Annonse

Firmabil like viktig som pensjon

Over 7.100 firmabil-eiere i 10 land er blitt bedt om å rangere 10 frynsegoder etter viktighet. 673 nordmenn er med. De plasserte firmabilen øverst. I en skala fra 1 til 10, der 1 er mest viktig, ga de firmabilordningen 2,9. Pensjonsordningen fikk 2,8. Ikke store forskjellen, og illustrerer hvor viktig firmabil er for dem som har dette frynset. Flesteparten av dem som er med i undersøkelsen har høyere lederstilling i bedriften.

Undersøkelsen er gjennomført av LeasePlan, som er et av Europas største selskap innenfor biladministrasjon, med en flåte på 1,2 millioner biler i 26 land. Det går frem av undersøkelsen at bonusordninger, helseforsikringer og aksjeopsjoner er mindre viktig for norske ledere. Firmabil-folket ga sitt svar før regjeringen la frem forslag til nye skatteregler som kastrerer ordningen med firmabil. Økonomisk Rapport viste i siste utgave før jul at samarbeidsregjeringens forslag til ny skatt gjør det svært dyrt å ha firmabil. I denne undersøkelsen sier 58 prosent at de kan tenke seg å kvitte seg med firmabilen dersom beskatningen av dette frynsegodet øker med 20 prosent. Nærmere 90 prosent sier det samme hvis finansminister Per-Kristian Foss skal ha inn 30–40 prosent mer enn i dag.
OVERRASKELSE
Regjeringen har satt opp firmabilbeskatningen formidabelt. Administrerende direktør Eirik Høien i Norges Bilbransjeforbund poengterer at folk først oppdaget den negative overraskelsen når de åpnet årets første lønnsslipp og fikk merke hva den økte skatten betyr for deres økonomi. Ingen har frem til i dag kunnet regne ut hva den gjennomsnittlige skatteskjerpelsen har vært. Den viktigste skattefaktoren er hvor mange kilometer man kjører til og fra jobb i firmabilen. Høien vil ikke utstede dødsdom for firmabilordningen, selv om han kaller skatten for et «trøkk i trynet» på bransjen. Han minner om at firmabiler ikke først og fremst er et direktørfrynse, men en nødvendighet for mange yrker. Mange personer trenger firmabil fordi det er rimeligst at de rykker ut hjemmefra, og ikke stikker innom jobbkontorer før de skal utføre et arbeid.

Markedsdirektør Bengt E. Werner i LeasePlan Norge merker at kunder vurderer å gå ned en skatteklasse i valg av firmabil. Noen vurderer å gå over til kjøregodtgjørelse. Det siste er ikke nødvendigvis smart, ifølge Werner.

- Det er skatteskjerpelse der også. De fleste har en høyere godtgjørelse enn 2,05. Det vil påføre dem bruk av kjørebok og annet administrativt arbeid, sier Werner.

Han tilføyer at firmaet mister kontrollen med kvaliteten på bilparken hvis de ansatte går over til å kjøre egen bil.
MER ENN PENGER
Før det nye skatteforslaget ble kjent, forlangte folk solid kompensasjon hvis de skulle erstatte firmabilen med kontanter. 60 prosent av dem som er med i undersøkelsen sa at de kunne være villig til å bytte ut bilen med penger, men da skulle de minst ha 60.000 kroner ekstra per år.

Firmabilen betyr mer enn penger for dem som har en ordning på fire gummihjul. Den største fordelen er at det er mindre trøbbel med en firmabil enn med egen bil. Bedriften eller leasingselskapet sørger for vedlikehold, reparasjoner, erstatningsbil og alt annet plunder som hører med til det å ha bil. Svært mange ser også på det som en stor lettelse å slippe å bruke tankekraft på forsikringsordninger. En drøy halvpart av dem som har firmabil mener (før den nye skatten) at det er billigere å ha firmabil enn å ha egen bil. En fordel de selvfølgelig verdsetter.
IKKE SOM ANDRE
Norske brukere av firmabil er delt i to når det gjelder valgfrihet. Den ene halvparten (51 prosent) kan velge fritt hva slags bilmerke de skal kjøre. De andre må holde seg til de merkene bedriften bestemmer. Derfor ønsker også to av fem norske firmabilkjørere at arbeidsgiver var mer fleksibel på dette området. De har imidlertid liten grunn til å klage. Det er mindre restriktivt i Norge enn i andre land, unntatt Nederland. Mange har bare ett bilmerke. De fleste kan velge mellom to og fire merker.

Norske firmabilbrukere er ikke som andre firmabilkjørere. Mens folk i andre land ikke synes pris er så viktig når de velger firmabil, synes nordmenn prisen teller mye. Vi er på linje med andre når det gjelder å kreve sikkerhet og komfort, men vi er mye mer opptatt av airbagen enn man er i andre land. På skalaen fra 1 – 10 (der 1 er viktigst) gir vi en 2-er til airbag, mens folk i andre land er mer tilbakelente og gir luftinnretningen karakteren 4.

Et flertall av de norske førerne innrømmer at de har vært aggressive i trafikken. Men selv om de i hissige situasjoner kan vise fingeren til medtrafikanter, har de også en myk side. De tenker litt på miljøet. 75 prosent sier at de kunne tenke seg å kjøre en bil med alternativt drivstoff, for eksempel batteri eller gass, hvis prisen er den samme som med bensin eller diesel.Populære frynsegoder


Firmabil3,0
Pensjonsordning3,2
Bonusordning3,5
Helseforsikring3,5
Lønn fremfor frynser5,0
Mobiltelefon5,1
Aksjeopsjoner5,3
PC5,4
Kantine7,7
Subsidiert barnehage7,9

Tallene omfatter hele Europa (de landene som er med i undersøkelsen.
1 er mest viktig, 9 er minst viktig.
Kilde: LeasePlans europeiske undersøkelse.
Annonse
Annonse