Annonse

Punkterte drømmer

Etter seks år som forhandlere i MLM-selskapet LR-International Norge AS, som er heleid av det tyske selskapet LR-International Beteiligungs GMBH, sitter de igjen med gjeld til selskapet og sure advokatregninger. Det ser fint ut på vekkelsesmøtet med trampeklapp, diplomer og vitnesbyrd om folk som har nettverket seg til rikdom. Noen klarer sekssifrede månedsbonuser. Dessverre spises pengene raskt opp av kostnadene.

MLM-ere må i de fleste tilfeller dekke markedsførings- og reisekostnader av egen lomme. Og etter et halleluja-møte, eller en prat med en veltalende og tilsynelatende suksessrik selger i en blank Mercedes, er det fort gjort å skrive under på en forhandlerkontrakt som raskt kan vise seg å være rene slavekontrakten. I løpet av kort tid kan man være ute og kjøre, riktignok i en Mercedes i dette tilfellet.

DYR ERFARING

De to tidligere forhandlerne Margit Solheim fra Bergen og Øyvind Gryttingslien i Sandefjord ble nesten ruinert på nettverkssalg. Nå snakker de ut.:

- Det ble en dyr erfaring, sier Solheim som satset på salg av kroppspleieprodukter og smykker for LR-International høsten 1996.

- Jeg kjørte taxi i Bergen, da to passasjerer overtalte meg til å satse på LR. Gulroten var en sort Mercedes, forteller Solheim som i løpet av halvannet år avanserte til team-leder. Det vil si at hun hadde bygd opp en omsetning på nær hundre tusen kroner per måned i sitt forhandlernett. 20 april 1998 satte Solheim seg bak rattet i en leaset Mercedes C180. Kort tid etterpå befant hun seg på et økonomisk hålkeføre.

Gryttingslien hadde også Mercedes-stjerner i blikket. Han jobbet seg raskt oppover i systemet, og fredag 13. februar 1997 kvalifiserte han for bil. Men kjøregleden punkterte. Høsten 2000 ble Gryttingslien fradømt bilen i Sandefjord Namsrett etter begjæring fra LR-International. Selskapet hevdet at Gryttingslien opptrådte illojalt fordi han hadde forhørt seg om betingelsene i et konkurrerende MLM-selskap.

Å snakke med en representant for et annet selskap, kan være nok til at man blir stemplet som «MLM-hore». Spillereglene er beintøffe.

- Det er viktig for oss å beholde forhandlere med store strukturer. Dette vet alle. Oppdager vi at store forhandlere har kontakt med andre, bryter de hovedregelen i bransjen, sier Nils Christian Lærdal som er daglig leder for LR-International i Norge.

Bransjen opererer derfor med finmaskede kontrakter.

- BONDEFANGET

De fleste MLM-systemene arrangerer vekkelsesmøter, der karismatiske selgere står frem og vitner om hvordan MLM har endret livene deres. Frelsen i LR-International var hele tiden en sort Mercedes. Og nyfrelste MLM-ere signerer raskt omfattende kontrakter. Ikke noe ulovlig i det. Solheim og Gryttingslien skrev først under på en forhandlerkontrakt. Etter hvert som salget økte, kvalifiserte de til bil, og de underskrev kontraktene, uten helt å forstå rekkevidden av tretten sider jus.

- Jeg spurte riktignok om hva som ville skje om salget skulle falle. Svaret var at bilen ville være så god reklame, at det bare ville gå en vei - oppover, forteller Solheim. Det ble en dyr fornøyelse. For MLM-kontrakterne inneholder nesten like mange påbud og forbud som Bibelen.

- Bilkontrakten var rene bondefangeriet. Vi forpliktet oss til å holde en jevn og høy omsetning. Falt omsetningen under cirka hundre tusen kroner en måned, selv om det skyldtes forhold utenfor vår kontroll, måtte vi selv betale leasingen av bilen i seks måneder, noe som utgjorde cirka 6.200 kroner per måned, forteller Solheim og Gryttingslien som mener kontraktene var mer egnet til å sikre LR-International en jevn og høy omsetning enn å hjelpe forhandlerne.

- Selskapet vet at alle med bilkontrakt, vil gjøre alt for å øke salget, slik at man slipper å betale leie for bilen, sier de.

