Annonse
138304554_mann_.jpg

Sjekk referansene

I et av sine kurshefter om rekruttering lister HR Norge opp spørsmål som kan være gode i et referanseintervju. Dette er noen av dem:
  • Hvordan har han/hun løst oppgavene sine?
  • Er det spesielle ting du vil trekke frem som positivt fra vedkommendes arbeid (gode ideer, prestasjonsnivå, resultater e.l.)
  • Hvordan var hans/hennes forhold til deg i arbeidssituasjonen?
  • Hvordan vil du bedømme hans/hennes samarbeidsforhold til overordnede, underordnede, kolleger?
  • Kjenner du årsaken til at han/hun sluttet i deres bedrift?
  • Hva vil du angi som vedkommendes sterkeste personlige egenskaper?
  • Ville du ha ansatt vedkommende igjen i da i samme stilling? I en annen stilling? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Still hele tiden oppfølgingsspørsmål. Her kan det brukes formuleringer som: Betyr det at ...? Kan du gi et eksempel på hva du mener med …? Dette for å sjekke at du tolker referansen korrekt.

Kilde: Personal og ledelse


Annonse
Annonse