Annonse

Har du krav på betalt pause ved overtid?

DP-juristene svarer.

Hvor lang tid må det gå før jeg har krav på pause?

DP-juristene svarer.

Kan jeg forlenge prøvetiden ved delvis sykemelding?

DP-juristene svarer.

Skal jeg ikke ha feriepengene utbetalt skattefritt?

DP-juristene svarer.

Krav på ansettelse ved overtagelse?

Ansatte krever ansettelse hos ny driver.

Annonse

Ikke møtt på jobb etter ferien– Kan vi si opp den ansatte?

DP-juristene svarer.

Hvordan håndterer jeg at en ansatt skulker?

DP-juristene svarer.

Når er søksmålsfristen ved oppsigelse?

Har man krav på fri med lønn for å gå i begravelse?

Varsling og taushetspliktHar jeg gjort noe galt?

DP-juristene svarer.

Annonse

Gjelder reglene for masseoppsigelser hvis de ansatte tilbys sluttpakker?

DP-juristene svarer

Kan man nekte å inngå en tariffavtale?

DP-juristene svarer.

Jobben glapp - Hvilken informasjon har man krav på?

Kan man kreve gratis kaffe på jobb?

DP-juristene svarer.

Syk under ferieopphold i utlandet

Annonse

Bindingstid ved videreutdannelse

Arbeidsgiver betaler videreutdannelse. Er jeg bundet av bindingstiden?

Hvilke typer opplysninger kan jeg innhente fra aktuelle søkere i en rekrutteringsprosess?

DP-juristene svarer.

Er forfalskning av vitnemålet oppsigelsesgrunn?

DP-juristene svarer.

Annonse

Er det nødvendig med drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Er man rettslig forpliktet til å følge ­­­ansiennitet ved enhver anledning?

DP-juristene svarer.

Må arbeidsgiver betale lønn i suspensjonsperioden?

DP-juristene svarer.

Rett til ammefri

Er det riktig at jeg har rett til en times ubetalt fri hver dag for å amme, men at denne timen ikke kan være på slutten av arbeidsdagen?

Kan vi nekte en ansatt å ytre seg offentlig på en måte som går utover arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

SommerjobbMå jeg legge frem legeerklæring hvis jeg skal ha rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg endrer ferietidspunktet?

DP-juristene svarer.

Hvilke overgangsregler gjelder for midlertidige ansatte i staten?

DP-juristene svarer.

Kan jeg innhente vandelsattest fra de arbeidssøkerne jeg innkaller til intervju?

DP-juristene svarer.

Norske gründere på vei opp

Forskningsparken i Oslo er blitt en yngleplass for ideer og drømmer. Og produkter som kaster av seg. Norske gründere ser ut til å få fart på sakene.

Er sykdom i ferien noe jeg selv har risikoen og ansvaret for?

DP-juristene svarer.

Var det riktig å trekke av feriepengene da det ikke var nok å trekke av lønn?

DP-juristene svarer.

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Må de ansatte ta ferie?

DP-juristene svarer.

Krav på fast ansettelse ved innleie?

DP-juristene svarer.

En ansatt har gjort en feil og påført bedriften tap. Kan vi trekke han i feriepengene?

DP-juristene svarer.

SommertidTi spørsmål og svar om ferie

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Vårt juristpanel svarer på lesernes spørsmål om ferieavvikling.

Hva er reglene for overføring av feriedager?

DP-juristene svarer.

Kan du forlenge prøvetiden fordi arbeidstaker har vært borte på grunn av ferie?

DP-juristene svarer.

TimeregistreringEr det egentlig lov å kontrollere ansatte på denne måten?

DP-juristene svarer.

Juristene svarerHar en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger?

Den ansatte er sagt opp i prøvetiden, men hevder hun har rett til å stå i jobben under forhandlingene.

Juristene svarerTilkallingsvikar

Hvor lenge kan vi ansette på tilkalling?

Juristene svarerStreikebryteri?

Er jeg streikebryter, hvis jeg fortsetter å arbeide?

Kan konsernledelsen bestemme at den lokale ledelsen ikke får tillegg?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Lønnskrav etter streik

Har ansatte krav på lønn fra det tidspunktet streiken ble avblåst, eller fra det tidspunkt de faktisk var i arbeid? DP-juristene svarer.

Ugyldighet i oppsigelsessaker

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Kan jeg trekke tilbake min egen oppsigelse?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Juristene svarerOppsagt fikk aldri skriftlig advarsel. Holder det i en rettsal?

Juristene svarerEr det ikke opp til arbeidsgiver å vurdere om en stilling er særlig uavhengig?

Begrense nedbemanning til de mest konkurranseutsatte?

DP-juristene svarer om utvelgelseskretsen ved nedbemanning.

Juristene svarerMå vi gi de ansatte overtidsbetalt?

Juristene svarerOppslutning om bedriften og dens produkter

Når en ansatt på fritiden undergraver bedriftens virksomhet.

Spør juristeneKan en privat konflikt på jobben være oppsigelsesgrunn?

Og er det mulig å si opp begge kranglefantene på kontoret?

Spør juristeneHvilken oppsigelsestid ­gjelder?

Løper oppsigelsestiden fra og med prøveperioden?

Juristene svarerKan man gi en ansatt man er misfornøyd med en dårlig attest når hun slutter?

Hva må en attest inneholde?

Forstyrrende fritidsaktivitetKan arbeidsgiver blande seg opp i hva ansatte bruker sin fritid til?

Unntatt fra søkerlisten

En søker nekter å stå på offentlig søkerlisten. Må vi unnta vedkommende fra søkerlisten?

Kostnad til juridisk bistand

Dersom jeg taper saken, kan jeg da føre prosessomkostningene til fradrag ved skatteligningen?

Fremtidig lønnstap

Finnes det noen maksimalgrense for hva slags fremtidig økonomisk tap som kan utmåles?

Når gjelder fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse?

Hva når ansatte ikke vil jobbe under kvinner?

Må arbeidsgiver opprette en ny stilling for å oppfylle arbeidstagers krav?

Kan vi si opp en arbeidstaker som har vært sykemeldt nesten hele prøvetiden?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.