Klarte ikke forhandlerne å få opp omsetningen innen seks måneder, overtok de leasingen i inntil tre år.

Det ble nesten økonomisk ruin for Solheim og Gryttingslien.

KONTRAKTSSTRID

Leasingen spiste raskt opp bonusene. Samtidig ble det vanskeligere å opprettholde omsetningen.

- De bonuspengene jeg skulle leve for, gikk plutselig til bilhold og salgskostnader. Og når salget falt, slik at bonusene ble lavere enn bilkostnadene, kom vi i gjeld til LR-International, forklarer de to tidligere selgerne.

- Plutselig skyldte jeg LR-International 40.556 kroner. Jeg klarte å komme ut av bilkontrakten, men et tap på salget på kroner 16.763 ble lagt til gjelden. Dermed skyldte jeg selskapet nesten seksti tusen kroner, sier en opprørt Solheim som sammen med Gryttingslien og nok en misfornøyd forhandler bestemte seg for å saksøke LR-International.

Det ble nok en kostbar affære.

UKLAR JUS

De fleste MLM-selskapene krever at forhandlerne registrerer seg som selvstendig næringsdrivende. Dermed omfattes man ikke av forbrukerlovgivningen som gir bedre vern enn det som gjelder for næringsdrivende.

- Målet var å få en dom på at disse kontraktene er urimelige i henhold til avtaleloven. Vi følte ikke at vi klarte å overbevise dommerne om at partene er så ulikeverdige at avtalene kan betraktes som urimelige. Dermed satset vi på et forlik i stedet, sier advokat Vegard Austgulen som førte saken for Solheim og Gryttingslien.

Motparten, LR International, hevder på sin side at forhandlerne var godt informert.

- Forhandlerne kjente veldig godt til reglene, som innebærer at vi overfører leasingavtalens forpliktelser til den enkelte forhandler. De får en gunstig finansiering som erstatter egen bil. Når den avtalte minimumsomsetningen er oppnådd får de hele leasingen dekket av LR. De kan også komme ut av kontraktene, men de må da i henhold til leasingloven betale moms ut perioden. Forhandlerne, som følte seg bondefanget, så kanskje ikke realitetene i øynene, og så spiller de på at de ikke forsto kontraktene. På første side i kontraktene står dette med egenbetaling med uthevet skrift. Klagerne kom også inn i en periode med sterk vekst og disse så tydeligvis bare stjerner, selv om vi gjentatte ganger informerte dem. Vi fikk faktisk klager fra forhandlere som saksøkte oss for at vi ikke klarte å levere biler raskt nok, sier Lærdal.

FORLIK

I konflikter som dette ender det oftest med forlik. Å tape en rettssak er så dyrt at få privatpersoner tar sjansen.

- Forliket innebærer at vi omtrent får halvert gjelden til LR-International. Å tape saken, ville påført oss omkostninger på 350.000 kroner, sier Solheim. Billig blir det likevel ikke.

- Jeg sitter igjen med en gjeld på 30.000 kroner til LR-International i tillegg til saksomkostninger og advokatsalær på et tilsvarende beløp, forteller Solheim.

- For mitt vedkommende ender sluttregningen på i overkant av hundre tusen, sier Gryttingslien.

Nå advarer de andre.

- Ikke underskriv kontrakter som binder deg på hender og føtter. Vær sikker på hva kontraktene innebærer. Kontakt gjerne en advokat for å avklare hvor bondefanget du blir. Og ikke reis land og strand rundt for å selge, da spises bonusen raskt opp av kostnadene, råder Solheim og Gryttingslien. Begge vurdere nå andre MLM-selskaper. Klok av skade fikk de en jurist til å vurdere kontraktene.

- De var akkurat like bindende som de kontraktene vi akkurat har kjempet for å komme ut av, sier Solheim.

Det gjelder å være realistisk.

- Det er få som tjener store penger på dette. Mange føler seg lurt. Og de lar være å snakke om dette fordi de føler seg dumme som skrev under på tvilsomme kontrakter, sier Solheim.

Nettverkssalg har de fremdeles tro på.

- MLM er et godt konsept, og det blir raskt en livsstil. Det er skjeve og urimelige kontrakter som er problemet, sier Solheim.

Annonse
Annonse