Annonse

Barnefamiliene tapte mest inntekt i fjor

Alle husholdningstyper fikk en betydelig realinntektsnedgang i fjor.

Utdanningsforbundet– Økt lærertetthet i seg selv gir ikke resultater

Ekstra lærere har null effekt på læreutbyttet til elevene, viser ny forskning.

Kontrollkomiteen enige om SSB-høring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blitt enige om at det skal holdes høring om konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB).

MeyerLO ba SSB flytte forskere

Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.

Analyse

Direktoratsdirektører Svært krevende ostehøvel-kutt

Halvparten av direktørene i direktoratene våre er kritiske til effektivisering med ostehøvel. 1 av 4 karakteriserer denne formen for effektivisering som «urettferdig og vilkårlig».

Annonse

LederOpprydningen i SSB

Det handler ikke om innvandring. I Finansdepartementet mente de tydeligvis at Christine Meyer var i ferd med å kjøre SSB i grøfta

Meyer: Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling

Flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken, ifølge avgått SSB-sjef Christine Meyer.

Siv Jensen: SSB-sjefen ikke avhengig av finansministerens tillit

Finansminister Siv Jensen (Frp) fastslår i nye svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen at SSB-sjef Christine Meyer ikke var avhengig av hennes tillit for å kunne fortsette i stillingen.

Finansdepartementet kjente til SSB-endringer allerede i høst

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer redegjorde for omleggingen i byrået med to detaljerte notater. Disse var Finansdepartementet kjent med allerede i august.

Siv Jensen svarer ikke på om forvaltningens ledere er avhengig av statsrådens tillit

Annonse

LederStyret som sandpåstrøer

Finansdepartementet bør rydde opp i styringsrotet som SSB lider under ved enten å styre selv eller la styret få nødvendig makt og myndighet.

LederÅpenhet uten varsling

Christine Meyer er ingen varsler, men hun står for en sunn åpenhet som er belastende for henne selv. Vi tåler at flere etatsledere sier det de mener, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyre-topper i Bergen positive til Meyer

Den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer utelukker ikke et comeback i bergenspolitikken. Lokale Høyre-topper gir henne gode skussmål.

LederMeyer bommet på egen makt

I sin iver etter å omskape SSB i sitt eget bilde, tiltok Christine Meyer seg en makt hun ikke hadde – inntil den mektigste, Siv Jensen, satte foten ned, skriver redaktør Magne Lerø.

– SSB har en organisering som gjør det krevende å håndtere uvær

Annonse

Mange meninger om Jensens SSB-håndtering – nå venter kontrollkomiteen

LederSiv Jensens avviklingsmetode

Siv Jensen har bestått prøven i å avvikle en sjef som hadde kjørt seg fast. Opposisjonen bør konsentrere seg om hva slags SSB de vil ha, ikke fortape seg i måten Meyer ble avsatt på, skriver redaktør Magne Lerø.

– Håper hun blir sittende

NHH-professor Inger Stensaker mener at det blir veldig uheldig for endringsprosessen i SSB dersom SSB-sjef Christine Meyer må gå.

Annonse

Maktkamp for åpen scene mellom Jensen og Meyer

Finansminister Siv Jensen har ikke lenger tillit til Christine Meyer som SSB-sjef. Men Meyer vil ikke vike og svarer med knallhardt motangrep.

Arbeidslivet krever full stans i omorganiseringen av SSB

Både NHO og LO ber SSB stanse de pågående omorganiseringsprosessene i byrået, og vente på Statistikklovutvalgets rapport.

SSB-sjefen i strupen på Finansdepartementet

SSB-sjef Christine Meyer har ikke tenkt å si opp jobben sin. I stedet går hun i strupen på sin øverste sjef – finansminister Siv Jensen (Frp).

LederMeyers feilbedømming

Christine Meyer ble for trygg og selvsikker i rollen som SSB-sjef. Hun feilet fordi hun ikke lyttet til motforestillinger og ikke sørget for å ha Siv Jensen med på laget. Men hun er embetskvinne, og vanskelig å bare gi sparken. Meyer er ansatt på åremål fram til 2021. I utgangspunktet kan hun kreve å stå på statens lønningsliste i fire år, skriver redaktør Magne Lerø.

Finansdepartementet– Ikke vanlig å ha med advokat

Møtet mellom Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer gikk ikke helt som planlagt. Nå får SSB-sjefen finansministerens tilbakemeldinger skiftlig.

SSB-sjef Christine Meyer avviser at hun er ferdig i jobben

Fredag formiddag skulle Meyer etter planen møte finansminister Siv Jensen (Frp) og valgte å ta med advokat Dag Steinfeldt til møtet. Ifølge Meyer ville ikke finansministeren akseptere dette, og derfor ble møtet avlyst.

SSB-styret advarte direktøren i forveien

Styret i Statistisk sentralbyrå advarte direktør Christine Meyer mot å gå for fort fram i omorganiseringen av byrået.

SSB-sjefen gikk ut bakveien fra Finansdepartementet etter møte med Jensen

SSB-sjef Christine Meyer forlot i 10-tiden Finansdepartementet etter et møte med finansminister Siv Jensen (Frp) om omorganisering i byrået.

SSB flytter 66 årsverk mellom Oslo og Kongsvinger

SSB ønsker å flytte 66 årsverk til og fra Oslo og Kongsvinger. 58 av de berørte får helt nye arbeidsoppgaver.

SSB-ansatte advarte om leveringsevne og omdømmetap

I september advarte fagforeningene i SSB direktør Christine Meyer om endringene i byrået. Bråket skal opp i styret i slutten av november.

