Annonse

Norske myndigheter skeptiske til britisk EØS–medlemskap

Lederutfordringen

Trine Skei GrandeHun må lære av Fremskritts­partiet

Skal regjeringsprosjektet til Venstre og Trine Skei Grande bli en suksess må de lære av Frp. De må våge å fronte saker som får sosialiberale hjerter til å banke selv om regjeringspartnerne er uenig. Hvis ikke vil Venstre miste både partisjel og enda flere velgere.

Kommentar

Ingen grunn til sutring fra digitale næringer

Norge har fått en ny utvidet regjering, der flere etablerte statsråder har byttet roller. For digitale næringer er denne stol-leken positiv, skriver Heidi Arnesen Austlid.

Venstre snur om soning i Nederland

Regjeringen svarer ESANekter å likestille foreldrepengeordningen

Bestrider ESAs foreldrepenge-uttalelse.

Annonse

Frp beholder statsrådsmakten

Selv om Venstre har fått tre statsråder, har ikke Frp mistet noe statsrådsmakt.

Strengere krav mot arbeidskriminalitet

Regjeringen skjerper kravene til offentlige virksomheter for å unngå arbeidslivskriminalitet.

Utvidet regjering på plass i morgen

Med tre kvinnelige partiledere i front vil den utvidete trepartiregjeringen onsdag vise seg på Slottsplassen for første gang.

Vil forbedre momskompensasjonen for frivilligheten

Få oversikt over alle tiltakene i regjeringsplattformen som er spesifikt rettet mot frivillighet her.

45 organisasjoner med opprop til Skei Grande

45 norske organisasjoner har gått sammen om et felles opprop til Trine Skei Grande hvor de krever gjeninnføring av en utviklingsminister.

Annonse

UDI–sjefen–Stortingets oktoberbarn–vedtak reiser mange spørsmål

SolbergJo bredere regjering, jo bedre

Statsminister Erna Solberg (H) håper Venstre blir med inn i en ny trepartiregjering, og mener det vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i Stortinget.

1500 bedrifter får en halv milliard mindre i arbeidsgiveravgift

Grande advarer Frp mot å male seg inn i et hjørne av ultimatumer før forhandlingene

Fremskrittspartiet fremmer så mange krav at de risikerer å gjøre regjeringsforhandlingene vanskeligere enn nødvendig, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

Biodrivstoffmål nådd flere år før tiden

Budsjettkameratene gikk i fjor inn for at 20 prosent av alt drivstoff som selges i 2020 skal være biodrivstoff. Nye tall viser at målet allerede er nådd.

Annonse

Frp og Sp ber kulturministeren forklare seg om dab–avtalen

Transportarbeiderforbundet– Spikeren i kista for et regulert og seriøst drosjemarked

Forbundet mener regjeringen legger seg flate for ESA om den norske drosjereguleringen.

Over nyttår blir det enklere å teste ut selvkjørende busser

Annonse

Regjeringen vil sikre halv pris for parkering av elbil

Regjeringen mener elbiler bør ha minst 50 prosent rabatt ved parkering og sender et lovforslag ut på høring.

Giske– 1000 oljemilliarder uten en eneste reform

Terje SøviknesMinister i kryssild

Har Terje Søviknes rett når han hevder at det er vanlig prosedyre å gå rett til oljeoperatøren for å få vite lønnsomheten i et prosjekt som Goliat? Stortinget krever bedre svar, spesielt etter at det ble klart at Søviknes har hatt tilgang på tallene siden 2015.

Vil styrke rekrutteringenKarakterkrav til sykepleierne

Nå vil regjeringen innføre minimumskrav om karakter tre i fagene norsk og matematikk for studenter som vil inn på sykepleierutdanning.

Omstilling– Vi må hjelpe til med å gjøre risikoen mindre

– Tilgangen til kapital er kritisk for oppstartsbedrifter, sier næringspolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland. Han vil gå lenger enn regjeringen når det gjelder lettelser i opsjonsbeskatningen.

Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet

Nesten halvparten av barna som har fått midlertidig opphold siden ordningen ble innført i 2009 har forsvunnet, over 400 barn har lagt ut på flukt igjen fra Norge.

Omstilling– Politikerne bakker ut når det kommer til konkret handling

Det er en stor utfordring for dagens politikere at de tidligere ikke har vært nødt til å gjøre de vanskelige og tunge prioriteringene. Derfor kvier de seg for å ta omstilling på alvor, mener Abelia-sjef Håkon Haugli.

Ser ikke alvoretRegjeringen får omstillings-kritikk

Omstilling light: Regjeringens innsats for å styrke den digitale omstillingen får sterk kritikk fra Abelia og IKT-Norge.

Avgiftsøkning gir usikker fremtid for elbilkjøperne

Regjeringen vil skru opp avgiften på de største elbilene.

Mange vil bli skuffet når statsbudsjettet kommerSolberg varsler tøffere tider

– Det blir tøffere framover, og det finnes ingen enkle løsninger når renteinntektene synker.

Ungdomspartiene vil ha Venstre inn i regjering

Lederne i Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sier de begge ønsker å få med seg Venstre inn i regjering, selv om KrF har trukket seg.

KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker

KrF sier de vil samarbeide konstruktivt med regjeringen, men i noen saker vil de gjøre alt de kan for å vinne. Deriblant sexkjøpsloven og verning av søndagen.

– Dagens regjering blir sittende

Den regjeringen som sitter nå, kommer til å sitte framover, fastslår statsminister Erna Solberg (H).

Oljeprishopp gjør neppe Solbergs budsjettjobb lettere

At Norge tjener mer penger nå når oljeprisen øker, gjør det ikke nødvendigvis enklere for statsminister Erna Solberg (H) å lose i havn 2018-budsjettet.

Dagen-redaktør mener KrF bør inn i Solberg-regjeringen

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide til å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

Innvandrings- og integreringsministeren sender på høring nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i grensekontrollen.

Politikken blir mindre blå

De blå-blå fortsetter, men dersom de vil regjere videre i fire år, må ­politikken bli enda mer sentrumsorientert. I en slik situasjon er det et paradoks at idéen om sentrum som et selvstendig alternativ kanskje er i ferd med å dø, skriver Aslak Bonde.

LederDer makta rår

For Venstre kan det være en modig og givende «nær døden»-strategi å toge inn i maktens korridorer. Sylvi Listhaug og oljeboring i Lofoten blir kameler de må svelge, skriver redaktør Magne Lerø.

MiljøbevegelsenNy dynamikk med flere grønne mandater på Stortinget

Det ser ut til at vi får en mindretallsregjering, det betyr at de mindre miljøpartiene kan utrette mye – om de slår kreftene sine sammen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

NHF: Funksjonshemmede må ut med titusener

Folk med funksjonsnedsettelser må årlig betale titusener av kroner for å få den behandlingen de trenger, ifølge en rapport fra Norges Handikapforbund.

Nye tiltaksplasser skal få uføre ut i jobb

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Men FFO skulle gjerne hatt mer.

Innovasjon Norge– Strålende for norsk industri og næringsliv

Regjeringens nye eksportstrategi inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksportprogram, og styrke klyngesatsingen.

RegjeringenLover 25 millioner kroner til studieplasser på fagskoler

Norske Fagskolestudenter jubler og understreker at de trenger flere studenter til helse og oppvekst og bygg og anlegg.

Ulike regjeringer – lik pengebruk

Synes du politikerne bare krangler? Faktum er at norske regjeringer, uansett farge, bruker pengene de har til rådighet så å si på samme måte.

