Annonse

Mal for attest

Vi har laget et forslag til en sluttattest, eksempelet setter minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 68 pr. mars 2001.

Du som arbeidsgiver står fritt til å ta med andre relevante opplysninger eller vurderinger, og kan skrive litt om hvordan arbeidstaker har utført arbeidet, evnen til samarbeid, evnen til å arbeide selvstendig, sosiale ferdigheter og annet du mener er viktig.

Plikten til å gi attest gjelder bare hvor arbeidstager fratrer etter lovlig oppsigelse.

Arbeidstager som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiveren kan da, uten å forklare grunnen nærmere, skrive på attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at arbeidstakeren får attest (uten å måtte be om det), før arbeidsforholdet er avsluttet.

Gjelder dette en større bedrift er det naturlig at vedkommendes nærmeste leder skriver attesten.

Klikk på linken under for å laste ned malen for attest i Word-format. Advokatfirmaet Selmer DA har utformet utkast til noen sentrale arbeidsrettslige dokumenter for Ukeavisen Ledelse. Vi gjør særskilt oppmerksom på ved bruken av disse dokumenter at dokumentene er utformet i standardisert form og er utarbeidet ut i fra et veiledningsformål.

Arbeidsrettslige forhold er individuelle og krever derfor en konkret rettslig vurdering. Dokumentene må også tilpasses det konkrete formål. Advokatfirmaet Selmer DA påtar seg således ikke ansvar, hverken direkte eller indirekte, for bruken av de nevnte dokumenter.

Attest Word-format

Annonse
Annonse