Annonse

Slik kjøper du kunst

Hvis du er interessert i kunstverk som skal selges på auksjon, må du skaffe deg katalog fra auksjonshuset. Der er det som skal selges beskrevet og vurdert. Dette skal være en veiledning for kjøpere som vil gi bud. Før hver auksjon blir det som skal auksjoneres stilt ut i eller ved auksjonslokalene. Dra dit og gjennomgå alle objekter nøye. Tilkall auksjonshusets eksperter hvis du lurer på noe. Be om å få besiktigelsesrapporter dersom du ikke har mulighet til å besøke visningen, eller ønsker bedre og fyldigere informasjon.
BUDGIVNING
Prosedyren er stort sett den samme i alle auksjonshus. Vi har sett på hvordan de gjør det hos Blomqvist. Her må du registrere deg før auksjonen. Du får da utlevert en nummerert auksjonsspade, som du skal bruke når du gir bud. Du kan også gi bud uten at du er registrert med spade på forhånd. Hvis du får tilslaget, vil en auksjonsassistent innhente kvittering for kjøpet. Du kan legge inn skriftlig forhåndsbud inntil noen timer før auksjonen. Hos Blomqvist er fristen klokken 15.00 auksjonsdagen. Auksjonarius vil da by på dine vegne under auksjonen, opp til det beløp du har angitt. Han skal gi bud så fordelaktig som mulig for deg. Ved to like bud gjelder det som ble gitt først. Du kan også by per telefon. Da må du registrere deg skriftlig, for eksempel via fax, før auksjonen. Du må oppgi hva du ønsker å by på og hvilket telefonnummer du skal bli oppringt på under budgivningen. Du vil bli ringt opp i god tid før budgivningen, slik at du kan følge budgivningen direkte. Denne muligheten er begrenset av antallet tilgjengelige telefonlinjer. Du kan også by over Internett. Blomqvist forlanger at de som gir bud over telefon må være villige til å by opp til 90 prosent av laveste vurdering.
ETTERPÅ
Etter auksjonen kan du få en tilslagsliste med oversikt over hva de ulike gjenstander gikk for. Betaling kan gjøres kontant eller senest tre arbeidsdager etter kjøpet. Salær, avgift til bildende kunstneres hjelpefond (gjelder bildende kunst) og merverdiavgift kommer i tillegg. Det utgjør 15,7 prosent på billedkunst. Gjenstanden skal hentes i auksjonslokalet senest tre arbeidsdager etter kjøpet. Hvis du skal ha med deg kunstverket til utlandet, må du huske på å be om eksporttillatelse for en del gjenstander. Det bør auksjonshuset kunne ordne for deg hvis du sier fra på forhånd. Du finner mer informasjon om dette på auksjonshusenes hjemmesider.
Annonse
Annonse