis etter de har fått sitt første barn, viser ny forskning fra BI.

Kvinneandelen i oljebransjen synker på vei mot toppen

Kvinneandelen fra mellomnivå til seniornivå faller fra 25 til 17 prosent i oljebransjen. Ikke flinke nok, mener halvparten av mennene i ny undersøkelse.

Annonse

Datter-effekten

Når en mann får døtre våkner feministen i ham. Ny forskning viser også at partnere i Venture Capital-selskaper med flere døtre enn sønner har bedre resultater.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

RapportLikestillingen i Norge svekket under de blåblå

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.

Annonse

«Når bestemte du deg for å bli karrierekvinne?»

Eller «Hvordan skal du klare å balansere karriere med barn?», er vanlige spørsmål kvinner som gjør karriere blir stilt. Men har du noen gang hørt en mann blir stilt de samme spørsmålene?

LikestillingGro spanderte råd om likestilling på norske toppledere

Et enkelt likestillingstiltak: spandér en lunsj og snakk om likestilling. Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland (78) vil spandere en lunsj på Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron for å ta praten om ubevisst diskriminering i næringslivet.

Harald Eia– Velferdsstaten gjør oss til likestillingssinker

Harald Eia gir velferdsstaten skylden for den lave kvinneandelen i næringslivstoppen, og får delvis støtte fra likestillingsforskerne.

LederKvinner tar innpå

Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

Derfor søker kvinner bare på jobber de er 100 prosent kvalifiserte for

Menn søker på jobber de bare er 60 prosent kvalifiserte for, mens kvinner søker jobber der de møter 100 prosent av kvalifikasjonene.

Slik kan kvinner knuse sexisme på arbeidsplassen

Kjønnsdiskriminering i arbeidslivet fortsetter å undergrave kvinners karrieremuligheter. Her får du tre råd om hvordan du kan stå opp mot kvinnediskriminering på jobb.

FNs bærekraftsmålFattige land flinkere enn rike land

Utviklingsland er raskere enn rike land til å rapportere om hva de gjør for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Kvinner belønnes ikke for selvsikkerhet

For menn er det nok med selvsikkerhet. Kvinner må være omsorgsfulle i tillegg, hvis de skal lykkes på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Bjurstrøm vil ha bedre kjønnsrapportering

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil ha bedre rapporter om likestilling i næringslivet. Hun vil skjerpe rapporteringsplikten, mens regjeringen vil fjerne den.

Menn får mer pengerKvinner og menn bedømmes ulikt av risikokapitalister

Svensk studie har fått global oppmerksomhet etter funnene: Investorer foretrekker å plassere pengene sine hos mannlige entreprenører og gründere.

Fortsatt færre kvinnelige ledere når dagens unge blir pensjonister

Barn og veivalg fortsatt den viktigste forklaringen på hvorfor kvinner ikke blir ledere.

SynspunktLik andel menn og kvinner på styrenes agenda

I mange land tilknyttet OECD har kvinner i løpet av de to siste tiårene oppnådd høyere akademiske kvalifikasjoner enn sine mannlige kolleger. Likevel er det fortsatt færre kvinner enn menn i bedriftsstyrer.

… men det er menn som viser fram kunst

Det er 28 mannlige regissører og kun 9 kvinnelige av norske filmer høsten 2016 og våren 2017. Og til de 49 forestillingene de fire store teatrene setter opp i 2017, er det 32 menn og 18 kvinner i registolen.

Kvinnelige ledere tar teten i kulturlivet

Kvinnelige ledere har godt grep på norsk kulturliv. I 60 sentrale kulturinstitusjoner er det flere kvinner enn menn, og et flertall av de aller tyngste institusjonene styres nå av kvinner.

Dette er Norges mest likestilte yrker

Åsa Wallenberg, ny fondsjef i StorebrandFikk alltid høre at ingenting var umulig

Om den nyansatte sjefen for Storebrands fond kan få flere til å investere pengene sine på en bærekraftig måte, kan Åsa Wallenberg gå av med pensjon og føle at hun har lykkes i jobben.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

LederLikestillingstvang fra Ap

Ap er klar over at man ikke bør ta medisinen som ikke virker. Likevel vil de ha mer kjønnskvotering i statseide selskaper, for å vise at de i alle fall gjør noe, skriver redaktør Magne Lerø.