Lederutfordringen

Knallhard dragkamp om SSBs framtidNye koster mot gamle ørner

Det stormer rundt SSB-direktør Christine Meyer. Det uvanlige er at uværet kommer fra nær sagt alle kanter. De lærde strides om SSB-konflikten dreier seg om politikk eller fag.

SSBs innvandringsrapport er publisert

Ifølge den mye omtalte innvandringsrapporten fra SSB, som ble publisert onsdag, vil innvandrere fra Asia og Afrika utgjøre 29 prosent av befolkningen i 2100.

Utvalgsmedlem reagerer på SSB-sjefens metode

Statistikklovutvalget har i oppgave å vurdere Statistisk sentralbyrås virksomhet. Utvalgsmedlem Liv Sannes reagerer på SSB-sjefens hastverk med å omorganisere.

SSB bruker statistikk om publiseringer feil

SSB står i en særstilling når institusjonen bruker publisering på høyeste nivå til ledelsesformål. I resten av sektoren advares det mot en slik bruk.

Tidligere SSB-sjef kaller omorganiseringen et politisk kupp

Tidligere leder av Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling Olav Bjerkholt føyer seg inn i rekken av kritikere som reagerer på institusjonens omorganisering.

SSB-sjefen i motvind

SSB-sjef Christine Meyer har havnet i en situasjon der det virker som om hun driver SSB i en retning ingen ønsker. Slik blir det når staten, representert med Siv Jensen ikke er klar på hva slags SSB de vil at Meyer skal utvikle, skriver redaktør Magne Lerø.

Kommentar

Har du allerede glemt produktivitetskommisjonen, Siv Jensen?

Enten har SSB-sjefen overtolket mandatet sitt, eller så har finansministeren glemt anbefalingene fra sin egen produktivitetskommisjon.

SSBArbeidsledigheten ned til 4,1 prosent

Det var 114.000 arbeidsledige i august. Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned med 0,2 prosentpoeng fra mai, viser tall fra SSB.

KriminalitetStadig flere soner med fotlenke

Antall soninger med fotlenke økte med 20 prosent fra 2014 til 2015. Samtidig går bruken av varetekt ned. 95 prosent av de som soner en dom i Norge er menn.

UngdomsskolenGuttene havner bakpå

Størst karakterforskjeller i norsk, minst i matematikk.

Vekst i antall private virksomheter

220.740 – nesten halvparten av alle norske private virksomheter – er enkeltmannsforetak.

Vi betaler mer skatt Skatteinnbetalingene økte med 18 milliarder

Skatteinnbetalingene har økt det siste året. Også fra oljebransjen er det blitt mer skatt å hente i 2017, men det er langt igjen til «gamle høyder».

– Overraskende sterk nedgang i matprisene

Ifølge tall fra SSB sank matprisene med 3,4 prosent fra juli til august i år.

SSB Svakeste vekst siden syttitallet

Arbeidsledigheten bikker under fire prosent først i 2020, tror SSB.

AFP mest vanlig blant pensjonister med lav inntekt

Nær 8 av 10 blant de med lavest inntekt er kvinner, mens menn utgjør 85 prosent av personene med høyest inntekt.

Ulike regjeringer – lik pengebruk

Synes du politikerne bare krangler? Faktum er at norske regjeringer, uansett farge, bruker pengene de har til rådighet så å si på samme måte.

Fortsatt fall i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken falt mer enn sysselsettingen i juni. Dermed falt også arbeidsledigheten noe.

Fødsler viktigere enn innvandring for befolkningsveksten

Fødselsoverskuddet var viktigere for befolkningsveksten enn innvandringen til landet i andre kvartal. Det har ikke skjedd siden 2006.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

Persontransport i EuropaNordmenn dårligst på bruk av buss og bane

Nordmenn kjører nest mest bil i Europa, mens vi er dårligst til å benytte kollektivtransport. I tillegg har vi mindre vei og jernbane enn de fleste andre europeiske land.

Meglerhus enigePuslete men positiv utvikling i arbeidsmarkedet

De aller fleste nye tall vitner om et norsk arbeidsmarked som beveger seg i riktig retning. Men få tror de seneste månedenes utvikling er et springbrett til ny eksplosiv vekst for norsk arbeidsliv.

Halvparten av nordmenn er fornøyd med fritiden

I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid hver dag.

Flere melder fra til Barnevernet

Antall bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten økte med syv prosent fra 2015 til 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Første handelsunderskudd siden 1998

I Norge har vi importert for drøyt 750 millioner kroner mer enn vi har eksportert for i juni måned.

1 av 3 opplever ubalanse mellom jobbinnsats og anerkjennelse

Denne type ubalanse er langt vanligere blant kvinner enn menn, og blant deltidsansatte sammenliknet med heltidsansatte.

Økning i bekymringsmeldinger til barnevernet

Barnevernet mottok 58.300 meldinger som gjaldt 52.11 barn i 2016. Det er en økning på sju prosent fra året før, skriver SSB.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Flere bruker offentlige omsorgstjenester

Siden 2009 har antallet som benytter offentlige omsorgstjenester økt med åtte prosent, viser ny rapport fra SSB.

Færre løfter tungt, jobber i dårlig inneklima eller i passiv røyk

Sykepleiere er mest utsatt for ryggsmerter og 44 prosent av dem sier at de har dårlig inneklima på jobb.

Én av tre oljearbeidere frykter for jobbene sine

Oljearbeidere opplever en kraftig økning i jobbusikkerhet, i tillegg stuper motivasjonen deres, viser SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

Frykter omorganisering av SSB vil skade lønnsoppgjøret

En planlagt omlokalisering av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan svekke kvaliteten i tallgrunnlaget for neste års lønnsoppgjør, tror arbeidslivets aktører.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.