Annonse

Få bedrifter forberedt på ny personvernlov

Resultatet kan bli skyhøye bøter.

Han blir Navs første personvernombud

Anders Holt (51) er ansatt som personvernombud i Nav og kommer fra stillingen som personvernombud i Telenor, en jobb han har hatt de siste seks årene.

DomstolArbeidsgivere har ikke rett til å lese ansattes eposter

Arbeidsgivere har ikke rett til å snoke rundt i ansattes datamaskiner for å lese eposter og beskjeder, slår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast.

Ny lov om behandling av personopplysninger på høring

Et forslag til ny lov om behandling av personopplysninger ble i dag sendt ut på høring, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Vet du for mye om kundene dine?Ti tips for å unngå kjempebot

Annonse

Kundedata fremtidens konkurransefortrinn De nye personvernreglene bør være sengelektyre for alle ledere

Smart forsikringHvem vinner når finansbransjen får tak på dataene våre?

«Smart forsikring» inntar forsikringsbransjen. Folk er redde for at dataene skal komme på avveie og bli brukt mot dem, viser en undersøkelse.

LederGoogle-kommers i skolen

At vi voksne velger å legge oss i lomma på Facebook og Google, kan vi undres over. Men i skolen bør de amerikanske mediegigantene motarbeides. Barn skal ikke gjøres til kommersielle objekter om tilbudet er aldri så billig og pedagogisk fiffig, skriver redaktør Magne Lerø.

Smart bilforsikring gir tryggere kjøring

Smart bilforsikring skal motivere til- og belønne tryggere kjøring.

Nordmenn skeptiske til å dele personlig data

Mange bekymrer seg for at det samles inn for mye data og digitale spor om seg selv når de bruker mobilen.

Annonse

OvervåkningFritt fram å spionere?

Mulighetene for å bryte seg inn i menneskers privatliv er svært store. Amnesty krever nå at regjeringen kartlegger alle tiltak som griper inn i enkeltpersoners privatliv og truer menneskerettighetene.

Digital tidsalder– I Norge har menneskerettighetene blitt utvannet

Under Amnesty sitt landsmøte i helgen uttalte nyvalgt styreleder Kjetil Haanes at norske myndigheter må ta de nødvendige grep for å sikre norske menneskerettigheter i en digital tidsalder.

Midlertidighet erstatter faste jobber

– Dette rammer spesielt unge mennesker som lever på sjefens nåde, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Prestasjonsmåling kan krenke personvernet

Problemer kan oppstå ved omfattende kontrolltiltak, og hvor man ikke har hatt en dialog lokalt. Da kan ansatte føle at strikken er strukket for langt.

Forbrukerrådet mener kommunene ikke ivaretar personvern

Annonse

Sporing av ansatte: Vil spare 12 minutter per vakt

Ansatte og utstyr på danske sykehus utstyres nå med en databrikke slik at andre kan se hvor de befinner seg til en hver tid.

USA og EU er enige

Partene har blitt enige om nye regler for persondata.

Rapport kritisk til datalagringsdirektivet

En fersk ekspertutredning fastslår at det norske datalagringsdirektivet, som ikke er trådt i kraft, er i strid med menneskerettighetene.

Annonse

Manglende personverntiltak kan koste dyrt

Mange bedrifter er, til tross for gode intensjoner, passive med å sette inn tiltak for å sikre personvernet. EUs personvernreform vil derimot få varsellampene til å blinke, sier advokat.

Jagland vil forsterke personvernet

Sjefen for Europarådet vil ha innskjerping på både privat og offentlig overvåkning.

data_chip.jpg

Vil ha nasjonalt rammeverk for personvern

Senterpartiet forsøker å isolere Arbeiderpartiet i spørsmålet om datalagring og personvern.