Annonse

Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats i skolen

– Velkommen etter, sier Arbeiderpartiet.

Stadig flere elever velger privat i Skandinavia

Den nordiske offentlige skolemodellen blir utfordret. Aldri før har så mange skoleelever valgt privatskole i Norge og Danmark.

Midler til ekstra lærere er fordeltSjekk hvor mye din kommune får

1,3 milliarder kroner øremerket ekstra lærere i barneskolen er fordelt. Sjekk hvor mye din kommune får.

Fraværet faller etter nye skoleregler

Fraværsgrensen har vært en suksess, mener Høyres Henrik Asheim. Han advarer landsmøtet i Arbeiderpartiet mot å gjøre om på de nye reglene.

Vil ha minstekrav for antall lærereLærere, elever og foreldre krever lærernorm

En nasjonal minstenorm for lærere er nødvendig, for Stortingets ønske om økt lærertetthet følges ikke opp ute i kommunene, mener et samlet skole-Norge.

Annonse

Hauglie får skarp kritikk for Nav-utspill

Utdanningsforbundet frykter stigmatisering i skolen.

Forbundene«PISA-kåte politikere» stresser elevene

Norske elever presterer bedre enn gjennomsnittet i OECD, viser de seneste PISA-resultatene. Men skole-forbundene står fast ved sin kritiske holdning til undersøkelsen.

TIMSSNorske elever stagnerer på ungdomstrinnet

Mens norske 5. klassinger er nordens beste i matematikk, stopper utviklingen opp i ungdomsskolealder.

Røe Isaksen anklages for lærerbløff

KrF presset igjennom ekstrabevilgninger til om lag 1.000 nye lærere i småskolen, men Kunnskapsdepartementet kan ikke svare på hvor mange stillinger ordningen rent faktisk har utløst.

UlikhetResultat- eller sjanselikhet?

Økonomen Raj Chetty minner om at kampen mot ulikhet dreier seg om mer enn skattepolitikk. Han legger mest vekt på at alle skal ha like mulighet til å lykkes, og da blir skole- og boligpolitikk vel så viktig. Resultatet for den norske debatten er at frontene blir mindre klare.

Annonse

Et varsku til skolepolitikere

Tidlig målstyrt akademisk virksomhet skaper tapere, mindre kreative barn med mindre lærelyst.

Høyre på skole-blindvei

Lærerkrisen i skolen forsterker seg, men Torbjørn Røe Isaksen nekter å innse at han er på en blindvei med kravet om 4 i matte for å bli lærer, skriver redaktør Magne Lerø.

Grande langer ut mot Høyre-skolen

Når Trine Skei Grande fredag åpner Venstres landsmøte, går hun til frontalangrep på Høyres skolepolitikk.

Oslo og Akershus best vgs-kvalitet

Hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du oppnår i videregående skole.

Finland retter om skolereform

Denne uken ble det internasjonalt oppstyr rundt Finlands nye skolereform. Emner skal inn, men fag skal ikke helt ut, er den riktige versjonen, ifølge finske myndigheter.

Annonse

Rektorer får ikke uttrykke kritikk mot skolen

Oslo (NTB): Selv om ytringsfrihet er noe elevene skal læres opp i, opplever et flertall av norske rektorer at det ikke er akseptabelt å uttrykke seg kritisk om norsk skole.

Fjerner resultatkontraktene i skolen

Høyre modererer ordbruken om de omstridte resultatkontraktene med Oslo-skolens rektorer.

Annonse
erna_solberg_fo.jpg

– Gode lærere bør kunne tjene mer

Erna Solberg mener lærere med gode resultater bør lønnes deretter.