Annonse

Intervjuet: En ny fase er innledet

Knappe fire uker etter terrorangrepene mot World Trade center og Pentagon, slo amerikanerne tilbake mot Afghanistan. Selv om markedet var forberedt på det amerikanske angrepet, er det noe helt annet når det faktisk skjer. Aksjemarkedet har til en viss grad bakt inn USAs angrep mot Afghanistan i prisingen av verdipapirer, men det er høyst usikkert i hvilken retning det bærer.

Det store spørsmålet nå er hvorvidt USAs angrep mot Taliban-regimet i Afghanistan vil føre til at finansmarkedet vurderer risikoen for ytterligere terroraksjoner som større eller mindre.

Handelsbankens sjeføkonom, Knut Anton Mork, har tidligere spådd alvorlige utsikter for norske eksport- og transportnæringer. Detaljene om hvem som skal lide holder han for seg selv inntil banken slipper sin neste rapport, men i denne samtalen med journalist Terje Aurdal fastslår han at USA med sitt angrep på Afghanistan også innleder en ny fase i økonomien.

Er ikke det økonomiske samfunn så rasjonelt at det allerede har tatt inn over seg det vestlige angrepet på Taliban-regimet?
Vi er aldri så rasjonelle at vi på forhånd kan ta inn over oss slike handlinger fullt og helt. Det kommer alltid en reaksjon når realiteten er der. Fremtiden er aldri helt sikker. Det er noe annet å oppleve ting enn å forvente det.

Så da vil angrepet bevege økonomien. Hvilken retning vil det gå?
Vi er nå kommet i en ny fase. Det blir spennende å se hvilken vei det går. Terroristaksjonen i New York skapte frykt. Nå er spørsmålet om angrepet mot Afghanistan vil dempe eller øke frykten?

Holder du begge muligheter åpne?
Ja.

Hva skal vi se etter når vi skal vurdere eventuelle virkninger på norsk økonomi?
Se på oljepris, eksport og hvordan husholdningene opptrer i Norge.

Hvordan vil du karakterisere norske forbrukeres holdning?
De har holdt seg på matten i et halvt år. Den eneste forklaringen jeg kan se på det, er svakheten i verdensøkonomien.

Hvor følsomme er norske forbrukere for slik handlinger som vi nå har opplevd.
Du hørte hva jeg akkurat ga som forklaring. Det er det eneste jeg har å si om det.

Er det som skjer sunt eller usunt for økonomien?
Det er sunt med resesjoner. Det gjør vondt, og er ikke noe å ønske seg. Det er en ubehagelig måte å rydde opp i ting som har gått seg skakt.

Hva har gått skakt?
Det har vært overetableringer i IT og telekommunikasjon. Og så har det vært overforbruk, kanskje mest i USA. I Japan har de skjøvet finansielle problemer under teppet for lenge. Det må de rydde opp i.

Har japanerne noen virkemidler som fungerer da?
De må rydde opp. De har ikke noe valg. Tapsavsetninger er et virkemiddel. Det kommer til å bli noen store konkurser, både hos bankene, som har ignorert problemene hos sine kunder, og hos kundene.

Hva med amerikanerne, kan de fortsette sitt forbruksmønster?
De kan ikke fortsette å la være å spare i det uendelige. Spareraten må opp.

Betyr det mindre forbruk?
Hvis ikke inntektsveksten blir stor nok, må forbruket gå ned.

Annonse
Annonse