Annonse
avtale_partnere.jpg

Entreprenørens tre roller

I en hektisk gründerhverdag gjelder det å ikke glippe på disse tre rollene, skriver Anthony Tian, leder, gründer og rådgiver, i et blogginnlegg hos Harvard Business Review. 

Noen entreprenører behersker alle de tre rollene. Andre må bygge et team hvor andre besitter de ferdighetene de selv ikke har.
Dette er rollene i korte trekk:

Arkitekten:
Entreprenøren har en visjon, en romantisk forestilling og en kultur for store, vågale mål. Han eller hun må imidlertid samtidig ha en plan for hvor veien går. Planen trenger ikke være perfekt. I denne fasen handler det mer om å utvikle et konsept og det store bildet enn å gå inn i alle detaljer. Detaljene vil bli endret underveis - i takt med nye kunder og nye tilbakemeldinger fra markedet.

Historiefortelleren:
Store entreprenører selger hele tiden visjonen i historien sin, og følger med på hvordan historien utvikler seg. Entreprenøren bør være selskapets viktigste historieforteller; når han eller hun skal skaffe finansiering, rekruttere, selge produktet eller “misjonere” visjonen blant de ansatte.  Kontakt med kunder og tilbakemeldinger fra disse bidrar til å justere visjonen ved behov.

Den disiplinerte:
God gjennomføring handler om å følge et sett med driftsprinsipper og om å ha kontrollrutiner. Det viktigste å starte med er ifølge Anthony Tian å få etablert de riktige målepunktene for den fremgangen du prøver å få til.

Annonse
Annonse