Annonse

25 unge lovende: Femte generasjon Wilhelmsen

Thomas Wilhelmsen har holdt lav profil. Nå dukker han opp som arving til verdens største biltransportør. Men intervjuer er han ikke glad i.

Pappa Wilh. Wilhelmsen troner fortsatt på toppen av Wilhelmsen-dynastiet. 67 år gammel sitter han som styreleder og majoritetseier i selskapet. Like fullt har han forberedt sin retrett grundig - med sønnen i førersetet.

Thomas Wilhelmsen har gått gradene i familierederiet, fra sommerjobb i skoleferier til forskjellige jobber i selskapets utenlandsavdelinger. Etter studiene flyttet han til Australia for å arbeide for bilskips- og linjerederiet Wallenius Wilhelmsen. Før han tok over som regionansvarlig for det nyetablerte serviceselskapet WMS hadde han en lederfunksjon i Wilhelmsen Lines Car Carriers i London. Nå har han flyttet tilbake til Norge.

Hvor raskt makten over milliardkonsernet med over 12.000 ansatte blir hans, er ikke godt å si. På spørsmål fra husorganet WWWorld om hvem som vil være sjefen om ti år, sier han at det kan være han, men vi får vente og se.

- Å rykke oppover i rekkene for raskt og raskere enn de fleste skremmer meg ærlig talt litt, sier han, men innrømmer samtidig at navnet fungerer bra som en døråpner for kunder.

- Selvsagt er det alltid en fare for at man ikke skal leve opp til forventningene, men det gjelder alle. Jeg er ikke på noen måte alene i Wilhelmsen Maritime Services, og har et sikkerhetsnett gjennom å arbeide i nettverket der.

Sikkerhetsnett har han også rent økonomisk gjennom familien. Ved årsskiftet overførte Thomas Wilhelmsen sine eierinteresser i selskapet til det nyetablerte investeringsselskapet Kiro Invest. Selskapet har den avgjørende aksjeposten i rederikonsernet. Med seg i styret har han sin kone, Pernille Mo - og sin far Wilh. Wilhelmsen.

Wilh. Wilhelmsen hadde et rekordår i fjor, årets resultat vil bli enda bedre, er selskapets vurdering. For femte generasjon Wilhelmsen vil det på de fleste områder være å komme til dekket bord. Så lenge verdensøkonomien går oppover, vil det være laster å frakte.


Utdanning
1995-99Siviløkonom, Heriot -Watt University, Edinburgh, Skottland
Arbeidserfaring
2005-Regionaldirektør Europa, Wilhelmsen Maritime Services (WMS)
2004-2005Commercial manager for Wilh.Wilhelmsen ASA
2001-2004Direktør for Wilh.Wilhelmsen Investments, Australia
1999-2000Markedsanalytiker i Wallenius Wilhelmsen, Australia
Sivil status
Gift - en datter
Annonse
Annonse