Annonse
138432167_istoc.jpg

Er du en flaskehals?

Lurer du på hvorfor organisasjonen ikke klarer å vokse? Det kan være at du som leder selv er flaskehalsen, konstaterer Brett Martin og Thanos Papadimitriou i et blogginnlegg hos Harvard Business Review. De to lanserer tre vanlige forklaringer, eller unnskyldninger om du vil:

Beslutningsunnskyldningen.
«Som den ulitmate beslutningstaker jeg er, må jeg gjøre alt, slik at jeg vet om alt som skjer.» Husk imidlertid at ved å delegere beslutninger nedover i organisasjonen, får du som leder mer tid til å gjøre ting andre ikke kan gjøre, som å se det store bildet.

Kvalitetsunnskyldningen.
«Å delegere oppgaver til mennesker som er mindre kompetente enn meg gir dårlige resultater.» Ingen liker å se at det skjer feil som kunne vært unngått, men husk at det perfekte kan være det godes fiende - og i mange tilfeller årsaken til at vekst ikke skjer. Gode ledere vet at det er god tidsbruk å forberede arbeidstagerne på potensielle vanskeligheter. De bør også hjelpe medarbeidere slik at de kan lære av sine feil. Bare slik kan fremtidige feil unngås.

Inntektsunnskyldningen.
«Å lære opp medarbeidere er bortkastet tid; eller lite lønnsomt om du vil.» Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lærer du ham imidlertid å fiske…. Å skulle la enhver beslutning gå gjennom deg selv er ikke bærekraftig.

Brett og Papadimitrious konklusjon er at ledere, og da kanskje spesielt entreprenører, som ikke klarer å endre lederstilen sin fra gjennomføring til veiledning aldri vil få ressurser nok til å søke nye muligheter.

Annonse
Annonse