Annonse
norges_bank_tra.jpg

Bonus doblet inntekten

Nå som likningstallene er klare, viser det seg at flere i toppledelsen hadde langt høyere inntekter i fjor en fastlønnen deres skulle tilsi, skriver Dagens Næringsliv.

Nestkommanderende Stephen A. Hirsch hadde en fastlønn på 5,25 millioner kroner. Skatteinntekten var på 9.2. Ligningsinntekten økte med 75 prosent.

Investeringssjef Bengt O. Enge hadde 4,75 millioner i fastlønn og 5,6 som skatteinntekt – en økning på 83 prosent.

Kontrollsjef Trond Grande hadde 2,75 millioner i fastlønn og en skattbar inntekt på nesten fire millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Norges Bank oppgir at forklaringen er bonus. Oljefondet – Statens pensjonsfond utland – forvaltes av Norges Banks avdeling for kapitalforvaltning og ledes av Yngve Slyngstad.

Han gikk frivillig ned i lønn i fjor etter fondets giganttap i 2008.

Annonse
Annonse