Annonse

Økonomiutdannelse er big business

Visst koster det Staten store beløp i stipender til studenter, men næringslivet graver dypest i kassen for å finansiere økonomisk utdannelse. Eksempelvis fikk BI bare 99 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, mens «NHH-gruppen» fikk 185 millioner kroner. BI og Norges Handelshøyskole i Bergen har omfattende samarbeidsprogrammer med bedrifter. Samarbeidsmodellene varierer fra selskap til selskap. Noen steder leverer lærestedene elementer som passer inn i bedriftenes eget «universitet», som Statoil og Norsk Hydro. Elementene kan være alt fra lærekrefter til studieopplegg. Andre steder har høgskolene tatt over hele bransjeakademier. Det gjelder for eksempel BIs overtakelse av Bankakademiet, Forsikringsakademiet, Shippingakademiet og den tidligere milliardærfabrikken Norges Varehøyskole (tidligere Kjøpmannsinstituttet). Det voksende MBA-tilbudet er også betalt av næringslivet. Så godt som alle MBA-studenter får studiene sine dekket av arbeidsgiver. I oversikten nedenfor har vi sett på «NHH-gruppen». Navnet er satt i parentes fordi det er tre selvstendige institusjoner, men det er riktig å se dem under ett for å se den samlede intellektuelle kapital som står bak utdannelsestilbudet til NHH. Det er også dette miljøet i sum som konkurrerer med BI, der undervisning og grunn- og oppdragsforskning er samlet i en juridisk enhet. I tillegg til utdannelse på siviløkonomnivå gis det økonomiutdannelse på distriktshøgskoler, og en betydelig økonomiskolering i Trondheim, der det blant annet utdannes «nestenøkonomer» med tittel sivilingeniør.
Økonomifabrikken
Omsetning
2002
Overskudd
2002
Omsetning
2003
Overskudd
2003
«NHH-gruppen»
376
18
397
11
Norges Handelshøyskole
230
6,6
250
6
SNF
** 66
4,4
66
4,4
AFF
*** 80
*** 7,0
81
?
Handelshøyskolen BI
880*
20,0*
960
30
Handelshøgskolen i Bodø
32
** -
32
** -
Høyskolen i Agder
15
** -
15
** -
Totalt
1303
38
1404
36
Kommentar: 2003-tallene er budsjettert.
All omsetningstall i millioner kroner
  • Estimat
    • Oppdragsforskning og andre inntektsgivende aktiviteter er så bagatellmessig. Derfor har vi ikke beregnet noe overskudd på det. Omtrent all inntekt er statsstøtte. Tallene for SNF er fra 2001.
      • Overskuddstallene er et anslag fra Økonomisk Rapport. Ledelsen i AFF ønsker ikke å gå ut med tallet da vi forspurte om det.
Annonse
Annonse