Annonse

Alt under ett tak

Flere store selskaper som beskjeftiger seg med avansert teknologi eller servicetjenester av høy kvalitet har gjennomdaget gledene ved vertikal integrasjon, registrerer avisen Wall Street Journal.Det blir som når Pepsi kjøper opp flaskeleverandører; ideen om selskapet som har kontroll de avgjørende operasjonene gjennom ett styringsselskap er tilbake.

Rita McGrath, professor ved Columbia Business School, skriver i et blogginnlegg hos Harvard Business Review at ønsket om innovasjon kan være en medvirkende årsak til at trenden snur. En innovatør som klarer å luke bort forsinkelser og dårlige grensesnitt i verdikjeden kan skaffe seg store konkurransefordeler.

Apple er blant dem som har satset på vertikal integrasjon innenfor digital musikk, hvor de har koblet sammen innhold, maskinvare, programvare, pris- og distribusjonsmekanismer. Alt mer eller mindre under ett selskaps kontroll.

Det som typisk skjer når det har gått en tid, er imidlertid at grensesnitt som betyr noe for kundene blir standardisert, skriver McGrath. Dette kan skje som en følge av politikk, press fra konkurrenter eller et teknologisk skift. Dermed svinger pendelen tilbake igjen til mer spesialisering.

Risikoen er at kundeopplevelsen blir et fragmentert, komplisert rot, skriver professoren, som mener at vertikal integrasjon kan være en god løsning for en del produkt- og servicekombinasjoner. I noen tilfeller er dette den eneste måten å gi kunden en god kundeopplevelse på.


Annonse
Annonse