Annonse
forsker.jpg

13 år som midlertidig

Enkelte har ventet på fast ansettelse i opptil 20 år skriver Dagens Næringsliv. Dahle startet som doktorgradsstipendiat i 1997. Han fikk så en treårig postdoc-stilling. og har hele tiden etter dette jobbet på midlertidige stillinger og i prosjekter.

– Jeg får godkjent prosjektene av sykehusledelsen hver gang jeg søker, det må vel bety at de ønsker å drive med denne typen forskning sier han til avisen. Han forsker på nye kreftbehandlingsmetoder.

I tillegg til problemstillingen om hvorvidt denne midlertidigheten er lovstridig eller ikke, er det også et problem for forskningsmiljøene mener Forskerforbundet. Noen ganger skjer det at bevilgningene stopper slik at et prosjekt må avbrytes. Andre ganger gir forskerne selv opp og tar jobb i privat industri eller flytter til utlandet. Begge deler går ut over forskningen ved norske sykehus, mener forbundet.

Sykehuset på sin side viser til at det er bra med konkurranse mellom forskerne, og at faste ansettelser kan føre til oppsigelser hvis den eksterne finansieringen av de ulike prosjektene av en eller annen grunn skulle stoppe opp.

 

Annonse
Annonse