Annonse

Hva innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?

DP-juristene svarer.

Unntak fra hviletidsgrenseneBryter arbeidsgiveren din arbeidsmiljøloven?

DP-juristene svarer.

Er det lov å jobbe hver helg?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på hviletid mellom vaktene?

DP-juristene svarer.

Slik beregner du vederlag ved konkurranseklausul

DP-juristene svarer.

Annonse

Kan jeg risikere å ikke få dagpenger om jeg selv sier opp?

DP-juristene svarer.

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Hvordan skal en oppsigelse overleveres?

DP-juristene svarer.

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve å få tilbake de arbeidsoppgavene jeg likte best når stillingen er redusert?

DP-juristene svarer.

Annonse

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Sjefen vil flytte ansatt for å «følge med»

Er det lov? DP-juristene svarer.

Skal nedbemanning drøftes med verneombudet?

DP-juristene svarer.

Hva kan referentene mine bli spurt om?

DP-juristene svarer.

Må ansatte få ny ferie ved arbeid i ferien?

Eller holder det med lønn? DP-juristene svarer.

Annonse

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgiver nekter å skrive arbeidskontrakt. Hva gjør jeg?

DP-juristene svarer.

Annonse

Kan jeg sies opp på bakgrunn av endringer i virksomheten?

Hvilke rettigheter har du ved endringsoppsigelse? DP-juristene svarer.

Redusering av stillingsprosent til sykmeldt ansatt

Er det lov? DP-juristene svarer.

DP-juristene svarerUlønnet foreldrepermisjon

Kan begge foreldrene ta ut ulønnet foreldre­permisjon samtidig? DP-juristene svarer.

Innsyn i sjefens ulovlige e-post

DP-juristene svarer.

Fedrekvote mens mor «finner seg selv»

DP-juristene svarer.

Har du krav på betalt pause ved overtid?

DP-juristene svarer.

Hvor lang tid må det gå før jeg har krav på pause?

DP-juristene svarer.

Kan jeg forlenge prøvetiden ved delvis sykemelding?

DP-juristene svarer.

Skal jeg ikke ha feriepengene utbetalt skattefritt?

DP-juristene svarer.

Krav på ansettelse ved overtagelse?

Ansatte krever ansettelse hos ny driver.

Ikke møtt på jobb etter ferien– Kan vi si opp den ansatte?

DP-juristene svarer.

Hvordan håndterer jeg at en ansatt skulker?

DP-juristene svarer.

Når er søksmålsfristen ved oppsigelse?

Har man krav på fri med lønn for å gå i begravelse?

Varsling og taushetspliktHar jeg gjort noe galt?

DP-juristene svarer.

Gjelder reglene for masseoppsigelser hvis de ansatte tilbys sluttpakker?

DP-juristene svarer

Kan man nekte å inngå en tariffavtale?

DP-juristene svarer.

Jobben glapp - Hvilken informasjon har man krav på?

Kan man kreve gratis kaffe på jobb?

DP-juristene svarer.

Syk under ferieopphold i utlandet

Bindingstid ved videreutdannelse

Arbeidsgiver betaler videreutdannelse. Er jeg bundet av bindingstiden?

Hvilke typer opplysninger kan jeg innhente fra aktuelle søkere i en rekrutteringsprosess?

DP-juristene svarer.

Er forfalskning av vitnemålet oppsigelsesgrunn?

DP-juristene svarer.

Er det nødvendig med drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Er man rettslig forpliktet til å følge ­­­ansiennitet ved enhver anledning?

DP-juristene svarer.

Må arbeidsgiver betale lønn i suspensjonsperioden?

DP-juristene svarer.

Rett til ammefri

Er det riktig at jeg har rett til en times ubetalt fri hver dag for å amme, men at denne timen ikke kan være på slutten av arbeidsdagen?

Kan vi nekte en ansatt å ytre seg offentlig på en måte som går utover arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

SommerjobbMå jeg legge frem legeerklæring hvis jeg skal ha rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg endrer ferietidspunktet?

DP-juristene svarer.

Hvilke overgangsregler gjelder for midlertidige ansatte i staten?

DP-juristene svarer.

Kan jeg innhente vandelsattest fra de arbeidssøkerne jeg innkaller til intervju?

DP-juristene svarer.

Norske gründere på vei opp

Forskningsparken i Oslo er blitt en yngleplass for ideer og drømmer. Og produkter som kaster av seg. Norske gründere ser ut til å få fart på sakene.

Er sykdom i ferien noe jeg selv har risikoen og ansvaret for?

DP-juristene svarer.

Var det riktig å trekke av feriepengene da det ikke var nok å trekke av lønn?

DP-juristene svarer.

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Må de ansatte ta ferie?

DP-juristene svarer.

Krav på fast ansettelse ved innleie?

DP-juristene svarer.

En ansatt har gjort en feil og påført bedriften tap. Kan vi trekke han i feriepengene?

DP-juristene svarer.

SommertidTi spørsmål og svar om ferie

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Vårt juristpanel svarer på lesernes spørsmål om ferieavvikling.

Hva er reglene for overføring av feriedager?

DP-juristene svarer.

Kan du forlenge prøvetiden fordi arbeidstaker har vært borte på grunn av ferie?

DP-juristene svarer.