Annonse

Aldri for sent å lære

Venner og nærmeste families holdninger og arbeidsgiveres holdninger betyr også mye for om man fortsetter. Det viser en undersøkelse Synovate har utført for Senter for seniorpolitikk (SSP), . Undersøkelsen er gjort blant de samme personene i 2007 og 2009, og det å få muligheten til å lære seg nye ting på jobben, ser ut til å bety mye.

- Det ser ut til å være større virkninger av å tilføre positive faktorer som læringsmuligheter enn av å fjerne negative faktorer som ensformig arbeid. Dette peker på betydningen av å gi seniorene utviklingsmuligheter, sier forsker Per Erik Solem i NOVA i en pressemelding.

Det er de eldste som oftest svarer at de ikke får lære nye ting. Dette varierer fra 16 prosent i aldersgruppen 59-61 år og til 20 prosent blant de som nå er 65-67 år. I den yngste gruppen oppgir 34 prosent at de har liten eller slett ingen mulighet til å få nye arbeidsoppgaver dersom de ønsker det, mens det i den eldste gruppen er 41 prosent. Andelen blant de eldste har hatt en svak økning siden 2007.

Erik Dalen, direktør i Synovate, understreker at det betyr mye for en arbeidstager å bli verdsatt og etterspurt.

- Seniorer trenger kanskje mer enn noen andre tilbakemelding på den jobben de gjør, og dette er det mulig for ledere å gjøre noe med. En arbeidstaker som hører: «Du betyr så mye, kan du tenke deg å fortsette litt til?» vil kanskje tenke seg om flere ganger før han eller hun slutter.

Annonse
Annonse