Annonse

Suksessoppskriften på børsen

Finansanalytikernes problemer kommer når de har gjort unna regneøvelsene og skal stille spørsmålet «hva så?». De var klassens dukser og treffer som oftest riktig når de estimerer ulike bedrifters evne til å tjene penger. Men flinkheten er en svøpe for dem. Mange klarer ikke å koble over fra den kjølige analysehjernen til den intuitive selgersjelen som skal oppfatte hvordan markedet tenker. Det sier Morten Sundstø. Markedsforståelsen er årsaken til at han kan nedjustere forventningene til Tandbergs og Neras inntekter og likevel opprettholde kjøpsanbefalinger på selskapene.

- Jeg har som motto at det er viktigere å treffe på anbefalingene enn på estimatene, sier Sundstø.

NYE GUDEROLLER

En aksjekurs tilsvarende 15 ganger bedriftens driftsresultat kan noen ganger bety at prisen er for høy i forhold til inntjeningen, andre ganger kan konklusjonen være det motsatte. Det er avhengig av psykologien i markedet, og om markedet er bear (nedgang) eller bull.

- Jeg skulle ikke vært analytiker, jeg skulle vært megler. Kontakt med kundene er det jeg liker best, sier analysesjefen i Fearnley Fonds, og betrakter en slik lengsel som en styrke.

Blikket hans går gjennom glassveggen og møter en av Frans Widerbergs gule figurer som svever over landskapet med fuglens overblikk og selgersjelens mer diffuse konsistens, den du ikke kan putte inn i en formel. I rommet innenfor sitter meglerne på rad og rekke langs et langbord, med pc-skjermene i midten. Fremdeles er det flere meglere enn analytikere i Norge, men forholdstallet er i ferd med å nærme seg 1 til 1. Sundstø sier at analytikerne er Gud i utlandet, mens det er meglerne som har en slik rolle i Norge. Han tror at analytikerne vil ta over meglernes salgsjobb. Fremtidens analytikere vil være 80 prosent selgere og 20 prosent regnemestere. Salgsanalytikere. 50 siders analyser er på vei ut. Analytikeren skal formidle innsikten muntlig til kundene. Skrevne, periodiske rapporter skal ikke lenger være ordgyteri, men korte, presise opplysninger. Få ord, mange tall og hyppige oppdateringer.

- Vi lager ferskvare. Som fotografer tar vi snapshot av markedet, sier Sundstø.

ANNERLEDES

Fordi Fearnley Fonds er et lite meglerhus, har analytikerne utviklet en annerledes måte å jobbe på. De har bygd opp en analysemodell de kan anvende mens de sitter i telefonen med kunden. Under diskusjonen med kunden kan data lett tastes inn i modellen, som automatisk regner ut konsekvensene og spytter ut relevante nøkkeltall.

En av oppgavene til en analytiker er å finne ut hva som kommer i fokus i nær fremtid, og ha analysert eventualitetene på forhånd. Da Merkantildata hadde generalforsamling, var det naturlig å tenke seg at emisjonsmuligheter kom i fokus. Da var analytikernes jobb på forhånd å undersøke om teknologiselskapet ville få problemer med å gjennomføre en emisjon.

- Mange analytikere er ikke så resonnerende, sier Sundstø.

Da det smalt i New York, burde analytikerne ha hatt kunnskap nok til umiddelbart å tenke seg at flystopp ville gi problemer for innflyging av fisk fra Chile til New York, og at det ville gå ut over Fjord Seafood. Det var ikke psykologiforståelsen som gjorde at Fearnley Fonds’ kunder fikk beskjed om at Enitel hadde behov for en ny milliard, og at det ikke var mulig å se hvor det skulle få kapitalen fra, lenge før selskapets krise ble viden kjent.

DANNELSE

I et beinhardt marked der kynisme er et hedersord og griske investorer prater markedet opp eller ned, er det også fløtepusholdninger som vil få enhver litteraturkritiker til å hånle.

