Annonse
104135_0721b00_.jpg

Rødgrønn satsing på statlig lederskap

Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal utarbeide «en robust plattform, kodeks eller lignende» for statlig ledelse, og ønsker også å få på plass sentrale tiltak som kan inspirere ledere på alle nivåer til godt lederskap. Arbeidet inngår i en større satsing på fornyelse av forvaltningen. Det opplyser statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet Wenche Lyngholm til Ukeavisen Ledelse.

Som et ledd i fornyelsen av det statlige lederskapet, har departementet satt ned et faglig råd, som hadde sist første møte denne uken. Her er ledere i staten, forskere og ledelseseksperter fra øverste hylle hentet inn, og blant dem som er med, finner vi rektor på Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen og forsker og tidligere statsråd Gudmund Hernes. Ekspertenes jobb blir å komme med innspill om strategi og tiltak for forbedre det statlige lederskapet.

- Vi har en god offentlig sektor som vi ønsker å gjøre enda bedre, og skal vi få til det, er lederen en nøkkelperson. Både i forhold til å utnytte medarbeidernes ressurser på best mulig måte, og i forhold til å hente inn perspektiver utenfra slik at de er til nytte for innbyggere og næringsliv, sier Lyngholm.

- Vil en ny verdiplattform for statlig ledelse gi bedre lederskap i praksis?

- Skal vi greie å følge opp en ny strategi i en så stor organisasjon som staten, er vi avhengig av at noen kan gjøre jobben. Vi etablerer derfor et nytt forvaltningsorgan fra 1. januar 2008. Her inngår Statskonsult - som den forrige regjeringen skilte ut som eget aksjeselskap, Norge.no og E-handelssekretariatet, sier statssekretæren, som varsler at dette vil bli et kraftfullt organ i utviklingen av forvaltningen.

- De skal blant annet jobbe med analyser, opplæring og lederprogrammer. Vi trenger et statlig, attraktivt lederopplæringssystem à la «Solstrand» eller Forsvaret. I dag er det slik at hvert departement velger sine konsulentmiljøer, som igjen representerer ulike retninger innen ledelse.

- Betyr det at staten ikke lenger skal kjøpe konsulenttjenester utenfra?

- Nei, det nye forvaltningsorganet får rundt 100 ansatte, og vil ikke kunne tilby alle typer tjenester. Målet er imidlertid å få en felles plattform for lederskap i staten, og å ta tilbake styringen over noen av de grunnleggende og særegne behovene vi har i lederutviklingen i staten.

Dette er kun et utdrag av artikkelen som var trykket i sin helhet i Ukeavisen Ledelse nummer 21, 2007. For å kjøpe denne utgaven, gå til www.buyandread.com

Annonse
Annonse