LikestillingMenn kaprer nesten alle redaktørstillingene

I Norges 50 største aviser er hele 44 av sjefredaktørene menn. I de ti største dagsavisene er ni av ti menn. Bare Sunnmørsposten har kvinnelig leder.

KjønnsforskjellerKvinner får 88 prosent av menns timelønn

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på lønnsforskjellene, viser ny likestillingsforskning.

Velger å isolere segFunksjonshemmede opplever trakassering

Mer enn halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de har hørt trakasserende ytringer om seg selv eller funksjonshemmingen.

LikestillingNorske kvinner når ikke de høyeste inntektene

Likestillingsombudet slår alarm.

KommentariatetKommunikasjon som Trump og Listhaug

Trump som demokratisk selvmotsigelse, Sylvi Listhaug som hardtslående rosablogger, Vårt Land overrasker med likestillingskrav til trossamfunn og politiet i Bergen er visst litt mer tillitvekkende enn VG vil ha det til, skriver redaktør Magne Lerø.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Norske ansatte mest opptatt av likestilte team

9 av 10 norske ansatte foretrekker å jobbe i kjønnsnøytrale team. Vi tror kjønnsbalanserte team oppnår bedre resultater enn «like» team.

Utdanningsgapet mellom kjønnene øker

Flere kvinner tar videreutdanning. Menn sakker akterut.

NTNU søker likestillingsrektor

NTNU lyser i disse dager ut stilling som prorektor for nyskaping. Stillingen søker en motiverende, inkluderende og tillitsskapende person. Nederst i annonsen er det derimot et annet krav som vekker mest oppsikt.

Svensk mannsgruppe skal få kvinner til ingeniørbransjen

Andelen kvinnelige ingeniører i Sverige er så lav som 24 prosent. I lederroller er andelen nesten forsvinnende. Nå skal det tas tak, og det er menn som skal ordne opp.

Avsporing om voldtekt

Når Anette Trettebergstuen (Ap) hevder at regjeringens likestillingspolitikk skaper bedre grobunn for voldtekt, har vi nådd bunnivået i debatten etter frifinnelsen av de tre mennene i Hemsedal for voldtekt, skriver redaktør Magne Lerø.

Juridisk villspor om tro

Velmenende jurister og politikere av SVs støpning er i ferd med å undergrave respekten for menneskerettigheter når de tar til ord for å bruke politisk makt mot småtterier i den norske andedammen, skriver redaktør Magne Lerø.

Likestilling lønner seg

Dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, hadde gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, ifølge en forskningsrapport.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm: – Vil ikke ha for mange av meg selv i en ledergruppe

– Jeg tror at jeg kan oppfattes som litt rask på avtrekkeren. Jeg er en direkte person på godt og ondt. Jeg ville ikke hatt for mange av meg selv i en ledergruppe for å si det sånn, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

Lik utdanning slår ulikt ut

Kvinner og menn i kultureliten får ikke lik uttelling for høyere utdanning, viser doktoravhandling fra UiO.

Topplederbarometeret: Elendig kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Kun fire av Norges hundre største selskaper har minst 40 prosent kvinner i toppledelsen, viser en fersk oversikt.

Uka som gikk: Fra Panama til norske skoger

DNB-styret hangler videre • Lønnsoppgjøret går sin gang • Venstre og flyktningene • Likestillingsslag i Stortinget • Nytt liv i skogen

Horne møter ny motstand på Stortinget

Likestillingsmeldingen: 14 tillegg fra opposisjonen, men Stortinget sa nei til et tredje kjønn

Hele 14 tilleggsforslag fra opposisjonen fikk flertall da Stortinget sydde om regjeringens likestillingsmelding torsdag.

– Kvinnelig ledersatsing blir vedtatt politikk

Valgfri foreldrepermisjon

Høyre bør ikke forvente at arbeidsgivere engasjere seg for at fedre skal ta ut mest mulig av foreldrepermisjonen. Den slags får politikere drive med dersom de mener foreldrene selv ikke klare å finne ut av slikt, skriver redaktør Magne Lerø.

Ni av ti næringslivsledere er menn

Det er nå bedre kjønnsbalanse blant toppledere i Kirken enn blant lederne i næringslivet, viser ny undersøkelse. Dagens Perspektiv gir deg oversikten over denne og andre undersøkelser om kvinner i ledelse.

NHO: – Må bli lettere å ha jobb og barn

NHO med nye forslag for å øke likestillingen.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.