- Dannelse, skrattler Sundstø så stripene på dressen hans rister og det skvalper i colaflasken.

Dannelse er årsaken til at han ikke offentliggjør navnet på 8-10 IT-selskaper han mener ikke vil lykkes. I sin skytteltrafikk mellom hovedkontorene til de bedrifter han følger, har han notert seg ledere som har feil businessmodell fordi de ikke har forstått hvor ekstremt hard konkurransen er utenfor landets grenser. Vurderingene gis til kundene. Analysesjefen har to ganger gått ut med beinhard mistillit til ledelsen i bedrifter. Etter det forsto han at det var feil. Han overlater offentlig slakt til kunstkritikere.

Ledelsens erfaring i internasjonal business er viktig når Sundstø ser på businessmodellen. Han ser på sektorens modenhet. Det er vanligvis negativt for en norsk bedrift hvis markedsveksten er svært høy. Da vil de ikke ha muskler til å henge med.

OPPSKRIFT

Sundstø legger mye vekt på å følge volumet. RSI-en holder han øye med. (Angir forholdet mellom kursstigning og kursfall). Indikatorene viser at noen selskaper er svært billige. Andre er det fremdeles ikke. Analysesjefen synes ikke det er vanskelig å anslå kursutviklingen to, tre dager frem i tid. Det er det lengre perspektivet som er vanskelig. 14-dagers horisonten til Økonomisk Rapports Børsspeil er også vrien. Hver dag går det med tre timer til å følge nyheter i USA og høre på eksperter derfra. Sundstø følger syv - åtte aksjer grundig, og tilsvarende antall mer perifert. Grundigheten går også ut på å se hva som skjer med hver bedrifts konkurrenter og kundene i den sektoren bedriftene operere i, og eventuelt kundenes kunder der det er nødvendig. For å gjøre jobben skikkelig, må han holde øye med cirka 20 bedrifter for hver norske børsbedrift han følger.

TABBER

Siden norske analytikere ikke er Gud, er Sundstø langt fra feilfri. Natural var en stor blunder. Han anbefalte aksjen, men kursen er blitt halvert siden august.

- Faren for en analytiker er at han kan få et nærmest religiøst forhold til selskap han jobber for mye med, sier Sundstø.

Derfor råder han folk til ikke bare å følge to - tre selskaper. Skaff deg heller et forhold til 15-20. Da blir du mer kynisk, og faller ikke i bortforklarings-fellen når ting går i feil retning. Ta også tap. Du må på en eller annen måte ikke bli ledet til feil beslutninger fordi følelsen ved tap virker så mye sterkere på deg enn den gode følelsen når du tjener.

ENTERTAINER

Sundstø er i underholdningsbransjen

- Folk vil underholdes, og de vil hele tiden ha noe nytt, sier han.

Finansstoff er blitt underholdning, som det meste annet. Og sladderet er viktig smøring. Analytikerne gjør som Se & Hør, de følger med på rykter, men de har ikke lov til å formidle dem videre.

- Rykter er ofte riktige, sier Sundstø.

Når de dukker opp, forsøker analytikerne så godt de kan å få dem bekreftet. Sundstø hevder at han får lite innsideinformasjon.

- Jeg vil jo få fengselsstraff hvis jeg benytter meg av det, sier han.

Men det er nødvendigvis slik at riktige rykter stammer fra innsideinformasjon. Hvor skulle det ellers komme fra?

- Vi må skille mellom rykter og spekulasjoner, sier Sundstø.

Etter at Sampo trakk budet på Storebrand, spekuleres det i at forsikringsselskapet vil selge innmaten til den finske beileren. Det kan ikke DnB forhindre. Sundstø synes ikke det er negativt at det verserer rykter og spekulasjoner. Det gjør markedet levende. Derimot synes han det er rart at vi ikke har bestemmelser som pålegger børsnoterte selskaper å bekrefte eller avkrefte rykter som går. Rykter er spesielt viktige når bedrifter er i en dramatisk situasjon, som Kværner.

Annonse
Annonse