Annonse
138258716_0724b.jpg
Det kan være positivt for bedrifter å la konsulenter drive utviklingsarbeid midt i kjernevirksomheten, konkluderer forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning AS. (SNF)

Bruker konsulenter i kjernevirksomhet

Er det bare egne ansatte som skal bygge opp og kontrollere bedriftens viktigste områder? Ikke nødvendigvis, mener tre forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) fra miljøet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Rutinearbeid og mye taus kunnskap blant ansatte kan tvert imot føre til at man får en lite fleksibel organisasjon som svekker fremtidig konkurranseevne, hevder Torstein Nesheim, Karen M. Olsen og Arne L. Kalleberg.

Ingen «sannhet»

En representativ undersøkelse forskerne har gjort i 501 bedrifter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) viser at 33 prosent av selskapene bruker eksterne konsulenter innenfor det de definerer som kjerneområdet sitt.

- Dette er høye tall, all den tid teorien om at man ikke bør bruke konsulenter i kjernevirksomhet, har vært en «sannhet» i strategifaget, sier seniorforsker Torstein Nesheim til Ukeavisen Ledelse.

SNF-forskeren viser til det siviløkonomer og andre strategi- og organisasjonsstudenter har hørt i årevis: Skal bedrifter bygge seg en konkurransefordel, gjelder det å bygge opp en strategisk kjerne bestående av noe helt unikt og verdifullt som det er vanskelig for konkurrenter å etterligne. Ifølge teoriene kan du da gjerne la innleide folk ta seg av kantine, sentralbord og andre funksjoner som ikke defineres som kjernevirksomhet. Det som kalles strategisk kjerne, derimot, det unike som akkurat din bedrift skal kunne aller best, det skal håndteres av egne ansatte.

Innovasjonskonsulenter

Funnene Torstein Nesheim og kollegene har gjort i IKT-bransjen avdekker imidlertid at en stor andel av bedriftene bruker konsulenter på en ganske annen måte enn det de konvensjonelle teoriene foreskriver.

- Bedrifter som har innovasjon som hovedstrategi bruker konsulenter i langt større grad enn bedrifter som satser på lavpris. Innovasjonsbedriftene er opptatt av å ligge et hakk foran, og de bruker konsulenter når de har behov for nye ideer og ny kunnskap, forteller Nesheim.

- Er konsulentbruk i nyskapende kjernevirksomhet et ledd i en bevisst strategi fra bedriftenes side?

- Vår forklaring er at dette er bevisst strategi. Vi har i studiene testet konsulentbruk opp mot arbeidsmarkedsforhold, herunder om det er vanskelig å få tak i folk, men finner ingen effekt her. Konsulentbruken i innovasjonsbedrifter kan ikke forklares med at det er vanskelig å få tak i fast ansatte.


Annonse
Annonse