Annonse
idar_kreutzer_0.jpg
Idar Kreuzer

Balansert ryddegutt vinner tillit

Jan Erik Langangen kjørte Uni Storebrand-skuta på grunn i bestrebelsene på å gi Storebrand en sentral plass i det nordiske finansmarkedet. Per Terje Vold ble satt på for å rydde opp, men det varte ikke lenge før styret ville ha en mer strategisk orientert leder i en tid preget av store strukturendringer i bransjen. Men heller ikke Åge Korsvold klarte å føre Storebrand inn i det lovede land. Han endte selv i grøfta med smarte transaksjoner for å sikre egne økonomiske interesser. Organisasjonen var sliten etter Korsvolds mange omstillinger og distanserte, strategiske ledelse. Selskapet var i ferd med å miste tillit. På nytt måtte styret lete etter en leder som kunne rydde opp, skape ro og vinne tillit både internt og eksternt.

Idar Kreutzer framsto som et trygt, men et lite spennende valg. Han har ikke Langangens dristighet og visjoner og ikke Korsvolds karisma og strategiske vidsyn. Men etter åtte år i selskapet kunne Kreutzer forsikring bedre enn noen. Nå trengte selskapet en analytiker og sindig forhandler som kunne føre selskapet inn i en større sammenheng. Tiden var ikke inne for en sjef som snakket i store bokstaver. Nå gjaldt det å få orden på alle de små bokstavene og tallene internt.

Kreutzer kan ikke lastes for at Storebrand ikke ble overtatt av Sampo eller at fusjonen med DnB ble avblåst før man var kommet skikkelig i gang. Det er imidlertid skapt et inntrykk av at Kreutzer ikke har oppnådd mer enn middels resultater. (6,5). Men han har i alle fall tatt skritt for skritt på rett vei. Stikk i strid med alle meninger fra strategiske eksperter, kan Storebrand være i ferd med å lykkes som et mellomstort, frittstående finansselskap. Kreutzer vil i alle fall ikke selge det selskapet han har ansvar for på billigsalg.

Kreutzer sterkeste side som leder er integritet, etiske bevissthet og verdiorientering (8,5). Det er gjennomgående en sterk side hos de fleste toppsjefer. Han skiller seg imidlertid ut fra andre toppledere med sin tilbakeholdenhet når det gjelder å bruke makt (6). Ingen av toppsjefen i næringslivet vi har omtalt i denne serien så langt, har scoret så lavt på maktbruk når det trengs. I maktbruk ligger han på nivå med politiske kompromisskunstnere som Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg.

Kreutzer er en prosessorientert leder med middels gode evner både til å motivere sine medarbeidere (6,5), løse konflikter (7) og gjennomføre omstillinger som ikke skaper for mye uro og usikkerhet. Han framstår som beskjeden, skikkelig, reflektert og litt kjedelig. Hans styrke er forutsigbarhet. Han lar seg ikke styre av impulser og løse ideer. Her er det mål, planer og veloverveide, kalkulerte beslutninger som teller.

Storebrandsjefen er ingen barrikadestormer. Han har et image som minner mer om en tro forvalter enn en dynamisk leder av en sterkt konkurranseutsatt bedrift.

Kreutzers svakeste side er nytenking, kreativitet og innovasjon (5). Han er bedre på nåtid enn framtid, med andre ord.

Flere av toppsjefene har problemer med å kommunisere. Her har Kreutzer et snitt på 7,5. Av de 17 toppsjefene vi har vurdert, er det kun Gunn Wærsted som scorer bedre på kommunikasjon enn Kreutzer.

Kreutzer får jevnt over bedre attester fra internt enn fra eksternt hold. Tidligere i år ble det offentliggjort en undersøkelse som viser at 75 prosent av de ansatte svarer at de stoler på at toppledelsen arbeider for å ivareta deres interesser. I den interne undersøkelsen oppgir også 94 prosent at de trives godt i jobben sin. Dette er meget bra i en organisasjon som har vært utsatt for mange harde stormkast de siste årene og der fusjoner og oppkjøp til stadighet har vært på dagsorden.

I en bransje som preges av «spis eller bli spist», sitter Kreutzer fortsatt alene rundt bordet med sin ledergruppe. Økonomidirektøren er i ferd med å lykkes som toppsjef. Ennå er han grå, litt distansert og tilbaketrukket i sin offentlige rolle. Men i disse finansielle ulvetider setter nok kundene pris på at sjefen sjøl framtrer som en trygg, tillitskapende og litt forsiktig forvalter. Både ansatte og kunder føler seg nok rimelig trygge på at Idar Kreutzers ikke finner på noe tull. Med Kreutzer som skipper på Storebrandskuta, går den ikke på grunn. Men han vil kjøre de gode gamle fraktrutene som alltid har vært lønnsomme framfor å kaste seg ut i en usikker konkurranse om nye oppdrag med høyere risiko, men med et langt større inntjeningspotensial.


Artikkelen om Idar Kreutzer sto i Ukeavisen Ledelse nr. 31, 12. september 2003.

Toppsjefen
Annonse

Toppsjefen
Annonse