Annonse
rune_bjerke_fot.jpg

Bonus ned – lønn opp

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg vil understreke at Bjerke ikke fikk noen lønnsøkning i løpet av 2009. Sett i sammenheng med at Bjerke avsto fra bonus mener styret det er en moderat lønnsutvikling. Lønn og bonus er tilpasset den situasjon næringen og norsk økonomi var i, mener direktør for samfunnskontakt i DnB Nor, Dag Arne Kristensen.

For øvrig var ikke Bjerke den eneste toppsjefen som trosset finanskrise og kursras på aksjene fikk den største lønnsøkningen. De 22 mest sentrale toppsjefene blant Børsens selskaper som Dagens Næringsliv har regnet på, økte lønnen i gjennomsnitt med 6,2 % i fjor. Samtidig falt selskapenes verdi på børsen med nesten 20 %.

Målt i sum av lønn og bonus for 2008 og 2009 kommer DnB Nor-sjef Rune Bjerke på 17. plass med 10 millioner kroner, mens gjennomsnittet for begge årene for de 22 toppsjefene er 14 millioner.

Annonse
Annonse