Annonse

Kundegruppenes viktighet

B2B: Kurssegmentet og forretningstrafikken har stabilisert seg på en lavere veksttakt.

Det skyldes at flere tar i bruk videokonferanser og at usikre økonomiske utsikter får næringslivet til å kutte kostnader.

Dyrtid: Det høye prisnivået skremmer vekk kunder. Vinterdestinasjonene taper for Mellom-Europa, Sverige og Finland. Canada, New Zealand, Sverige, Irland, Island og Finland er substitutter for sommer-Norge. Bransjen må kompensere ved å fokuserer på kvalitet og trygghet fremfor pris.

Hyttemarkedet kommer: Hytteutleie blir en stadig sterkere konkurrent.

Den enes død…: Konkursene i andre bransjer øker i distriktene kan gi et politisk behov for å stimulere til skaping av nye arbeidsplasser. I en slik sammenheng kan reiselivet være en naturlig aktivitet å prioritere siden den er arbeidsintensiv og forholdsvis miljøvennlig.Totalt


Byhoteller


Distriktshoteller

Yrkesreisende39 %53 %18 %
Innenlands ferie/fritid18 %16 %22 %
Utenlands ferie/fritid13 %10 %18 %
Kilde: Horwath ConsultingUtvikling av totalrentabilitet

1994


1995


1996


1997


1998


1999


2000


2001


2002


5,7


3,6


3,2


4,1


4,2


4,3


2,6


2,4


-

Kilde: Dun & Bradstreet
Annonse
Annonse