Annonse

Skill deg ut blant jobbsøkerne

Det finnes ingen fast mal for hvordan søknaden skal utformes, men det er enkelte elementer som bør være med. Følger du noen tommelfingerregler og tips, samt tilpasser søknaden din til den enkelte stillingen, vil du øke sjansene dine til å møte arbeidsgiver i et intervju.

Hovedformålet med en jobbsøknad er jo nettopp det: å bli innkalt til et intervju. Jobbsøknaden og CV-en din er det første inntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg. Det er derfor viktig å lage en god søknad og å være sikker på at det du sender fra deg gir det beste inntrykket av deg. Dersom du slurver eller skriver en dårlig søknad, vil sannsynligheten for å gå videre synke drastisk.

Søknaden skal fortelle at du har lest og forstått stillingsannonsen, at du er motivert for og rett person for jobben, og at du har skrevet søknaden for akkurat denne stillingen - at du ikke sender ut noe som er masseprodusert. Det kan lønne seg å lese utlysningsteksten nøye slik at du er sikker på at du fyller kravene til stillingen.

Skriv kortfattet, gjerne i korte setninger. Det er ikke behov for å skrive lenger enn én A4-side.

Skreddersy søknaden

Les stillingsannonsen godt før du skriver søknaden. Den skal skreddersys for hver nye stilling du søker. Søknaden skal presentere deg, dine egenskaper og kvalifikasjoner og dine motiver for å søke akkurat den stillingen. Det skal være samsvar mellom søknaden din og stillingsannonsen, men pass deg for å gjenta utlysningsteksten.

Pass på å skrive navnet på firmaet og kontaktpersonen riktig, og få noen til å korrekturlese søknaden før du sender den inn. Bruker du en gammel søknad «i bunnen», vær ekstra nøye med å gå gjennom alle betegnelser og henvisninger til stillinger, slik at disse blir riktige i forhold til den utlyste stillingen.

Høflig og personlig

Tenk på at søknaden er et brev fra en ukjent til en ukjent. Dette gjelder selv om du har snakket med noen i bedriften om stillingen allerede. Tenk også på hvordan mottager vil oppfatte søknaden din; vær gjerne litt personlig, men vær høflig og unngå å være «morsom».

Du skal gi et realistisk bilde av din kompetanse og dine sterke sider. Skriv i «jeg»-form, og unngå floskler. Prøv ikke å blåse opp din egen praksis ved å overdrive, dette blir lett avslørt på intervju. Vær derfor nøktern og ærlig.

Søknaden din skal skille seg fra de andres i innhold, ikke i form. Du kan vise frem dine kreative sider på andre måter enn å sende inn en søknad på grønt papir.

Innhold i søknaden

En søknad settes opp som et forretningsbrev. Det vil si at du starter med avsenderinformasjon; navnet ditt, adressen og telefonnummer. Deretter skriver du arbeidsgivers navn og adresse, samt kontaktperson. Så følger dato, deretter en enkel overskrift på søknaden: «Søknad på stillingen som ...». Du skal også opplyse om hvor du fant stillingen og eventuelt henvisning til kontakt, samt at du søker på stillingen. Dette er standard for alle stillingene du søker, sammen med din signatur og opplysninger om vedlegg. Den store utfordringen ligger i utformingen av det som står imellom.

Du skal fortelle om årsaken til at du søker, din motivasjon, hvorfor du søker denne stillingen i denne bedriften. Ikke skriv noe negativt om tidligere eller nåværende arbeidsgivere. Du skal fortelle om dine faglige kvalifikasjoner, din viktigste utdanning og praksis i forhold til utlysningsteksten. Husk å bruke dine egne ord, ikke det som står i stillingsannonsen. Du skal også gi informasjon om dine personlige egenskaper, igjen uten å sitere annonsen. Søknaden skal fortelle om hvorfor du er rett person for jobben, og du bør legge mest vekt på hvorfor du ønsker jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan tilføre bedriften

Du kan ta med noe om

  • hvordan dine kvalifikasjoner/erfaring oppfyller kravene til stillingen
  • hvorfor du med din bakgrunn kan ha stor verdi for arbeidsgiver
  • hva du har utrettet så langt og hvilken relevans dette har for jobben
  • hvilke spesielle egenskaper og erfaringer du har

I avlutningen kan du opplyse om at du kan gi mer informasjon for eksempel på et intervju.

Se lenger nede for lenke til nedlastbar mal til søknad.

Husk:

  • å få noen andre til å lese gjennom søknaden, for å se på utforming og eventuelle stavefeil.
  • å sende med nye kopier av vitnemål og attester, ikke slitte dokumenter som du har brukt før
  • å gå kritisk gjennom det du har av vedlegg, og fjern de attestene som ikke er relevante
  • å gi dokumentet gjenkjennelige navn (gjerne ditt eget) dersom du sender inn søknaden per e-post

Kilder: Harry B. Berntsens bok «Den komplette håndboken om jobbsøking» samt NAVs nettsider

Last ned forslag til hvordan du kan sette opp søknadsbrevet ved utlyst stilling.

Annonse
Annonse