Annonse
138298491_dream.jpg

Bedre resultater med kvinner i styret

Fortune 500-selskapene med størst kvinneandel i styrene oppnår i gjennomsnitt signifikant bedre finansielle resultater enn selskapene med lavest kvinneandel i styrene. Det viser en studie organisasjonen Catalyst har gjort av de 500 største selskapene i USA, Fortune 500.

Samme studie avdekker at de selskapene som legger frem bedre finansielle resultater enn gjennomsnittet, i gjennomsnitt har tre eller flere kvinner i styret.

- Denne Catalyst-studien demonstrerer igjen at det er sterke sammenhenger mellom finansielle resultater og mangfold med hensyn til kjønn. Vi vet at mangfold, når dette ledes godt, gir bedre resultater. Smarte selskaper vet å verdsette at økt mangfold i styret gjennom flere kvinner kan føre til større uavhengighet, mer innovasjon, god styring og maksimering av selskapets prestasjoner, sier Ilene H. Lang, president i Catalyst i en pressemelding.

Catalyst har kartlagt mangfold i styrene i en årrekke, og legger frem sterke funn:

  • Avkastning på egenkapital (return on equity). Selskapene med størst kvinneandel i styrene gjør det i gjennomsnitt 53 prosent bedre enn selskapene med lavest kvinneandel.

  • Omsetning. Selskapene med størst kvinneandel i styrene gjør det i gjennomsnitt er 42 prosent bedre i selskapene med lavest kvinneandel.

  • Avkastning på investeringer (return on invested capital). Selskapene med størst kvinneandel i styrene gjør det i gjennomsnitt er 66 prosent bedre i selskapene med lavest kvinneandel.

I Norge har professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI forsket på kvinner i styrer i rundt 15 år, men har ikke funnet at det er sammenhenger mellom antall kvinner i et bedriftsstyre og bedriftens finansielle resultater. En annen studie, publisert av professor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis R. Øystein Strøm ved Høgskolen i Østfold, viste negative sammenhenger mellom kvinner i styrer og bedriftens økonomi.

Annonse
Annonse