Annonse
104693_0723b26_.jpg
Ingemar Bru (foran) har deltatt i Jotun Gimles prosjektgruppe i Lean sammen med (bak f.v.) Svenn Solberg, Sissel Feen Larsen, Arvid Larsen, Ole Kristiansen, konsulent Ingeborg Svanes og Arne Bauer.

Forbedrer med Lean

Året var 2005, og malingsprodusenten Jotun sto overfor følgende utfordring: Omsetningen og produktkvaliteten var god, men kostnadene var på stigende kurs og servicenivået holdt ikke det nivået bedriften ønsket.

- Leveranseservicen var ikke veldig dårlig, men vi hadde større ambisjoner på dette feltet. Jotun hadde dessuten tradisjon for å produsere varer for lager, noe som viste seg å være lite effektivt i møtet med variasjonen i etterspørselen, sier Øyvind Hauge, direktør for forretningsutvikling i Jotun AS til Ukeavisen Ledelse.

Lagerholdet kostet, både i form av leiekostnader, bulker på spannene og det faktum at all malingen som sto på lager ikke ble videresolgt.
- En flaskehals var produksjonskapasiteten, og vi hadde ikke plass til flere maskiner.

Den enkleste løsningen på flaskehalsen i produksjonen hadde vært å sette i gang et tredje skift. Det ville imidlertid fått kostnadene til å stige ytterligere. Dermed satte Jotun seg i stedet fore å jobbe smartere for å øke utnyttelsen av den kapasiteten de allerede hadde.

Jakter på flyt

Jotun valgte å bruke Lean som grunnlag i forbedringsarbeidet sitt. Dette er et forbedringsverktøy og -filosofi med røtter i produksjonssystemet til Toyota. Lean har vært mye brukt i utlandet, og har fått større utbredelse også i Norge. En av årsakene til at Jotun valgte Lean, var ifølge Øyvind Hauge at de hadde gode erfaringer med Lean fra enheter i Spania. Med seg i arbeidet, fikk de Lean-ekspertene Ingeborg Kyvik og Ingeborg Svanes fra Hartmark Consulting.

- Lean handler om å utføre mer med de ressursene man allerede har, forklarer Ingeborg Kyvik.

Direkte oversatt fra engelsk betyr «lean» slank, mager eller trimmet, og noe av det første man gjør, er å kartlegge hvilke prosesser produksjonen av varer eller tjenester består av i dag. Herunder hvor lang tid hver enkelt steg i prosessen tar. Lean handler om å få til en god og effektiv flyt mellom og i de ulike stegene i en prosess. Her er man ute på gulvet og kartlegger på arbeidsoppgaver, og snakker samtidig med alle ansatte som er involvert om mulige forbedringer.


- Generelt sett er det slik at jo mer prosessene er stykket opp, jo mer køer og ventetid blir det mellom hver operasjon. Det er også viktig å innrette arbeidet slik at man får gjøre seg ferdig med jobb uten å bli avbrutt hele tiden, sier konsulenten.

Lean:

Forbedringsfilosofi med tilhørende verktøy etablert på 1990-tallet. Røttene går tilbake til 1950-tallet og produksjonssystemet til Toyota.
Ble først brukt i produksjon. Brukes nå også i administrasjon, tjenesteproduksjon, handel, salg etc.
Lean er engelsk og betyr slank, mager, trimmet. Mål: Eliminere sløsing.
Involverer medarbeiderne, som er de som er nærmest produksjon, leveranser og kunder.
Langsiktig mål: En kultur for kontinuerlig forbedringer.

De fem Lean-prinsippene:

1. Forstå hva som skaper verdi for kundene dine.
2. Identifisere de aktivitetene som skaper verdiene. Eliminer sløsing. Få bort unødvendige steg i prosessen.
3. Skape kontinuerlig flyt for de produktene/tjenestene som skal gjennom de gjenværende verdiskapende stegene.
4. Flyten skal være etterspørselsbasert der kontinuerlig flyt er mulig.
5. Strebe etter den perfekte prosess gjennom løpende forbedring.

Disse fem prinsippene ble første gang presentert i boken «Lean Thinking» (1996) av James P. Womack and Daniel T. Jones.

Dette er kun et utdrag av artikkelen som var trykket i sin helhet i Ukeavisen Ledelse nummer 23. For å kjøpe denne utgaven, gå til www.buyandread.com

Annonse
Annonse