Annonse
138347449_vinne.jpg
Bjørn Z. Ekelund og Nils Øveraas.

Årets konsulenter

Konsulentguiden og IMC-Norway delte i dag ut bransjepriser til Accenture og Bjørn Z. Ekelund. Prisoverrekkelsen skjedde ved Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI, på vegne av juryen. I tillegg til juryformann Torger Reve, har juryen bestått av Per-Egill Frostmann (styremedlem IMC-Norway) Alf Lande (Teleplan Consulting) og Anne Cathrine Røste (Konsulentguiden).

- Vi er stolte over å ha mottatt denne prisen. Det er en anerkjennelse for den verdien våre ansatte leverer til våre kunder hver dag, og viser at vi har svært kompetente medarbeidere. I en kompetansebedrift er det hele tiden viktig å kunne tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste konsulentene, og slike kåringer bidrar til å understreke at vi holder høy kvalitet på alle områder, sier Nils Øveraas, adm. direktør i Accenture i en pressemelding.

Juryens begrunnelse for at Accenture ble kåret til Årets konsulentselskap er som følger:

* Selskapet ble i 2008 tildelt den prestisjefulle Altinn II kontrakten som vil være et av de mest utfordrende prosjekter i norsk offentlig forvaltning de neste årene. Accenture har siden 2003 vært ansvarlig for utviklingen av Altinn I.

* Accenture er svært bevisst sin rolle som samfunnsaktør, og har en velutviklet strategi for å utøve samfunnsansvar. Som medlem av Accenture's globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar har Nils Øveraas bidratt til et unikt samarbeid med Redd Barna både i Norge og i andre land.

Juryen har i tillegg lagt sterkt vekt på kunnskapsdeling ved valg av Årets konsulentselskap: Accenture gir støtte til doktorgradsstudenter og forskningsprogrammer både ved NHH, BI og NTNU. I 2007 gikk selskapet sammen med firmaet FAST for å få godkjent et av Forskningsrådets 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon. Accentures Innovasjonssenter i Norge har tett kontakt med selskapets globale innovasjonssentre og akademiske organisasjoner i inn- og utland. Innovasjonssenteret er et viktig bidrag til verdiøkende tjenester for norske virksomheter.

Prisen "Årets konsulent" gikk til Bjørn Z. Ekelund for hans internasjonale gjennombrudd med verktøyet "Diversity Icebreaker". Verktøyet Diversity Icebreaker er laget for å fremme samarbeid og dialog mellom mennesker som tenker vidt forskjellig.
-Det varmer at kollegaer i bransjen ønsker å gi meg denne honnøren, sier Bjørn Ekelund, som samtidig påpeker at det er teamarbeid med fagkollegaer, bror og administrativ kollega Harald K Ekelund, og tusenvis av tilbakemeldinger fra kunder som har bidratt til at han og hans egenproduserte verktøy Diversity Icebreaker fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2008.

I tillegg til økonomisk suksess og positive tilbakemeldinger blir Ekelund av kollegaer berømmet for at han prioriterer å arbeide i grenseland mellom akademia og praksis.

Juryen har lagt vekt på at Ekelund har brukt mye av sin tid til formidling og kunnskapsdeling, gjennom publisering og presentasjoner i nasjonale og internasjonale fora. I tillegg til å dele sin kunnskap, videreutvikler han sin kompetanse gjennom videreutdanning og kontinuerlig forskningsarbeid.

Les mer om prisen og intervju med vinnerne i Ukeavisen Ledelse nr. 4, fredag 30. januar.

Annonse
Annonse