Annonse

Slik selger du kunst

Først må du ha en verdivurdering. Det kan du få på gallerier, i auksjonshusene og av ulike takstmenn. Noen kommer hjem til deg. Andre ber deg levere inn kunstgjenstanden, slik at de kan vurdere den i løpet av noen dager. Noen auksjonshus har representanter flere steder i Norge og i større utenlandske byer. Store auksjonshus som Blomqvist gjør vurderingen gratis hvis hensikten din er å selge, men presisér at vurderingen skal være uforpliktende for deg.

Det er også mulig noen steder å sende inn bilde av kunstverket og få en vurdering basert på det. Du bør gi all informasjon som kan være til hjelp, som signatur, forhistorie, datering, eventuelle skader og mål. Hvis du bestemmer deg for å la kunstverket gå under hammeren, må du skrive en salgsavtale med auksjonshuset. Avtalen vil vanligvis inneholde auksjonshusets vurdering av sannsynlig salgsbeløp og ditt krav til minstepris. Du vil også kunne avtale hvilken auksjon objektet passer best for. Kontrakten bør inneholde forskrifter som gjelder ved salg. Avtalen bør også bestemme salær til auksjonarius, og regulere når oppgjør skal skje. Utbetaling 30 dager etter auksjonen er vanlig. Du må også betale for en eventuell avbildning i katalogen som sendes ut i forkant av auksjonen. Eventuell rens, restaurering og transport er også kostnader du må regne med. Du finner mer informasjon om dette på auksjonshusenes hjemmesider.Store auksjonshus
Blomqvist, Oslo. Norges største)
Scandinavian-auctions.com, Panskandinavisk
Grev Wedels Plass Auksjoner AS
www.munchauction.com, www.munchauksjoner.no
Christies, (London)
Sothebys, (London)
Phillips, (New York)
Annonse
Annonse