Norsk Friluftsliv– De blåblå svikter frivilligheten

Regjeringspartiene er minst villige til å satse på en styrking av frivillige organisasjoner i kommunene. – Svært uheldig, mener friluftsorganisasjonene, som etterlyser tydeligere nasjonale føringer, og politikere som fremsnakker frivilligheten og dens betydning.

Mæland møter styreledere

Næringsminister Monica Mæland møter styreledere i selskaper med statlig eierandel for å diskutere selskapenes arbeid med mål og strategier, blant annet innenfor mangfold og likestilling.

Vellykket omstilling for leverandørindustri

13 bedrifter som fikk tildelt totalt 53 millioner kroner til omstillingsprosjekter i 2016 viser nå gode resultater. De 13 leverandørene til petroleums- og maritim sektor er godt på vei til å nå nye kunder og markeder.

LO til felts mot regjeringens formuesskattekutt

LO-leder Hans Christian Gabrielsen frykter at regjeringens løfter om kutt i formuesskatten kan ramme sykelønnen til folk flest.

Måling– Regjeringen har brutt hvert femte løfte

Solberg-regjeringen har gjennomført 57 prosent av løftene den ga i 2013. Men 21 prosent av løftene er brutt eller ikke fulgt opp, viser ny undersøkelse.

Eiendomsskatt på arbeidsmaskinerHer er en skatt dere kan kutte, Jensen

I 2015 la regjeringen ned et stort arbeid for å kutte i den såkalte kommunale maskinskatten som mange norske industribedrifter sliter med. Men etter en omfattende høringsrunde ble det stille. Norsk industri vil ha en avklaring.

MDG garanterer at de vil kaste regjeringen

Rasmus Hansson insisterer på at MDG kan samarbeide både til høyre og til venstre. Samtidig garanterer han at partiet vil kaste regjeringen om de får sjansen.

Kulturministerens pengegave til DNT møter motstand

Oslo kommune, Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund reagerer på at regjeringen vil gjøre pengegave til Den Norske Turistforening mulig gjennom lovendring.

SSBNi av ti nyutdannede lærere fortsetter i jobben

– Et av regjeringens viktigste mål er en skole der elevene lærer mer. Da er vi helt avhengige av å beholde dyktige, nyutdannede lærere i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

I 2030 vil det være en etterspørsel på 15.000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse, mens tilgangen samme år vil være på knapt 11.000.

Regjeringen advares mot statlig innblanding i Norske Skog

Jussprofessor Mads Andenæs advarer regjeringen mot å gripe inn for å hjelpe gjeldstyngede Norske Skog. Han mener statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.

Syke eldre skal få bedre, tettere og mer koordinerte tjenester

Helseminister Bent Høie vil innføre kommunale oppfølgingsteam til eldre for å følge opp de sykeste pasientene.

Datatilsynet kritisk til at regjeringen vraker beste løsning for nytt fødselsnummer

Datatilsynet tviler på at det vil koste 23,6 milliarder kroner mer å kutte tre sifre i framtidas fødselsnummer enn å beholde elleve sifre, slik regjeringen vil.

Norge i front med å fjerne fossilbiler

Norge har gått inn for å fase ut fossilbiler innen 2025, som er tidligere enn de fleste andre europeiske land. Men Ap og Høyre vil ikke lovfeste forslaget.

Regjeringen– God løsning for frakt av atomkraftverk

Den norske regjeringen er tilfreds med Russlands planlagte opplegg for frakt av et flytende atomkraftverk langs norskekysten sommeren 2018.

Regjeringens integreringstiltakFå flere kvinner i jobb og endring i trygden

Dette er status for regjeringens integreringstiltak siden stortingsmeldingen om en effektiv integreringspolitikk ble lagt frem i fjor mai.

Rekordmange får tilbud om høyere utdanning

Sjekk liste over de mest populære studieretningene her.

Regjeringen imøtegår bistandskritikk

Tidligere bistandstopper mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest. Regjeringen avviser kritikken.